Handledning av magisteravhandling

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Helena Åström - Supervisor

Timo Pekka Saarinen - Supervisor

Tillväxtskillnader hos de i Finland förekommande cytotyperna av backlök (Allium oleraceum), försök i tillväxtskåp (Robin Sjöblom)
20182019
International activityNo

ID: 121927965