Supervision of PhD thesis by Dmitry Molotkov

Activity: Examination typesSupervisor or co-supervisor of doctoral thesis

Leonard Khirug - Supervisor

20082011
Student nameDmitry Molotkov
UniversityHelsinki
International activityNo

ID: 12131075