Kristina Malmio

Person

  Research areas

 • 6122 Literature studies - Finland-Swedish literature, Literary sociology, Minority literature, Parody, irony, metafiction, Spatiality, Modernism, Postmodernism

Description of research and teaching

Specialområden: finlandssvensk litteratur, litteratursociologi, senmodernitet, parodi, ironi, metafiktivitete

Close
Further information on the affiliationAdjunct professor, Senior lecturer, Principal investigator in research project Late modern spatiality in Finland-Swedish prose 1990-2010 (1.8.2014-31.7.2017)

Highlighted publications

 1. Phoenix-Marvel Girl in the Age of fin de siècle: Popular Culture as a Vehicle to Postmodernism in Diva by Finland-Swedish author, Monika Fagerholm

  Malmio, K., 15 Jun 2012, In : Studia Fennica. Litteraria. 6, p. 72-95

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 2. Ett brunetternas hjärtlösa skratt: Postmodernism och parodi i Monika Fagerholms Underbara kvinnor vid vatten (1994) och Diva (1998)

  Malmio, T. K. M. & Lahdenperä, H. H., 1 Oct 2017, In : Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. 92, p. 151-177 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 3. Finländsk litteratur

  Malmio, K., 16 Jun 2017, Nordens litteratur. Petersson, M. & Schönström, R. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 411-430 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 4. Fagerholm goes Oprah: Minor literature, global market, and gender in literary exchange

  Malmio, T. K. M., 29 Nov 2017, In : Nora : Nordic journal of feminist and gender research. Volume 25, Issue 4, p. 247‒262

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 5. Kjell Westö, Finnlands Honoré de Balzac

  Malmio, T. K. M., 15 Jun 2016, In : Hessisches Literaturforum im Mousonturm E.V.. Juni 2016, Häft 122: Nordlichter, p. 25-38 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 6. Novel districts: critical readings of Monika Fagerholm

  Malmio, K. M. (ed.) & Mia, Ö. (ed.), 31 May 2016, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 159 p. (Studia Fennica. Litteraria; vol. 9)(Studia Fennica)

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 7. Mötet mellan lokala och globala rum: Bo Carpelans Axel och Monika Fagerholms Diva som former av kognitiv kartläggning

  Malmio, T. K. M., 2016, Historiska och litteraturhistoriska studier . Thylin-Klaus, J. & Welander, M. (eds.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, Vol. 91. p. 37-65 28 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 91).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 8. "De tings must be in order. Den de coustumers buy better." Kapitalismkritik i Ralf Andtbackas diktsamling Wunderkammer.

  Malmio, K. M., 8 Dec 2017, Modernitetens uttryck och avtryck: Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Möller-Sibelius, A. & Rudels, F. (eds.). Åbo: Föreningen Granskaren, p. 138-148 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 9. Finlandssvensk kanon: Verk laddade med "social energi"

  Malmio, K., 27 Oct 2017, In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 10. Vad behövs berättelser till? Metafiktivitetens former och funktioner i Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan

  Malmio, T. K. M., 17 Feb 2017, Mielikuvituksen maailmat: Tieteidenvälisiä tutkimuksia kirjallisuudesta. Polvinen, M., Salenius, M. & H. S. (eds.). Turku: Eetos, 18 p. (Eetos-julkaisuja; vol. 19).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 11. Under strecket: Finska romaner öppnar för omvärlden

  Malmio, T. K. M., 21 Dec 2016, In : Svenska dagbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 12. Ett annat Norden: Recension av Rethinking National Literatures

  Malmio, T. K. M., 8 Jun 2016, In : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 3-4, p. 99-103 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 13. Finlandssvenska fiktiva rum i en tid av förändring

  Malmio, T. K. M., 8 Jun 2016, In : Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. 1/2016, p. 40-43 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 14. Introduction

  Malmio, T. K. M. & Mia, Ö., 31 May 2016, Novel districts: critical readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 9. p. 8-21 14 p. (Studia Fennica. Litteraria ; vol. 9)(Studia Fennica).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 15. The New Cradle of the Western Civilization: Hypertexts, Global Networks, and the Finland-Swedish Novel Diva

  Malmio, K., 2016, New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society. Lindqvist, U. & Björklund, J. (eds.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, p. 59-76

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 16. Finlands författare höjer tonläget

  Malmio, T. K. M., 21 Dec 2015, In : Svenska dagbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 17. Habitus i skiftande former: Ett begrepp och hur det används i tre svenska litteraturvetenskapliga undersökningar

  Malmio, K., 1 Dec 2015, In : Tidskrift för litteraturvetenskap.. 2-3, p. 67-88

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 18. The role of debate in creating the aesthetic, cultural, and social value of literature

  Malmio, K., 2015, Values of literature . Meretoja, H., Lyytikäinen, P., Isomaa, S. & Malmio, K. (eds.). Leiden: Rodopi, p. 151 –169 19 p. (Value Inquiry Book Series (VIBS); vol. 278).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 19. Values of literature

  Meretoja, H. (ed.), Lyytikäinen, P. (ed.), Isomaa, S. (ed.) & Malmio, K. (ed.), 2015, Leiden: Rodopi. 228 p. (Value Inquiry Book Series (VIBS); vol. 278)

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 20. Wunderkammer? Suomenruotsalainen kirjallisuus ja uusliberalistinen talous

  Malmio, K., 15 Dec 2018, Kirjallisuus nykykapitalismissa: Suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin näkökulma. Sevänen, E., Ojajärvi, J. & Steinby, L. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 1444. p. 384-421 38 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; no. 1444).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 21. Vertailevia näkökulmia eurooppalaisiin kirjallisuuksiin ja kirjallisuudentutkimuksiin

  Malmio, K., 30 Dec 2014, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2014, 4, p. 72-75 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 22. Suomenruotsalainen kirjallisuus ‒ ahdas huone avartuu

  Malmio, K., 15 Dec 2013, Suomen nykykirjallisuus 1: Lajeja, poetiikkaa. Hallila, M., Hosiaisluoma, Y., Kirstinä, L., Karkulehto, S. & Ojajärvi, J. (eds.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 193-201, 204-216 21 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; vol. 1390, no. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 23. Suomenruotsalaisen kirjallisuusinstituution erityispiirteitä

  Malmio, K., 15 Dec 2013, Suomen nykykirjallisuus 2: Kirjallinen elämä ja yhteiskunta. Hosiaisluoma, Y., Hallila, M., Karkulehto, S., Kirstinä, L. & Ojajärvi, J. (eds.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 192-193 2 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1390, no. 2).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 24. Kirja-arvostelu, Fredrik Långin romaani Flickorna på Nappari

  Malmio, K., 30 Nov 2013, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 25. "Hetki, jolloin kaikki muuttuu lopullisesti". Johanna Holmströmin romaanin Camera Obscura arvostelu

  Malmio, K., 12 Feb 2012, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 26. Heartland, wasteland. Tankar om tvåspråkighet

  Malmio, K., 2012, In : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 5-6

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 27. Suomenruotsalaisten salapoliisien Helsinki

  Malmio, K., 2012, Unioninakseli – pääkaupungin läpileikkaus. Meinander, H. (ed.). Teos

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

 28. Sukupuoli, yhteiskunta, valta, kirjallisuus. Feministisen kirjallisuudentutkimuksen sosiologisuus

  Malmio, K., 19 Dec 2011, Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien sosiologiaa, toim. Voitto Ruohonen, Erkki Sevänen ja Risto Turunen. Sevänen, E., Turunen, R. & Ruohonen, V. (eds.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 183−217 34 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, Tiede 1346, Helsinki 2011).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 29. Den oroande, störande och produktiva ambivalensen

  Malmio, K. & Paqvalen, R., 15 Nov 2011, Avain – Finsk tidskrift för litteraturforskning 3/2011. Malmio, K. & Paqvalén, R. (eds.). Kirjallisuudentutkijain seura, Vol. 3.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 30. Pidättekö purjehtimisesta, konstaapeli? Johan Bargumin kirjan Seglats i september arvostelu

  Malmio, K., 11 Nov 2011, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 31. Arma lasseliten med kluven tunga: Elmer Diktonius och den tvåspråkigas identitet

  Malmio, K., 25 Sep 2011, Både och, sekä että. : Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Grönstrand, H. & Malmio, K. (eds.). Schildts

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

 32. Ett kampglatt försvar för en flerspråkig identitet: Inledning

  Malmio, K., 25 Sep 2011, Både och, sekä että.: Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Schildts

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

 33. Ut i vida världen: Flerspråkighet i några finlandssvenska romaner på 1990- och 2000-talen

  Malmio, K., 25 Sep 2011, Både och, sekä että.: Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Grönstrand, H. & Malmio, K. (eds.). Schildts

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

 34. ”Saariston lapsi kasvaa ja kertoo”. Kirjallisuusarvostelu, Julia Dahlström: Islossning

  Malmio, K., 7 Apr 2011, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 35. A room of its creation: Entity creation from the 1900s: Ninni Holmqvist, Hanne Orstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlstrome and Kirsten Hammann

  Malmio, K., 2011, In : Scandinavian Studies (Provo). 83, 3, p. 453-455 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 36. ”Pitkää yksinäistä lukemista. Kirje suomenruotsista."

  Malmio, K., 2011, In : Parnasso. 2/2011

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 37. Inledning. Några ord om teori och metod, analys och tolkning

  Malmio, K., 31 Dec 2010, Jo. – Nej. : Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”. . Malmio, K. (ed.). Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, p. 7-13 (Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur; no. 22).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 38. Naturens ordning? Ett feministiskt perspektiv på ’Även dina kameler’

  Malmio, K., 31 Dec 2010, Jo. – Nej. : Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”. . Malmio, K. (ed.). Helsinki: Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, p. 106-127 (Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur; no. 22).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 39. Jo. - Nej. Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell "Även mina kameler"

  Malmio, K. M. (ed.), 2010, Helsingfors.

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientific

 40. ’En idyllens blonde sångare.’: Skapandet av Jarl Hemmers namn och habitus inom det litterära fältet på 1910- och 1920-talet.

  Malmio, K., 2010, Historiska och litteraturhistoriska studier 85. Nygård, S. & Tidigs, J. (eds.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, p. 179-204 26 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; no. 740)(Historiska och litteraturhistoriska studier; no. 85).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 41. ’Fork-tongued like the Best Young Snake’. Elmer Diktonius and Finno-Swedish Bilingualism.

  Malmio, K., 2010, In : Scandinavian Studies (Provo). Volume 82 , Number 1, p. 37−52

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 42. Mies muistaa, myös kuoleman: Claes Andersson, Varje slag mitt hjärta slår

  Malmio, K., 9 Dec 2009, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 43. Sekakieli ei ole enää tabu: Kirja-arvostelu: Emma Juslin, Ensamma tillsammans

  Malmio, K., 15 Oct 2009, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 44. Poliittinen runo tekee paluuta: Henrika Ringbom, Händelser ur Nya Pressen 1968-1974

  Malmio, K., 6 Sep 2009, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 45. Vainoaja velloo jalkovälissä: Kirja-arvostelu: Helena Sinervo, Tykistönkadun päiväperho

  Malmio, K., 9 Aug 2009, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 46. Puhtaus ja ylevyys korvaavat hyvin kauneuden: Charlotte Brontë, Professori

  Malmio, K., 9 Jun 2009, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 47. Jumalaista juhlaa odotellessa: Susanne Ringell, Ryggens nymåne

  Malmio, K., 10 May 2009, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 48. Elämä ja tekstit kietoutuvat toisiinsa. Marguerite Duras, Sodan vihkot ja muita kirjoituksia

  Malmio, K., 22 Feb 2009, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 49. Kauniit serkut tupakoivat uimarannalla: Mikaela Sundström, De vackra kusinerna

  Malmio, K., 4 Jan 2009, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 50. "Min egen tunga, kyynpoikanen: Elmer Diktonius' tvåspråkighet som en form av kulturellt och socialt kapital i 1920-talets Finland

  Malmio, K., 2009, In : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 2009, 6-7, p. 326-336 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 51. Bloch, butch, Bertel: Kontextuella litteraturstudier

  Malmio, K. M., Ekman, M., Pettersson, B. J. O., Fjelkestam, K., Tidigs, J., Kuhlefelt, E., Burman, C., Meurer, J., Möller-Sibelius, A., Lillqvist, H. & Welander, M., 2009, Helsingfors: Avd. för nordisk litteratur, Nordica, Helsingfors universitet. 215 p.

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 52. Bloch, butch, Bertel: Kontextuella litteraturstudier

  Malmio, K. M. (ed.) & Ekman, FL. M. (ed.), 2009, Helsingfors. 215 p.

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 53. Elmer Diktonius, rebell i alla riktningar?

  Malmio, K., 2009, In : Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. 2009, 1, p. 27-32 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 54. Elmers kropp, fältets ögon: habitus, kapital och klass i några beskrivningar av Elmer Diktonius

  Malmio, K., 2009, Bloch, butch, Bertel: kontextuella litteraturstudier. Ekman, M. & Malmio, K. (eds.). Helsingfors; Åbo: Helsingfors universitet, Åbo Akademi, p. 85-102 18 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 55. Hyvä kansalainen hallitsee tunteensa.

  Malmio, K., 2009, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 3-4, p. 113-115

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

 56. Kontextuell forskning, ett ouppnåeligt ideal? Om problem och möjligheter i kontextuell forskning

  Malmio, K., 2009, Bloch, butch, Bertel: kontextuella litteraturstudier. Ekman, M. & Malmio, K. (eds.). Helsingfors; Åbo: Helsingfors universitet, Åbo Akademi, p. 9-19 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 57. Kahden äidin välissä: Kirja-arvostelu: Heidi Köngäs , Jokin sinusta

  Malmio, K., 11 Nov 2008, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 58. Töölössä lyö tyhjää: Markku Pääskynen, Vastaavuuksia

  Malmio, K., 9 Oct 2008, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 59. Terveisiä kalojen valtakunnasta: Kirja-arvostelu: Maria Peura, Vedenaliset

  Malmio, K., 29 Sep 2008, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 60. Suomenruotsalainen kirjallisuus ei piikittele

  Malmio, K., 9 Aug 2008, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 61. Vihreä vallankumous: Eva-Stina Byggmästar, Men hur små poeter finns det egentligen

  Malmio, K., 5 Jul 2008, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 62. Skräckens och skammens tecken: Kirja-arvostelu: Sofi Oksanen, Puhdistus

  Malmio, K., 18 May 2008, In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 63. Double play: identity, status and refinement in the self-reflexive popular literature in Finland in the 1910s and 1920s

  Malmio, K., 2008, Metaliterary layers in Finnish literature. E. B. S. H. E. S. . R. T. (ed.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 182-201 20 p. (Studia Fennica).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 64. Elmer Diktoniuksesta, luotettavasti ja epäluotettavasti

  Malmio, K., 2008, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2008, 1, p. 112-113 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 65. He Strongly Envied Sherlock Holmes. But He Decided Not to Take Him to His Model. A Discursive Approach to the ‘Self’ in an Early Self-Reflexive Finnish Detective Novel.

  Malmio, K., 2008, In : Scandinavian Studies (Provo). 80, 4, p. 455−476

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

 66. Litteraturpedagogik i praktiken: en analys av Solveig von Schoultz' "Även dina kameler"

  Malmio, K., 2008, Medvandrare: festskrift till Roger Holmström den 13 november 2008. Åbo: Åbo Akademis förlag, p. 192-208 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 67. Rebelliskhet och skapandet av auktoritet i Elmer Diktonius’ Min dikt

  Malmio, K., 2008, Perspektiv på svenska språket. Bukowski, P., Pietrzak-Porwisz, G. & Kowal, I. (eds.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. 21−30

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

 68. Rotansilmät, makkarankuoritakki. Luokkakatse ja Elmer Diktonius.

  Malmio, K., 2008, In : Kulttuurintutkimus. 25, 4. , p. 53-67 14 p.

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

 69. Ut genom ett så litet hål mellan fiktion och verklighet: gränsöverskridningar och postmodernitet i Lars Sunds roman Eriks bok

  Malmio, K., 2008, Gränser i nordisk litteratur. Åbo: Åbo Akademis förlag, p. 161-171 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 70. Hur ord och bild är själ: Kent Danielsson, Balladen om Bel Ols

  Malmio, K., 29 Nov 2007, In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 71. Till flickan i mig: Eva-Stina Byggmästar, Älvdrottningen

  Malmio, K., 24 Oct 2007, In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 72. Babes in the wood? intertekstuaalisuus ja subteksti Solveig von Schoultzin novellissa "Även dina kameler"

  Malmio, K., 2007, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2007, 3, p. 26-43 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 73. Narren Elmer Diktonius: det parodiska imiterandet av maktens språk

  Malmio, K., 2007, In : Tidskrift för litteraturvetenskap.. 2007, 4, p. 63-76 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 74. Vallasta ja konteksteista

  Malmio, K., 2007, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2007, 3, p. 71-72 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 75. Voiko suomalainen kirjallisuudentutkija äänestää USA:n vaaleissa?

  Malmio, K., 2007, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2007, 2, p. 86-88 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 76. Man beundrar, man fryser: Juha Seppälä. Ei kenenkään maa

  Malmio, K., 28 Nov 2006, In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 77. En tragikomedi som känns i märg och ben: Jari Järvelä, Kansallismaisema

  Malmio, K., 12 Nov 2006, In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 78. Välbekant och exotiskt: Riina Katajavuori, Kirjeitä Jekaterinburgiin; Allan Mutka, Rippupuku

  Malmio, K., 3 Sep 2006, In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 79. På trolsk resa med Fjodor: Vladimir Tsypkin, Sommaren i Baden-Baden

  Malmio, K., 22 Jan 2006, In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 80. Kirjallisuudentutkimuksen Tähtien sota, osa X: Järjen ja logiikan paluu?

  Malmio, K., 2006, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 4, p. 68 - 76 9 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 81. Lektio, jota en pitänyt eli Metafiktio, sika, identiteetti ja sivistys

  Malmio, K., 2006, In : Kulttuurintutkimus. 23, 1, p. 42 - 48 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 82. Tervetuloa metametamaahan − metafiktion käsite ennen ja nyt. Mika Hallila, Metafiktion käsite. Teoreettinen, kontekstuaalinen ja historiallinen tutkimus

  Malmio, K., 2006, In : Kulttuurintutkimus. 23, 4, p. 62-64 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

 83. Avståndet mellan människa och fluga: Mari Mörö, Kärpäsen koulu

  Malmio, K., 11 Dec 2005, In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 84. Världen enligt Pimenoff: Veronika Pimenoff, C

  Malmio, K., 9 Oct 2005, In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 85. A gentleman is never astonished, says Wilde: theatrical metalanguage in Skelettegåtan, a Finland-Swedish Detective Novel from 1929

  Malmio, K., 2005, In : Edda : Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2005, 3, p. ?-225

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 86. Att tala med de döda: metafiktivitet och social energi i Lars Sunds Eriks bok

  Malmio, K., 2005, Det öppna rummet. Helsingfors: Söderström, p. 277-287 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 87. Det öppna rummet: festskrift till Merete Mazzarella den 4 februari 2005 ; [förord: Anna Biström ... et al.]

  Malmio, K. (ed.) & Paqvalen, R. (ed.), 2005, [Helsingfors]: Söderström. 369 p.

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 88. Ett skrattretande (för)fall: teatraliskt metaspråk, förströelselitteratur och den bildade klassen i Finland på 1910- och 1920-talen

  Malmio, K., 2005, Helsingfors: Helsingfors universitet. 206 p.

  Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

 89. Globaaleja ollaan - vai ollaanko?

  Malmio, K., 2005, In : Naistutkimus. 18, 1, p. 80-83 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 90. Katse peiliin ja peilin taakse: muutamia kysymyksiä ja näkökulmia kirjallisuuden metatasojen tutkimukseen

  Malmio, K., 2005, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2005, 1, p. 59-70 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 91. Nöyryyden retoriikka: naiskirjailijoiden paikoista 1840-luvun Suomessa

  Malmio, K., 2005, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2005, 3-4, p. 119-121 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 92. Nåden är en röst i människan: Juha Seppälä, Mitä sähkö on?

  Malmio, K., 12 Sep 2004, In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 93. Using and refusing America: ‘America’ as a way of creating modernity and national identity. A case study of a finnish-swedish detective novel from 1916

  Malmio, K., 2004, Cultural Identity in Transition. : Contemporary Conditions, Practices and Politics of a Global Phenomenon. Kupiainen, J., Sevänen, E. & Stotesbury, J. S. (eds.). New Delhi, India : Atlantic Publishers and Distributions, p. 365–382

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 94. Berättelsen är medveten om sig själv – varför? Några exempel på hur man inom litteraturvetenskapen förklarat metafiktion och ett av sociologin inspirerat förslag till kontextualisering av reflexivitet

  Malmio, K., 2003, Kunskapens hugsvalelse. : Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Clas Zilliacus. Åbo Akademis förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 95. Om konsten att byta kläder. Klass, sexualitet och litteratur i A. G. Ingelius gotiska roman Det gråa slottet

  Malmio, K., 2002, In : Historiska och Litteraturhistoriska Studier. 77, p. 191–210

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 96. When beginning is difficult: The ‘happy twenties’ and metafictionality in the parodies of Fiikuksen varjossa

  Malmio, K., 2002, On the Treshold: New Studies in Nordic Literature. Garton, J. & Robinson, M. (eds.). Norwich: Norvik Press Ltd, p. 237–248

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

 97. Aina: rekommenderas för folket! Moral, estetik och den stora allmänhetens litteratur

  Malmio, K., 2000, Folket. : Studier i olika vetenskapers syn på begreppet folk. Fewster, D. (ed.). Svenska litteratursällskapet i Finland, Vol. 626. p. 67–80 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 98. Populärlitteraturen

  Malmio, K., 2000, Finlands svenska litteraturhistoria. : Andra delen: 1900-talet. Ekman, M. (ed.). Helsingfors/Stockholm : Bokförlaget Atlantis, p. 161–172

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 99. Språkets och lagens gränser: Den mimetiska illusionen i Anna Lassilas Nonparellit och Mari Mörös Kiltin yön lahjat

  Malmio, K., 1999, In : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 7-8, p. 420–436

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 100. Viettelypelin asiantuntija. Markku Soikkeli, Lemmen leikkikehässä. Rakkausdiskurssin sovellukset 1900-luvun suomalaisissa rakkausromaaneissa

  Malmio, K., 1999, In : Kulttuurintutkimus. 16, 3, p. 47–49

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

 101. Älykästä sukkeluutta ja reipasta realismia: 1920-luvun ajanvietekirjallisuus

  Malmio, K., 1999, Suomen kirjallisuushistoria 2.: Järkiuskosta vaistojen kapinaan. Rojola, L. (ed.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 289–298

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 102. Den romantiska diskursens fall. Kärlek och verklighet i några romaner skrivna av finska och svenska kvinnliga författare på 20-talet

  Malmio, K., 1998, Kvinnelitteraturhistorier.: Rapport fra forskersymposiet Nordisk kvinners litteratur. Langås, U. (ed.). Avdeling for humanistiske fag, p. 177–186 (Forskningsserien nr 7).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 103. Kenttä, usko ja uskonpuute. Nälkäinen kirjallisuudentutkija kirjoittaa itselleen oljenkorren

  Malmio, K., 1998, In : Kulttuurintutkimus. 15, 2, p. 3–14 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 104. Kuinka shoppailla paradigmapuodissa eli teorioita teorioista

  Malmio, K., 1998, In : Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. 51, 1, p. 185–187

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

 105. Position: hungrig, mitt i ett paradigmskifte

  Malmio, K., 1998, Perspektiv på litteraturvetenskapen. Åbo: Litteraturvetenskapliga institutionen, (Meddelanden ; no. 25).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 106. En pikara i det romantiska landskapet.

  Malmio, K., 1996, Hemmet, rummet och revolten.: Studier i litterärt gränsöverskridande. Åbo: Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi, p. 179-284

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 107. Feministisen yleissivistyksen akateemiset avaimet: Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen

  Malmio, K., 1996, In : Naistutkimus. 3, p. 75–77

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

 108. Ketun kertomus. Kulttuurikoodeja, intertekstejä ja arkkitekstejä Hilja Valtosen romaanissa Älä nuolaise ennenkuin tipahtaa!

  Malmio, K., 1996, In : Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. 49, 2, p. 28–47

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 109. Kotitekoista samppanjaa kirjallisessa erämaassa. Naiskirjailijoita ja kritiikin kielikuvia 1920-luvun Suomessa

  Malmio, K., 1996, Sivupolkuja. : Tutkimusretkiä kirjallisuuden rajaseuduille. . Norkola, T. & Rikkinen, E. (eds.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (Tietolipas ; no. 148).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 110. Kapina rakkaudessa: Hilja Valtosen romaaneissa romanttinen diskurssi muuntuu ja murtuu

  Malmio, K., 1995, In : Naistutkimus. 1, p. 2–10

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 111. Amorfiaana, ett kalejdoskop

  Malmio, K., 1992, In : Horisont. 5

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 112. Lilja av stål.. Kaari Utrio och den romantiska genrens normer

  Malmio, K., 1992, 1992: Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. (Meddelanden; no. 18)

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 113. Hur stenarna från Sayada blev sakral skulptur: De profundis av Essi Renvall

  Malmio, K., 1991, In : Konsthistoriska studier. 12

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

View all (123) »

Highlighted activities

 1. Svenska högskoleverket (External organisation)

  Kristina Malmio (Member)
  9 Mar 201231 Jan 2013

  Activity: Membership typesMembership or other role in review committee

 2. Medlem i beredningsgrupp HS-A, Ämnesrådet för Humaniora och Samhällsvetenskap

  Kristina Malmio (Consultant)
  20172018

  Activity: Consultancy typesConsultancy

 3. Realismens röster. Kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur

  Kristina Malmio (Opponent)
  13 May 2017

  Activity: Examination typesOpponent of doctoral dissertation

 4. Workshop Multiling

  Kristina Malmio (Attendee), Antje Wischmann (Speaker: Chair), Stefan Schröder (Attendee), Sophie Wennerscheid (Attendee), Clemens Räthel (Attendee)
  28 Apr 201729 Apr 2017

  Activity: Participating in or organising an event typesOrganisation and participation in conferences, workshops, courses, seminars

 5. Nordeuropa Institut (Humboldt University)

  Kristina Malmio (Visiting researcher)
  1 Jan 201731 May 2017

  Activity: Visiting an external institution typesAcademic visit to other institution

 6. Tillsättning av universitetslektor i litteraturvetenskap

  Kristina Malmio (Consultant)
  15 Oct 20161 Dec 2017

  Activity: Consultancy typesConsultancy

 7. IASS 2016

  Kristina Malmio (Speaker: Keynote)
  9 Aug 201613 Aug 2016

  Activity: Participating in or organising an event typesOrganisation and participation in conferences, workshops, courses, seminars

 8. Nordisk samtidslitteratur och det senmoderna samhället

  Kristina Malmio (Chair of organizing committee)
  18 Feb 2016

  Activity: Participating in or organising an event typesOrganisation and participation in conferences, workshops, courses, seminars

View all (136) »

Highlighted prizes

 1. Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

  Kristina Malmio (Recipient), 2 Feb 2006

  Prize: Prizes and awards

View all (1) »

Education

Principal Investigator

ID: 22707