Kristina Malmio

Person

  Research areas

 • 6122 Literature studies - Finland-Swedish literature, Literary sociology, Minority literature, Parody, irony, metafiction, Spatiality, Modernism, Postmodernism

Description of research and teaching

Specialområden: finlandssvensk litteratur, litteratursociologi, senmodernitet, parodi, ironi, metafiktivitete

Close
Further information on the affiliationAdjunct professor, Senior lecturer, Principal investigator in research project Late modern spatiality in Finland-Swedish prose 1990-2010 (1.8.2014-31.7.2017)

Highlighted publications

 1. Phoenix-Marvel Girl in the Age of fin de siècle: Popular Culture as a Vehicle to Postmodernism in Diva by Finland-Swedish author, Monika Fagerholm

  Malmio, K. 15 Jun 2012 In : Studia Fennica. Litteraria. 6, p. 72-95

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle

 2. Ett brunetternas hjärtlösa skratt: Postmodernism och parodi i Monika Fagerholms Underbara kvinnor vid vatten (1994) och Diva (1998)

  Malmio, T. K. M. & Lahdenperä, H. H. 1 Oct 2017 In : Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. 92, p. 151-177 26 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle

 3. Finländsk litteratur

  Malmio, K. 16 Jun 2017 Nordens litteratur. Petersson, M. & Schönström, R. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 411-430 10 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 4. Fagerholm goes Oprah: Minor literature, global market, and gender in literary exchange

  Malmio, T. K. M. 29 Nov 2017 In : Nora : Nordic journal of feminist and gender research. Volume 25, Issue 4, p. 247‒262

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle

 5. Kjell Westö, Finnlands Honoré de Balzac

  Malmio, T. K. M. 15 Jun 2016 In : Hessisches Literaturforum im Mousonturm E.V.. Juni 2016, Häft 122: Nordlichter, p. 25-38 14 p.

  Research output: General publicArticle

 6. Novel districts: critical readings of Monika Fagerholm

  Malmio, K. M. (ed.) & Mia, Ö. (ed.) 31 May 2016 Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 159 p. (Studia Fennica. Litteraria; vol. 9)(Studia Fennica)

  Research output: Scientific - peer-reviewAnthology

 7. Mötet mellan lokala och globala rum: Bo Carpelans Axel och Monika Fagerholms Diva som former av kognitiv kartläggning

  Malmio, T. K. M. 2016 Historiska och litteraturhistoriska studier . Thylin-Klaus, J. & Welander, M. (eds.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, Vol. 91, p. 37-65 28 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 91)

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 8. "De tings must be in order. Den de coustumers buy better." Kapitalismkritik i Ralf Andtbackas diktsamling Wunderkammer.

  Malmio, K. M. 8 Dec 2017 Modernitetens uttryck och avtryck: Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Möller-Sibelius, A. & Rudels, F. (eds.). Åbo: Föreningen Granskaren, p. 138-148 10 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 9. Finlandssvensk kanon: 100 år, ca 30 böcker: Verk laddade med "social energi"

  Malmio, T. K. M. 27 Oct 2017 In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: General publicArticle

 10. Vad behövs berättelser till?: Metafiktivitetens former och funktioner i Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan

  Malmio, T. K. M. 17 Feb 2017 Mielikuvituksen maailmat: Tieteidenvälisiä tutkimuksia kirjallisuudesta. Polvinen, M., Salenius, M. & H. S. (eds.). Turku: Eetos, 18 p. (Eetos-julkaisuja; vol. 19)

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 11. Under strecket: Finska romaner öppnar för omvärlden

  Malmio, T. K. M. 21 Dec 2016 In : Svenska dagbladet.

  Research output: General publicArticle

 12. Ett annat Norden: Recension av Rethinking National Literatures

  Malmio, T. K. M. 8 Jun 2016 In : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 3-4, p. 99-103 4 p.

  Research output: ScientificArticle

 13. Finlandssvenska fiktiva rum i en tid av förändring

  Malmio, T. K. M. 8 Jun 2016 In : Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. 1/2016, p. 40-43 4 p.

  Research output: General publicArticle

 14. A Portrait of the Technological Sublime: DIVA and the History of the Digital Revolution

  Malmio, T. K. M. 31 May 2016 Novel districts: critical readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 9, p. 66-80 15 p. (Studia Fennica. Litteraria ; vol. 9)(Studia Fennica)

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 15. Introduction

  Malmio, T. K. M. & Mia, Ö. 31 May 2016 Novel districts: critical readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 9, p. 8-21 14 p. (Studia Fennica. Litteraria ; vol. 9)(Studia Fennica)

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 16. The New Cradle of the Western Civilization: Hypertexts, Global Networks, and the Finland-Swedish Novel Diva

  Malmio, K. 2016 New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society. Lindqvist, U. & Björklund, J. (eds.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, p. 59-76

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 17. Finlands författare höjer tonläget

  Malmio, T. K. M. 21 Dec 2015 In : Svenska dagbladet.

  Research output: General publicArticle

 18. Habitus i skiftande former: Ett begrepp och hur det används i tre svenska litteraturvetenskapliga undersökningar

  Malmio, K. 1 Dec 2015 In : Tidskrift för litteraturvetenskap.. 2-3, p. 67-88

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle

 19. The role of debate in creating the aesthetic, cultural, and social value of literature

  Malmio, K. 2015 Values of literature . Meretoja, H., Lyytikäinen, P., Isomaa, S. & Malmio, K. (eds.). Leiden: Rodopi, p. 151 –169 19 p. (Value Inquiry Book Series (VIBS); vol. 278)

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 20. Values of literature

  Meretoja, H. (ed.), Lyytikäinen, P. (ed.), Isomaa, S. (ed.) & Malmio, K. (ed.) 2015 Leiden: Rodopi. 228 p. (Value Inquiry Book Series (VIBS); vol. 278)

  Research output: Scientific - peer-reviewAnthology

 21. Vertailevia näkökulmia eurooppalaisiin kirjallisuuksiin ja kirjallisuudentutkimuksiin

  Malmio, K. 30 Dec 2014 In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2014, 4, p. 72-75 4 p.

  Research output: ScientificArticle

 22. Suomenruotsalainen kirjallisuus ‒ ahdas huone avartuu

  Malmio, K. 15 Dec 2013 Suomen nykykirjallisuus 1: Lajeja, poetiikkaa. Hallila, M., Hosiaisluoma, Y., Kirstinä, L., Karkulehto, S. & Ojajärvi, J. (eds.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 193-201, 204-216 21 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; vol. 1390, no. 1)

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 23. Suomenruotsalaisen kirjallisuusinstituution erityispiirteitä

  Malmio, K. 15 Dec 2013 Suomen nykykirjallisuus 2: Kirjallinen elämä ja yhteiskunta. Hosiaisluoma, Y., Hallila, M., Karkulehto, S., Kirstinä, L. & Ojajärvi, J. (eds.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 192-193 2 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1390, no. 2)

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 24. Kirja-arvostelu, Fredrik Långin romaani Flickorna på Nappari

  Malmio, K. 30 Nov 2013 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 25. "Hetki, jolloin kaikki muuttuu lopullisesti".: Johanna Holmströmin romaanin Camera Obscura arvostelu

  Malmio, K. 12 Feb 2012 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 26. Heartland, wasteland.: Tankar om tvåspråkighet

  Malmio, K. 2012 In : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 5-6

  Research output: General publicArticle

 27. Suomenruotsalaisten salapoliisien Helsinki

  Malmio, K. 2012 Unioninakseli – pääkaupungin läpileikkaus. Meinander, H. (ed.). Teos

  Research output: General publicChapter

 28. Sukupuoli, yhteiskunta, valta, kirjallisuus. Feministisen kirjallisuudentutkimuksen sosiologisuus

  Malmio, K. 19 Dec 2011 Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien sosiologiaa, toim. Voitto Ruohonen, Erkki Sevänen ja Risto Turunen. Sevänen, E., Turunen, R. & Ruohonen, V. (eds.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 183−217 34 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, Tiede 1346, Helsinki 2011)

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 29. Den oroande, störande och produktiva ambivalensen

  Malmio, K. & Paqvalen, R. 15 Nov 2011 Avain – Finsk tidskrift för litteraturforskning 3/2011. Malmio, K. & Paqvalén, R. (eds.). Kirjallisuudentutkijain seura, Vol. 3

  Research output: ScientificChapter

 30. Pidättekö purjehtimisesta, konstaapeli? Johan Bargumin kirjan Seglats i september arvostelu

  Malmio, K. 11 Nov 2011 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 31. Arma lasseliten med kluven tunga: Elmer Diktonius och den tvåspråkigas identitet

  Malmio, K. 25 Sep 2011 Både och, sekä että. : Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Grönstrand, H. & Malmio, K. (eds.). Schildts

  Research output: General publicChapter

 32. Ett kampglatt försvar för en flerspråkig identitet: Inledning

  Malmio, K. 25 Sep 2011 Både och, sekä että.: Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Schildts

  Research output: General publicChapter

 33. Ut i vida världen: Flerspråkighet i några finlandssvenska romaner på 1990- och 2000-talen

  Malmio, K. 25 Sep 2011 Både och, sekä että.: Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Grönstrand, H. & Malmio, K. (eds.). Schildts

  Research output: General publicChapter

 34. ”Saariston lapsi kasvaa ja kertoo”. Kirjallisuusarvostelu, Julia Dahlström: Islossning

  Malmio, K. 7 Apr 2011 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 35. A room of its creation: Entity creation from the 1900s: Ninni Holmqvist, Hanne Orstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlstrome and Kirsten Hammann

  Malmio, K. 2011 In : Scandinavian Studies (Provo). 83, 3, p. 453-455 3 p.

  Research output: ScientificArticle

 36. ”Pitkää yksinäistä lukemista. Kirje suomenruotsista."

  Malmio, K. 2011 In : Parnasso. 2/2011

  Research output: ProfessionalArticle

 37. Inledning.: Några ord om teori och metod, analys och tolkning

  Malmio, K. 31 Dec 2010 Jo. – Nej. : Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”. . Malmio, K. (ed.). Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, p. 7-13 (Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur; no. 22)

  Research output: ScientificChapter

 38. Naturens ordning?: Ett feministiskt perspektiv på ’Även dina kameler’

  Malmio, K. 31 Dec 2010 Jo. – Nej. : Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”. . Malmio, K. (ed.). Helsinki: Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, p. 106-127 (Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur; no. 22)

  Research output: ScientificChapter

 39. ’En idyllens blonde sångare.’: Skapandet av Jarl Hemmers namn och habitus inom det litterära fältet på 1910- och 1920-talet.

  Malmio, K. 2010 Historiska och litteraturhistoriska studier 85. Nygård, S. & Tidigs, J. (eds.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, p. 179-204 26 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; no. 740)(Historiska och litteraturhistoriska studier; no. 85)

  Research output: ScientificChapter

 40. ’Fork-tongued like the Best Young Snake’.: Elmer Diktonius and Finno-Swedish Bilingualism.

  Malmio, K. 2010 In : Scandinavian Studies (Provo). Volume 82 , Number 1, p. 37−52

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle

 41. Mies muistaa, myös kuoleman: Claes Andersson, Varje slag mitt hjärta slår

  Malmio, K. 9 Dec 2009 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 42. Sekakieli ei ole enää tabu: Kirja-arvostelu: Emma Juslin, Ensamma tillsammans

  Malmio, K. 15 Oct 2009 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 43. Poliittinen runo tekee paluuta: Henrika Ringbom, Händelser ur Nya Pressen 1968-1974

  Malmio, K. 6 Sep 2009 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 44. Vainoaja velloo jalkovälissä: Kirja-arvostelu: Helena Sinervo, Tykistönkadun päiväperho

  Malmio, K. 9 Aug 2009 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 45. Puhtaus ja ylevyys korvaavat hyvin kauneuden: Charlotte Brontë, Professori

  Malmio, K. 9 Jun 2009 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 46. Jumalaista juhlaa odotellessa: Susanne Ringell, Ryggens nymåne

  Malmio, K. 10 May 2009 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 47. Elämä ja tekstit kietoutuvat toisiinsa.: Marguerite Duras, Sodan vihkot ja muita kirjoituksia

  Malmio, K. 22 Feb 2009 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 48. Kauniit serkut tupakoivat uimarannalla: Mikaela Sundström, De vackra kusinerna

  Malmio, K. 4 Jan 2009 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 49. "Min egen tunga, kyynpoikanen: Elmer Diktonius' tvåspråkighet som en form av kulturellt och socialt kapital i 1920-talets Finland

  Malmio, K. 2009 In : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 2009, 6-7, p. 326-336 11 p.

  Research output: General publicArticle

 50. Bloch, butch, Bertel: Kontextuella litteraturstudier

  Malmio, K. M., Ekman, M., Pettersson, B. J. O., Fjelkestam, K., Tidigs, J., Kuhlefelt, E., Burman , C., Meurer, J., Möller-Sibelius, A., Lillqvist, H. & Welander, M. 2009 Helsingfors: Avd. för nordisk litteratur, Nordica, Helsingfors universitet. 215 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewAnthology

 51. Bloch, butch, Bertel: Kontextuella litteraturstudier

  Malmio, K. M. (ed.) & Ekman, F. L. M. (ed.) 2009 Helsingfors. 215 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewAnthology

 52. Elmer Diktonius, rebell i alla riktningar?

  Malmio, K. 2009 In : Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. 2009, 1, p. 27-32 6 p.

  Research output: General publicArticle

 53. Elmers kropp, fältets ögon: habitus, kapital och klass i några beskrivningar av Elmer Diktonius

  Malmio, K. 2009 Bloch, butch, Bertel: kontextuella litteraturstudier. Ekman, M. & Malmio, K. (eds.). Helsingfors; Åbo: Helsingfors universitet, Åbo Akademi, p. 85-102 18 p.

  Research output: ScientificChapter

 54. Hyvä kansalainen hallitsee tunteensa.

  Malmio, K. 2009 In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 3-4, p. 113-115

  Research output: Scientific - peer-reviewReview Article

 55. Kontextuell forskning, ett ouppnåeligt ideal?: Om problem och möjligheter i kontextuell forskning

  Malmio, K. 2009 Bloch, butch, Bertel: kontextuella litteraturstudier. Ekman, M. & Malmio, K. (eds.). Helsingfors; Åbo: Helsingfors universitet, Åbo Akademi, p. 9-19 11 p.

  Research output: ScientificChapter

 56. Kahden äidin välissä: Kirja-arvostelu: Heidi Köngäs , Jokin sinusta

  Malmio, K. 11 Nov 2008 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 57. Töölössä lyö tyhjää: Markku Pääskynen, Vastaavuuksia

  Malmio, K. 9 Oct 2008 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 58. Terveisiä kalojen valtakunnasta: Kirja-arvostelu: Maria Peura, Vedenaliset

  Malmio, K. 29 Sep 2008 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 59. Suomenruotsalainen kirjallisuus ei piikittele

  Malmio, K. 9 Aug 2008 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 60. Vihreä vallankumous: Eva-Stina Byggmästar, Men hur små poeter finns det egentligen

  Malmio, K. 5 Jul 2008 In : Helsingin Sanomat.

  Research output: General publicArticle

 61. Skräckens och skammens tecken: Kirja-arvostelu: Sofi Oksanen, Puhdistus

  Malmio, K. 18 May 2008 In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: General publicArticle

 62. Double play: identity, status and refinement in the self-reflexive popular literature in Finland in the 1910s and 1920s

  Malmio, K. 2008 Metaliterary layers in Finnish literature. E. B. S. H. E. S. . R. T. (ed.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 182-201 20 p. (Studia Fennica)

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 63. Elmer Diktoniuksesta, luotettavasti ja epäluotettavasti

  Malmio, K. 2008 In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2008, 1, p. 112-113 2 p.

  Research output: ScientificArticle

 64. Litteraturpedagogik i praktiken: en analys av Solveig von Schoultz' "Även dina kameler"

  Malmio, K. 2008 Medvandrare: festskrift till Roger Holmström den 13 november 2008. Åbo: Åbo Akademis förlag, p. 192-208 17 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 65. Rebelliskhet och skapandet av auktoritet i Elmer Diktonius’ Min dikt

  Malmio, K. 2008 Perspektiv på svenska språket. Bukowski, P., Pietrzak-Porwisz , G. & Kowal, I. (eds.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. 21−30

  Research output: ScientificConference contribution

 66. Rotansilmät, makkarankuoritakki.: Luokkakatse ja Elmer Diktonius.

  Malmio, K. 2008 In : Kulttuurintutkimus. 25, 4. , p. 53-67 14 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewReview Article

 67. Ut genom ett så litet hål mellan fiktion och verklighet: gränsöverskridningar och postmodernitet i Lars Sunds roman Eriks bok

  Malmio, K. 2008 Gränser i nordisk litteratur. Åbo: Åbo Akademis förlag, p. 161-171 11 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 68. Hur ord och bild är själ: Kent Danielsson, Balladen om Bel Ols

  Malmio, K. 29 Nov 2007 In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: General publicArticle

 69. Till flickan i mig: Eva-Stina Byggmästar, Älvdrottningen

  Malmio, K. 24 Oct 2007 In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: General publicArticle

 70. Babes in the wood?: intertekstuaalisuus ja subteksti Solveig von Schoultzin novellissa "Även dina kameler"

  Malmio, K. 2007 In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2007, 3, p. 26-43 18 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle

 71. Narren Elmer Diktonius: det parodiska imiterandet av maktens språk

  Malmio, K. 2007 In : Tidskrift för litteraturvetenskap.. 2007, 4, p. 63-76 14 p.

  Research output: ScientificArticle

 72. Vallasta ja konteksteista

  Malmio, K. 2007 In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2007, 3, p. 71-72 2 p.

  Research output: ScientificArticle

 73. Voiko suomalainen kirjallisuudentutkija äänestää USA:n vaaleissa?

  Malmio, K. 2007 In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2007, 2, p. 86-88 3 p.

  Research output: ScientificArticle

 74. Man beundrar, man fryser: Juha Seppälä. Ei kenenkään maa

  Malmio, K. 28 Nov 2006 In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: General publicArticle

 75. En tragikomedi som känns i märg och ben: Jari Järvelä, Kansallismaisema

  Malmio, K. 12 Nov 2006 In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: General publicArticle

 76. Välbekant och exotiskt: Riina Katajavuori, Kirjeitä Jekaterinburgiin; Allan Mutka, Rippupuku

  Malmio, K. 3 Sep 2006 In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: General publicArticle

 77. På trolsk resa med Fjodor: Vladimir Tsypkin, Sommaren i Baden-Baden

  Malmio, K. 22 Jan 2006 In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: General publicArticle

 78. Kirjallisuudentutkimuksen Tähtien sota, osa X: Järjen ja logiikan paluu?

  Malmio, K. 2006 In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 4, p. 68 - 76 9 p.

  Research output: ScientificArticle

 79. Lektio, jota en pitänyt eli Metafiktio, sika, identiteetti ja sivistys

  Malmio, K. 2006 In : Kulttuurintutkimus. 23, 1, p. 42 - 48 7 p.

  Research output: ScientificArticle

 80. Avståndet mellan människa och fluga: Mari Mörö, Kärpäsen koulu

  Malmio, K. 11 Dec 2005 In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: General publicArticle

 81. Världen enligt Pimenoff: Veronika Pimenoff, C

  Malmio, K. 9 Oct 2005 In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: General publicArticle

 82. A gentleman is never astonished, says Wilde: theatrical metalanguage in Skelettegåtan, a Finland-Swedish Detective Novel from 1929

  Malmio, K. 2005 In : Edda : Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2005, 3, p. ?-225

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle

 83. Att tala med de döda: metafiktivitet och social energi i Lars Sunds Eriks bok

  Malmio, K. 2005 Det öppna rummet. Helsingfors: Söderström, p. 277-287 11 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 84. Det öppna rummet: festskrift till Merete Mazzarella den 4 februari 2005 ; [förord: Anna Biström ... et al.]

  Malmio, K. (ed.) & Paqvalen, R. (ed.) 2005 [Helsingfors]: Söderström. 369 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewAnthology

 85. Globaaleja ollaan - vai ollaanko?

  Malmio, K. 2005 In : Naistutkimus. 18, 1, p. 80-83 4 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle

 86. Katse peiliin ja peilin taakse: muutamia kysymyksiä ja näkökulmia kirjallisuuden metatasojen tutkimukseen

  Malmio, K. 2005 In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2005, 1, p. 59-70 12 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle

 87. Nöyryyden retoriikka: naiskirjailijoiden paikoista 1840-luvun Suomessa

  Malmio, K. 2005 In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2005, 3-4, p. 119-121 3 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle

 88. Nåden är en röst i människan: Juha Seppälä, Mitä sähkö on?

  Malmio, K. 12 Sep 2004 In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: General publicArticle

 89. Using and refusing America: ‘America’ as a way of creating modernity and national identity.: A case study of a finnish-swedish detective novel from 1916

  Malmio, K. 2004 Cultural Identity in Transition. : Contemporary Conditions, Practices and Politics of a Global Phenomenon. Kupiainen, J., Sevänen , E. & Stotesbury, J. S. (eds.). New Delhi, India : Atlantic Publishers and Distributions, p. 365–382

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 90. Berättelsen är medveten om sig själv – varför?: Några exempel på hur man inom litteraturvetenskapen förklarat metafiktion och ett av sociologin inspirerat förslag till kontextualisering av reflexivitet

  Malmio, K. 2003 Kunskapens hugsvalelse. : Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Clas Zilliacus. Åbo Akademis förlag

  Research output: ScientificChapter

 91. Om konsten att byta kläder.: Klass, sexualitet och litteratur i A. G. Ingelius gotiska roman Det gråa slottet

  Malmio, K. 2002 In : Historiska och Litteraturhistoriska Studier. 77, p. 191–210

  Research output: ScientificArticle

 92. When beginning is difficult: The ‘happy twenties’ and metafictionality in the parodies of Fiikuksen varjossa

  Malmio, K. 2002 On the Treshold: New Studies in Nordic Literature. Garton , J. & Robinson, M. (eds.). Norwich: Norvik Press Ltd, p. 237–248

  Research output: ScientificConference contribution

 93. Aina: rekommenderas för folket!: Moral, estetik och den stora allmänhetens litteratur

  Malmio, K. 2000 Folket. : Studier i olika vetenskapers syn på begreppet folk. Fewster, D. (ed.). Svenska litteratursällskapet i Finland, Vol. 626, p. 67–80 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland )

  Research output: ScientificChapter

 94. Populärlitteraturen

  Malmio, K. 2000 Finlands svenska litteraturhistoria. : Andra delen: 1900-talet. Ekman, M. (ed.). Helsingfors/Stockholm : Bokförlaget Atlantis, p. 161–172

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 95. Språkets och lagens gränser: Den mimetiska illusionen i Anna Lassilas Nonparellit och Mari Mörös Kiltin yön lahjat

  Malmio, K. 1999 In : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 7-8, p. 420–436

  Research output: ScientificArticle

 96. Viettelypelin asiantuntija.: Markku Soikkeli, Lemmen leikkikehässä. Rakkausdiskurssin sovellukset 1900-luvun suomalaisissa rakkausromaaneissa

  Malmio, K. 1999 In : Kulttuurintutkimus. 16, 3, p. 47–49

  Research output: Scientific - peer-reviewReview Article

 97. Älykästä sukkeluutta ja reipasta realismia: 1920-luvun ajanvietekirjallisuus

  Malmio, K. 1999 Suomen kirjallisuushistoria 2.: Järkiuskosta vaistojen kapinaan. Rojola, L. (ed.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 289–298

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 98. Den romantiska diskursens fall.: Kärlek och verklighet i några romaner skrivna av finska och svenska kvinnliga författare på 20-talet

  Malmio, K. 1998 Kvinnelitteraturhistorier.: Rapport fra forskersymposiet Nordisk kvinners litteratur. Langås, U. (ed.). Avdeling for humanistiske fag, p. 177–186 (Forskningsserien nr 7)

  Research output: Scientific - peer-reviewConference contribution

 99. Kenttä, usko ja uskonpuute.: Nälkäinen kirjallisuudentutkija kirjoittaa itselleen oljenkorren

  Malmio, K. 1998 In : Kulttuurintutkimus. 15, 2, p. 3–14 12 p.

  Research output: ScientificArticle

 100. Kuinka shoppailla paradigmapuodissa eli teorioita teorioista

  Malmio, K. 1998 In : Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. 51, 1, p. 185–187

  Research output: Scientific - peer-reviewReview Article

 101. Position: hungrig, mitt i ett paradigmskifte

  Malmio, K. 1998 Perspektiv på litteraturvetenskapen. Åbo: Litteraturvetenskapliga institutionen, (Meddelanden ; no. 25)

  Research output: ScientificChapter

 102. En pikara i det romantiska landskapet.

  Malmio, K. 1996 Hemmet, rummet och revolten.: Studier i litterärt gränsöverskridande. Åbo: Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi, p. 179-284

  Research output: ScientificChapter

 103. Feministisen yleissivistyksen akateemiset avaimet: Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen

  Malmio, K. 1996 In : Naistutkimus. 3, p. 75–77

  Research output: Scientific - peer-reviewReview Article

 104. Ketun kertomus.: Kulttuurikoodeja, intertekstejä ja arkkitekstejä Hilja Valtosen romaanissa Älä nuolaise ennenkuin tipahtaa!

  Malmio, K. 1996 In : Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. 49, 2, p. 28–47

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle

 105. Kotitekoista samppanjaa kirjallisessa erämaassa.: Naiskirjailijoita ja kritiikin kielikuvia 1920-luvun Suomessa

  Malmio, K. 1996 Sivupolkuja. : Tutkimusretkiä kirjallisuuden rajaseuduille. . Norkola, T. & Rikkinen, E. (eds.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (Tietolipas ; no. 148)

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 106. Kapina rakkaudessa: Hilja Valtosen romaaneissa romanttinen diskurssi muuntuu ja murtuu

  Malmio, K. 1995 In : Naistutkimus. 1, p. 2–10

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle

 107. Amorfiaana, ett kalejdoskop

  Malmio, K. 1992 In : Horisont. 5

  Research output: General publicArticle

 108. Lilja av stål..: Kaari Utrio och den romantiska genrens normer

  Malmio, K. 1992 1992: Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. (Meddelanden; no. 18)

  Research output: Scientific - peer-reviewBook

 109. Hur stenarna från Sayada blev sakral skulptur: De profundis av Essi Renvall

  Malmio, K. 1991 In : Konsthistoriska studier. 12

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle

View all (115) »

Highlighted activities

 1. Svenska högskoleverket (External organisation)

  Malmio, K. (Member)
  9 Mar 201231 Jan 2013

  Activity: MembershipMembership or other role in review committee

 2. Realismens röster. Kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur

  Malmio, K. (Opponent)
  13 May 2017

  Activity: ExaminationOpponent of doctoral dissertation

 3. Workshop Multiling

  Malmio, K. (Attendee), Antje Wischmann (Speaker: Chair), Stefan Schröder (Attendee), Sophie Wennerscheid (Attendee), Clemens Räthel (Attendee)
  28 Apr 201729 Apr 2017

  Activity: Participating in or organising an eventOrganisation and participation in conferences, workshops, courses, seminars

 4. Nordeuropa Institut (Humboldt University)

  Malmio, K. (Visiting researcher)
  1 Jan 201731 May 2017

  Activity: Visiting an external institutionAcademic visit to other institution

 5. Tillsättning av universitetslektor i litteraturvetenskap

  Malmio, K. (Consultant)
  15 Oct 20161 Dec 2017

  Activity: Consultancy

 6. IASS 2016

  Malmio, K. (Speaker: Keynote)
  9 Aug 201613 Aug 2016

  Activity: Participating in or organising an eventOrganisation and participation in conferences, workshops, courses, seminars

 7. Nordisk samtidslitteratur och det senmoderna samhället

  Malmio, K. (Chair of organizing committee)
  18 Feb 2016

  Activity: Participating in or organising an eventOrganisation and participation in conferences, workshops, courses, seminars

View all (125) »

Highlighted prizes

 1. Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

  Kristina Malmio (Recipient), 2 Feb 2006

  Prize: Prizes and awards

View all (1) »

Education

Fil. toht., kirjallisuuden tutkimus

ID: 22707