Kristina Malmio

RSS feed of this list

 1. Här och där, nära och fjärran – den finlandssvenska minoritetslitteraturens många rum i senmoderniteten

  Malmio, K. 7 Aug 2018 In : Tijdschrift voor Skandinavistiek. 36, 2, p. 44-57 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 2. Eva E. Johansson: Realismens röster. Kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur [Bokrecension]

  Malmio, K. 5 Mar 2018 In : Samlaren. p. 161-165 5 p.

  Research output: Contribution to journalLiterature review (scientific)Scientificpeer-review

 3. A Portrait of the Technological Sublime DIVA and the History of the Digital Revolution

  Malmio, K. 2016 Novel Districts: Critical Readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 66-77 12 p. (Studia Fennica Litteraria ; vol. 22)

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 4. Ett skrattretande (för)fall: teatraliskt metaspråk, förströelselitteratur och den bildade klassen i Finland på 1910- och 1920-talen

  Malmio, K. 2005 Helsingfors: Helsingfors universitet. 206 p.

  Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

 5. "De tings must be in order. Den de coustumers buy better." Kapitalismkritik i Ralf Andtbackas diktsamling Wunderkammer.

  Malmio, K. M. 8 Dec 2017 Modernitetens uttryck och avtryck: Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Möller-Sibelius, A. & Rudels, F. (eds.). Åbo: Föreningen Granskaren, p. 138-148 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 6. Jo. - Nej. Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell "Även mina kameler"

  Malmio, K. M. (ed.) 2010 Helsingfors.

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientific

 7. Bloch, butch, Bertel: Kontextuella litteraturstudier

  Malmio, K. M. (ed.) & Ekman, FL. M. (ed.) 2009 Helsingfors. 215 p.

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 8. Finlandssvensk kanon: Verk laddade med "social energi"

  Malmio, K. 27 Oct 2017 In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 9. Fagerholm goes Oprah: Minor literature, global market, and gender in literary exchange

  Malmio, T. K. M. 29 Nov 2017 In : Nora : Nordic journal of feminist and gender research. Volume 25, Issue 4, p. 247‒262

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 10. Ett brunetternas hjärtlösa skratt: Postmodernism och parodi i Monika Fagerholms Underbara kvinnor vid vatten (1994) och Diva (1998)

  Malmio, T. K. M. & Lahdenperä, H. H. 1 Oct 2017 In : Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. 92, p. 151-177 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...12 Next