Kristina Malmio

RSS feed of this list

 1. Nordens noder - en omfattande introduktion till platser och rum [Bokrecension]

  Malmio, K., 8 Oct 2018, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 3, p. 158-161 4 p.

  Research output: Contribution to journalLiterature review (scientific)Scientific

 2. Post scriptum: Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa

  Malmio, K., 8 Oct 2018, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 3, p. 162-171 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 3. Här och där, nära och fjärran – den finlandssvenska minoritetslitteraturens många rum i senmoderniteten

  Malmio, K., 7 Aug 2018, In : Tijdschrift voor Skandinavistiek. 36, 2, p. 44-57 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 4. Eva E. Johansson: Realismens röster. Kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur [Bokrecension]

  Malmio, K., 5 Mar 2018, In : Samlaren. p. 161-165 5 p.

  Research output: Contribution to journalLiterature review (scientific)Scientificpeer-review

 5. A Portrait of the Technological Sublime DIVA and the History of the Digital Revolution

  Malmio, K., 2016, Novel Districts: Critical Readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 66-77 12 p. (Studia Fennica Litteraria ; vol. 22).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 6. Ett skrattretande (för)fall: teatraliskt metaspråk, förströelselitteratur och den bildade klassen i Finland på 1910- och 1920-talen

  Malmio, K., 2005, Helsingfors: Helsingfors universitet. 206 p.

  Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

 7. "De tings must be in order. Den de coustumers buy better." Kapitalismkritik i Ralf Andtbackas diktsamling Wunderkammer.

  Malmio, K. M., 8 Dec 2017, Modernitetens uttryck och avtryck: Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Möller-Sibelius, A. & Rudels, F. (eds.). Åbo: Föreningen Granskaren, p. 138-148 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 8. Jo. - Nej. Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell "Även mina kameler"

  Malmio, K. M. (ed.), 2010, Helsingfors.

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientific

 9. Bloch, butch, Bertel: Kontextuella litteraturstudier

  Malmio, K. M. (ed.) & Ekman, FL. M. (ed.), 2009, Helsingfors. 215 p.

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 10. Finlandssvensk kanon: Verk laddade med "social energi"

  Malmio, K., 27 Oct 2017, In : Hufvudstadsbladet.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...12 Next