Leealaura Leskelä

Person

Description of research and teaching

Jatkotutkimukseni kohteena on kielellinen epäsymmetria keskusteluissa, joissa toinen osallistuja on kehitysvammainen henkilö ja toinen ei-vammainen. Tutkin intersubjektiivisuuden rakentumista, ongelmallisten vuorojen korjausta sekä keinoja yksinkertaistaa kielenkäyttöä selkokielisen vuorovaikutuksen periaatteisiin nojautuen. Tutkimusmenetelmänä käytän lingvististä keskustelunanalyysia. Aineistonani on noin 10 tuntia erityyppisiä, kahdenkeskisiä keskusteluita kehitysvammaisten työvalmennuskeskuksissa, kodeissa ja asuntoloissa.
Teen tutkimustani Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella. Työskentelen Kehitysvammaliiton Selkokeskuksessa.

Close

Latest publications

 1. Ymmärrysvaikeuksien käsittelyä kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän ohjaajiensa keskusteluissa

  Leskelä, L., 20 Jan 2012, Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmterisestä vuorovaikutuksesta. Leskelä, L. & Lindholm, C. (eds.). 1 ed. Helsinki: Kehitysvammaliitto, Vol. 2012. p. 184-234 50 p. (Kehityvammaliiton tutkimuksia; vol. 2012, no. 6).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 2. Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta.

  Leskelä, L. (ed.) & Lindholm, C. (ed.), 2012, Helsinki: Kehitysvammaliitto. 300 p. (Kehitysvammaliiton tutkimuksia; no. 6)

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 3. Näkökulmia kielellisesti epäsymmetriseen vuorovaikutukseen

  Leskelä, L. & Lindholm, C., 2012, Haavoittuva keskustelu. : Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Leskelä, L. & Lindholm, C. (eds.). Helsinki: Kehitysvammaliitto, p. 12-31 20 p. (Kehitysvammaliiton tutkimuksia; no. 6).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

View all (7) »

ID: 21015627