Timo Vasko

Person

Curriculum Vitae

Timo Vasko

Curriculum vitae

Teologian tohtori/PhD 1985 Helsingin yliopisto//University of Helsinki: Pääaine ekumeniikka (hyvät tiedot); Sivuaine dogmatiikka (erinomaiset tiedot); Muut opinnot uskontotiede (30ov) (hyvät tiedot)

Missiologian dosentti / Adjunct professor in Missiology 1999 Helsingin yliopisto /University of Helsinki

2001 Yliopistopedagogiikan approbatur (15ov)

1994-1999 dogmatiikan assistentti, Helsingin yliopisto

1987-1988 Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos, tuntiopettaja, Helsingin yliopisto

1982; 1984 Suomen Akatemian henkilökohtaiset apurahat väitöskirjatutkimuksen suorittamiseen Erlangenissa.

1981-1984 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen:, tutkijana, tieteellisenä assistentttina / Wissenschaftlicher Assistent

1978-1979 Saksan liittotasavallassa judaistiikan opintoja Agustana Hochschule / Neuendettelsau prof. Horst-Dietrich Preussin johdolla

1996 Kirkon työnohjaajaksi pätevöittävä koulutusohjelma. Kirkon koulutuskeskus (20ov)

1987 Thomas Gordonin kurssisuunnitelmaan perustuva yhteistyön- ja johtamistaidon kurssi. Helsingin hiippakunnan koulutus

1985 Pastoraalitutkinto arvosanalla korkeimmalla kiitoksella; korvaa Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 2001

Vastaavana päätoimittajana: 1991-1994 1999-2013 Lähetysteologinen Aikakauskirja - Journal of Mission Theology (referee); Julkaisija Lähetysteologinen Instituutti - The Institute of Mission Theology, Kirkon lähetystyön Keskus (KLK). 2008-2013  Kirkko ja islam –julkaisuja (referee). Julkaisija: Kirkkohallitus. 2003-2007 Hyvä tietää islamista; Kirkko ja islam –traktaattisarja (referee), Julkaisija: Kirkkohallitus. 1987-1989 Ajankohtaisia missiologisia dokumentteja - Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) monistesarja.

Teemanumeron toimittajana: 1988-1994, 2000-2013 Kirkkomme lähetys vår kyrkas mission. Julkaisja: Kirkon lähetystyön keskus (KLK) Helsinki. 1982 -1983 Literaturschau zu Fragen der Weltmission, Universität Erlangen

Kansallisena koordinaattorina: 1989-1992 Missio Nordica. Bibliografi över Nordisk Missionslitteratur Bibliography of Nordic Mission Litterature. NIME Nordiskt Institut för Missionsforskning och Ekumenisk Forskning Nordic Institute for missionary and Ecumenical Research.

Jäsenyydet erityiset valintakriteerit täyttäneenä tieteellisissä yhdistyksissä: Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys – Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry:n hallituksen puheenjohtaja 2006-2008, hallituksen jäsen 2001-2008, 1912-; Suomen Dosenttiliitto – Finlands Docentförbund ry:n hallituksen varapuheenjohtaja 2007-2008; jäsen 2006-2008, 2014-. International Association for Mission Studies (IAMS) jäsen 2000- ; Finnish Association of Science Editors and Journalists jäsen 1996- ; Suomen Itämaisen Seuran (Finska Orientsällskapet, Finnish Oriental Society)  jäsen 1994- .

Kansainväliset merkittävät työryhmät ja luottamustehtävät:Euroopan kirkkojen konferessin (CEC) resurssihenkilö islamiin liittyvissä projekteissa 2011-2013. Lutherische Europäische Komission für Kirche und Judentum (LEKKJ) johtoryhmän (Vorstand) jäsen 2004-2010; Luterilaisen Maailmanliiton (LML) LWF Desk for Church and People of Other Faiths uskontoteologisen työryhmän jäsen 1988-1997; The Nordic Institute of Missionary and Ecumenical Research (NIME) - Finnish national member of the board 1988-1992; Kansallinen koordinaattori: Missio Nordica. Bibliografi över Nordisk Missionslitteratur. Bibliography of Nordic Mission Litterature. NIME Nordic Institute for Missionary and Ecumenical Research 1989-1992.

Tunnustuspalkinto: Award of the European Lutheran Comission on the church and the Jewish People to Dr. Timo Vasko for his long-standing involvement in international Jewish-Christian Dialogue. / Preis der Lutherischen Europäischen Kommission Kirche und Judentum an Dr. Timo Vasko für langjähriges Engagement im internationalen christlich-jüdischen Dialog. Budapest,  12.6.2010.

Luottamustoimet, työryhmien, toimikuntien ja tutkimusjärjestöjen jäsenyys: Medialähetys Sanansaattajat ry (SANSA) hallituksen jäsen 2011-2018, varapuheenjohtaja 2014-2018 Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry / Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf perustamisen valmistelleen työryhmän jäsen 2008-2012, hallituksen varajäsen 2012-2013 ja vuosikokousedustaja 2012; Suomen Lähetysneuvosto (SLN) hallituksen puheenjohtaja 2007-2010; hallituksen jäsen 2000-2012 ; Suomen Lähetysneuvoston (SLN) lähetysteologian ja lähetysstrategian työryhmän pj. 2001-2012;Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura r.y. johtokunnan jäsen 1995-2000; jäsen 1995-2013; Suomen  Jerusalemin-, 30.10.1997 lukien Suomen Lähi-idän instituutin Säätiön (The Foundation of the Finnish Institute in the Middle East) perustamisvaiheessa hallituksen jäsen 1994-1999;  Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) opillisten asioiden jaoston jäsen 2000-2014 ; Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) islam-jaoston sihteeri 1988-1994, Kirkon ulkoasiain neuvoston (KUN) islam-työryhmän sihteeri 2000-2005; islam-jaoston/työryhmän jäsen 1988-2013; Kirkon ulkomaanasiain neuvoston (KUN) kirkko ja juutalaisuus -työryhmän (eurooppalaisen LEKKJ:n kansallinen työryhmä) sihteeri 1977-1978, jäsen 1977-2013 ; Kirkon ulkoasiain neuvoston (KUN) lähetys- ja uskontoteologian työryhmän jäsen 2000-2013 ;Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsen 1991-1994. Espoon seurakuntayhtymän kirkkovaltuutetun varamies 1995-1998. Espoonlahden seurakunnan evankelioimistyön johtokunnan  varajäsen 17.3.1998-17.3.1999, varsinainen jäsen 18.3.1999-31.12.2000. Espoon seurakuntayhtymän korkeakoulu- ja ammattioppilaitostyön johtokunnan varajäsen 1995-1998, 1999-2000. Espoon kaupungin Meritorin koulun johtokunnan varapuheenjohtaja 1989-1993. Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) lähetys- ja evankelioimistyön jaoston jäsen 1985-1997, puheenjohtaja 1988-90. Missio Helsinki päätoimikunnan jäsen ja evankelioimisen koulun johtaja 1987. Evankelioimistyön koulutuskeskuksen (EVKO) neuvottelukunnan jäsen 1984-1989. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajana useissa konferesseissa. https://www.mv.helsinki.fi/home/tvasko/verkostoituminen

Kansainvälinen esitelmätoiminta eri maissa. Missiologian ja uskontoteologian näkökulmasta esitelmiä ja alustuksia vierailujeni ja konferenssien yhteydessä esimerkkejä: Christianity and Chinese Culture. A Sino-Nordic Conference on Chinese Contextual Theology. Vuontispirtti (2003). Iran: Teheran, Iranin UM, Aras-halli (2002). Argentiina: The International Association for Mission Studies Conference (IAMS) (1996). Tanska: Rennord 94, Greve (1994). Japani: Kobe Lutheran Theological Seminary (1991). Taiwan: China Lutheran Seminary, Hsinchu (1991). USA: Lutheran School of Theology at Chicago (1990). Jne.  Kts. Esitelmät ja Verkostoituiminen: https://www.mv.helsinki.fi/home/tvasko/

TYÖURA

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi, vihitty virkaan 1974. Teologisten aineiden opettaja nuorisonohjaajakoulutuksessa Ev.lut . Sisälähetyssäätiö 1974-1975. Seurakuntaviroissa Vantaankosken srk ja Vartiokylän srk 1975-1978. - Suomen Lähetysseura: Ulkomaanosasto: Israelin työn sihteerin viransijainen 1973. Saksan liittotasavallassa judaistiikan opintoja Agustana Hochschule / Neuendettelsau 1978-1979, evankeliumipalvelu juutalaisten keskuudessa ja esitelmätoiminta Baijerissa; yhteistyötahot Evengeliumsdienst unter Israel durch die Ev.Lut. Kirche in Bayern ja Missionswerk in Neuendettelsau / Landeskirche in Bayern. 1978-1981 Helsingin hiippakunnan lähetyssihteeri 1984-1987. Hiippakunnallisen lähetystoimiston yksikön johtaja yhteistyössä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa, tehtäväalueina lähetystyöhön, evankelioimiseen ja ekumeniaan kuuluneet koulutus- ja koordinoimistehtävät.

Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto / Kirkon lähetystyön keskus (KLK): lähetysteologin virassa 1987-1994, 1999-2013; vs. kirkon lähetyssihteerinä 2000, 2003-2004.

Yliopistoissa tutkijana, opettajana Wissenschaftlicher Assistent: Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen: 1981-1984. Helsingin yliopisto: Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos, tuntiopettaja 1987-1988, teologinen tiedekunta, dogmatiikan assistentti 1994-1999, Missiologian dosenttina 1999-. Kielitaito: suomi, englanti, saksa, ruotsi.

Highlighted publications

 1. Dabru emet -dokumentti juutalaisten ja kristittyjen välisen dialogin inspiraation lähteenä

  Vasko, T. T. & Lindqvist, P., 26 Feb 2018, In : Teologinen Aikakauskirja. 123, 1 , p. 46-60 15 p.

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

 2. Pyhä maa puhuttaa maailmanlaajaa kirkkoa

  Vasko, T. T., 24 Nov 2017, Kristitty ja Pyhä maa: näkökulmia luvatun maan teologiaan. Heikkinen, A., Laato, A. M. & Lindqvist, P. (eds.). Kauniainen: Perussanoma Oy, p. 99-112 14 p. 7

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 3. Saksan evankelisen kirkon kannanotto juutalaisten ja kristittyjen dialogia käsittelevään asiakirjaan ”Dabru emet” [käännös]

  Vasko, T. T. (Translator), 20 Dec 2016, In : Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen teologisten asiain jaoston tiedotuslehti.. 2016, 2, p. 20-26 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 4. Alexander Schmemannin käsitys ortodoksisen kirkon missiosta.

  Vasko, T. T., 28 Oct 2016, In : Ortodoksia. 2016, 56, p. 5-38 33 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 5. Hyvä palaute rohkaisee

  Vasko, T. T., 3 Oct 2016, In : Lähde : Medialähetystyön lehti. 2016, 4, p. 17 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 6. Medialähetystyön teologiset perusteet

  Vasko, T., Jun 2014, In : Lähde : Medialähetystyön lehti. 40, 3, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 7. Johannes Damaskolainen kristinuskon ja islamin välisessä vuoropuhelussa 700-luvulla

  Vasko, T., 2011, Helsinki: Kirkkohallitus. 68 p. (Kirkko ja islam -julkaisuja; vol. 2011, no. 3)

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 8. Missiologia ja uskonnot. Johdatus missiologiaan ja uskontoteologiaan

  Vasko, T., 2003, Helsinki: Yliopistopaino. 242 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 9. Luomisesta Jumalan valtakuntaan. Schalom Ben-Chorinin ilmoituskäsityksen muodostuminen dialogissa kristinuskon ja islamin kanssa

  Vasko, T., 1999, Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 431 p. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 1999, no. 216)

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 10. From the Creation to the Kingdom of God: The Concept of God`s Revelation by the Reform Jew Schalom Ben-Chorin in Dialogues with Christianity and Islam

  Vasko, T., 2003, Frankfurt am Main & Berlin & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Peter Lang . 349 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 11. Laajenna horisonttiasi!

  Vasko, T. T., 28 Aug 2015, In : Lähde : Medialähetystyön lehti. 41., 4, p. 15 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 12. Kirkkojen lähetystyö kohtaa maailmanlaajuisen maahanmuuton

  Vasko, T. T., 28 Aug 2015, In : Lähde : Medialähetystyön lehti. 41, 4, p. 11 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 13. Kirkko ja islam -työryhmä ajankohtaisten tutkimustehtävien ja uskontovuoropuheluiden toteuttajana vuodesta 1988

  Vasko, T., 2014, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja: Kristityt, juutalaiset ja muslimit - Kristna, judar och muslimer. Antila, J. O. & Latvala, P. (eds.). Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, Vol. 104. p. 146-154 9 p. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja; no. 104).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 14. Kristinusko, juutalaisuus ja islam - mikä yhdistää, mikä erottaa?

  Vasko, T., 20 Mar 2015, In : Lähde : Medialähetystyön lehti. 41., 2 2015, p. 15 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 15. Missio Dei - kirkon rooli lähettäjästä lähetetyksi

  Vasko, T., Dec 2014, In : Lähde : Medialähetystyön lehti. 40, 6 2014, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 16. Dominus Iesus –julistus katolisen kirkon uskon selkeyttämiseksi nykyisessä lähetys- ja uskontodialogitilanteessa

  Vasko, T., 2003, Teologia uskontojen maailmassa. Hiltunen, P. Y. (ed.). Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, Vol. 2003. p. 149-179 30 p. (Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 81; vol. 2003, no. 81).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 17. Hyvä tietää uskontodialogista Pekka Y. Hiltunen & Timo Vasko: Näkökulmia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille

  Vasko, T., 2011, Helsinki: Kirkkohallitus. 38 p. (Hyvä tietää uskonnoista ja elämänkatsomuksista; vol. 2011, no. 1)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 18. Die dritte Position. Der jüdisch-christliche Dialog bei Schalom Ben-Chorin bis 1945

  Vasko, T., 1985, Helsinki: Missiologian ja ekumeniikan seura. 379 p. (Missiologian ja ekumenikkan seuran julkaisuja; vol. 1985, no. 48)

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 19. Kirja-arvostelu: Monta islamia 12 valtiossa: Joonas Maristo & Andrei Sergejeff: Aikamme monta islamia. Gaudeamus: Helsinki 2015.

  Vasko, T. T., 18 Dec 2015, In : Lähde : Medialähetystyön lehti. 41, 6 , p. 13 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 20. Islam konflikteissa. Jaakko Hämeen-Anttila: Islamin miekka. Idän ja lännen konfliktien historia. Seven & Otava: Helsinki 2013. 240 sivua. Kirja-arvostelu.

  Vasko, T. T., 8 Oct 2015, In : Kirkkomme lähetys. 2015, 2, p. 32 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 21. Mielipiteet: Uusi kanava aloitteille

  Vasko, T., 11 Dec 2014, In : Kotimaa. 109., 11.12.2014, p. 8 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 22. Millainen on sinun seurakuntasi?

  Vasko, T., 2 Oct 2014, In : Espoon seurakuntasanomat. 2014, 40, p. 12 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 23. Kirja-arvostelu: Linjakas paimenkirje. Seppo Häkkinen: Rohkeasti luterilainen. Kirjapaja: Helsinki 2013.

  Vasko, T., 2014, In : Kirkkomme lähetys. 2014, 2, p. 28 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 24. Mielipide: Kirkko sanoutui irti antisemitismistä

  Vasko, T., 10 Jul 2013, In : Helsingin Sanomat. 2013, 10072013, p. B9 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 25. Moniuskontoinen Birmingham on pian "vähemmistöenemmistöinen"

  Vasko, T. & Pakkanen, A. (ed.), 11 Jun 2013, In : Seurakuntalainen.fi. 2013, 11062013, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 26. Siirtolaisten määrä kasvanut räjähdysmäisesti

  Vasko, T. & Vänskä, V. (ed.), 24 Jan 2013, In : Uusi tie.. 2013, 24012013, p. 4 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 27. Kristittyjä yhä kolmasosa

  Vasko, T., 16 Jan 2013, In : Kotimaa24. 2013, 16012013, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 28. Timo Vaskolla on selkeä päämäärä

  Vasko, T. & Vänskä, V. (ed.), 4 Jan 2013, In : Uusi tie.. 2013, 04012013, p. 10 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 29. Kutsu Jumalan työtoveruuteen on voimassa

  Vasko, T., 2013, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 39, 7, p. 13 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 30. Lähetysteologin pöydältä: Kiitos yhteistyöstä!

  Vasko, T., 2013, In : Kirkkomme lähetys. 2013, 1, p. 28 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 31. Lähtökahvien aika: Haastattelijana Vuokko Vänskä

  Vasko, T., 2013, In : Kirkkomme lähetys. 2013, 1, p. 4-5 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 32. Maailman uskonnot 2013

  Vasko, T., 2013, In : Sanansaattaja. 2013, 4, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 33. Muslimista kristityksi 2000-luvulla Libanonissa ja Egyptissä

  Vasko, T., 2013, In : Teologia.fi taivaallisen hyvää tutkimusta. 2013, 1 p., http://www.teologia.fi/etusivu/kirjaesittelyt/928-muslimista-kristityksi-2000-luvulla-libanonissa-ja-egyptissae-?tmpl=component&print=1&layout=default&page=.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 34. Muslimista kristityksi 2000-luvulla Libanonissa ja Egyptissä 2013

  Vasko, T., 2013, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 39, 5 / 2013, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 35. Round Table Consultation on ecumenical theological education and formation (ETE) – KMN & EMW Hampuri 19.-20.3.2013

  Vasko, T., 2013, In : Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen teologisten asiain jaoston tiedotuslehti.. 2013, 2, p. 58 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 36. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön keskus (KLK): 15 vuotta vuoropuhelua. – PerjantaiRukous muslimimaailman puolesta 2013: 9.8.2013-27.6.2014. Helsinki 2013.

  Vasko, T., 2013, Helsinki: International Evangelical Church IEC Books Helsinki. 1 p. (30 Päivää rukousta muslimien puolesta Perjantairukous; vol. 2013)

  Research output: Book/ReportBookGeneral public

 37. Uskontojen tuntemisen tarve kasvaa

  Vasko, T., 2013, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 39, 1, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 38. Uskontojen tuntemisen tarve kasvaa. – Kirkkomme lähetys Vår kyrkas mission 2013

  Vasko, T., 2013, In : Kirkkomme lähetys. 2013, 1, p. 40-41 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 39. Valokeilassa Euroopan kirkkojen uskollisuus uskontunnustuksille

  Vasko, T., 2013, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 39, 4, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 40. Yhteinen julkilausuma kristityiltä ja muslimeilta

  Vasko, T. & Vänskä, V. (ed.), 1 Dec 2012, In : Seurakuntalainen.fi. 2012, 01122012, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 41. Skandaali moskeijassa

  Vasko, T. & Rytkönen, J. (ed.), 7 Jun 2012, In : Kotimaa. 2012, 7.6.2012, p. 12-13 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 42. Evankelisen (evangelical) missiologian globaaleja trendejä: The Word Evangelical Alliance (WEA) ja the Lausanne Movement

  Vasko, T., 2012, Kristillinen todistus, palvelu ja läsnäolo moniuskontoisessa ja monikulttuurisessa Itä- ja Etelä-Aasiassa. Vasko, T. & Hirvonen, H. (eds.). 500 ed. Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti, Vol. 2012. p. 199-271 72 p. (Lähetysteologinen Aikakauskirja Journal of Mission Theology; vol. 15, no. 15).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 43. Evankeliumin asialla - Suomen Lähetysneuvosto 1919 – 2011

  Vasko, T. (ed.) & Korpiaho, M., 2012, 300 ed. Helsinki: Suomen lähetysneuvosto. 262 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 44. KMN:n uuden lähetysasiakirjan valmistelu etenee

  Vasko, T., 2012, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 2012, 2, p. 10 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 45. Kirja-arvostelu: Afgaanipakolainen löysi Jeesuksen. Danielle Miettinen: Rashid Jumalan taistelija. Päivä: Hämeenlinna 2012

  Vasko, T., 2012, In : Kirkkomme lähetys. 2012, 2, p. 31 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 46. Kirja-arvostelu: Evankeliumin sanoma radiolla menee perille ja vaikuttaa. Vinita Shaw: Kuulin Hänen äänensä. Suomennos: Tiina Virtanen. Kirja-arvostelu. Perussanoma: Kauniainen 2012

  Vasko, T., 2012, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 38, 7, p. 7 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 47. Kirja-arvostelu: Lähetystyön ja uskontojen suurkatselmus. Patrick Johnstone: The Future of the Global Church: History, Trends and Possibilities. WEC & Authentic Media 2011

  Vasko, T., 2012, In : Kirkkomme lähetys. 2012, 2, p. 30-31 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 48. Kirja-arvostelu: Radio vaikuttaa. Vinita Shaw: Kuulin Hänen äänensä. Suomennos: Tiina Virtanen. Kirja-arvostelu. Perussanoma: Kauniainen 2012

  Vasko, T., 2012, In : Kirkkomme lähetys. 2012, 2, p. 29-30 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 49. Kirja-arvostelu: Vainoihin on puututtava. Jukka Norvanto: Vainottu. Perussanoma: Kauniainen, 2011

  Vasko, T., 2012, In : Kirkkomme lähetys. 2012, 2, p. 29 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 50. Kristittyjen määrä kasvaa edelleen 2012

  Vasko, T., 2012, In : Kirkkomme lähetys. 2012, 1, p. 40-41 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 51. Lähetysteologin pöydältä: Lähetysteologinen Aikakauskirja 20 vuotta

  Vasko, T., 2012, In : Kirkkomme lähetys. 2012, 1, p. 28 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 52. Lähetysteologin pöydältä: ”Teitte hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani”

  Vasko, T., 2012, In : Kirkkomme lähetys. 2012, 2, p. 28 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 53. Oikeus hyvään sanomaan. Lähetystyö on jakamista; Virheistä voidaan oppia; Sisäisiä ja ulkoisia haasteita

  Vasko, T. & Rytkönen, J. (ed.), 2012, In : Kotimaa suola.. 2012, 2, p. 14-16 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 54. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön keskus (KLK): Kristittyjä ja muslimeja yhteensä yli puolet maailman väestöstä. – PerjantaiRukous muslimimaailman puolesta 2012: 24.8.2012-5.7.2013. Helsinki 2012.

  Vasko, T., 2012, Helsinki: International Evangelical Church IEC Books Helsinki. 1 p. (30 Päivää rukousta muslimien puolesta Perjantairukous; vol. 2012)

  Research output: Book/ReportBookGeneral public

 55. Uskonnot ja kristillinen lähetystyö maailmalla tilastoissa vuonna 2012: Kristittyjä ja muslimeja entistä enemmän

  Vasko, T., 2012, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 2012, 1, p. 7 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 56. Usko Euroopassa: Eurooppa uskoo monin tavoin: Tutkijat kartoittavat uskontokuntaan kuulumisen ohella uskonnollisia asenteita

  Vasko, T. & Lötjönen, U. (ed.), 21 Sep 2011, In : Kirkko ja kaupunki. 2011, 35, p. 12-13 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 57. Edinburgh II maailmanlähetyksen 100-vuotisjuhlakonferenssi Edinburghissa 2.-6.6.2010

  Vasko, T., 2011, In : Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen teologisten asiain jaoston tiedotuslehti.. 2011, 1, p. 122 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 58. Ekumeenisen "the Helsinki Research Group on Messianic Theology (HRGMT)" -ryhmän teologinen perehtymismatka Jerusalemiin 22.-29.6.2008

  Vasko, T., 2011, Kirkko ja juutalaisuus. Vasko päätoimittaja, T. & Hirvonen toimitussihteeri, H. (eds.). 500 ed. Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti, Vol. 2011. p. 220-240 20 p. (Lähetysteologinen Aikakauskirja Journal of Mission Theology; vol. 2011, no. 14).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 59. Ekumeenisen ”the Helsinki Research Group on Messianic Theology (HRGMT)” -ryhmän teologinen perehtymismatka Jerusalemiin 22.-29.6.2008.

  Vasko, T., 2011, In : Lähetysteologinen aikakauskirja. 2011, 14, p. 220-240 21 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 60. Esipuhe: Kristinusko ja juutalaisuus. Foreword: Christianity and Judaism

  Vasko, T., 2011, In : Lähetysteologinen aikakauskirja. 2011, 14, p. 2-5 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 61. Kirja-arvostelu: 2011 Raamatunkäännöstyössä Nepalissa. Marja ja Olavi Vesalainen: Vuoristoheimon poluilla. Päivä Osakeyhtiö: Hämeenlinna 2010

  Vasko, T., 2011, In : Kirkkomme lähetys. 2011, 2, p. 32 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 62. Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) ja Lausannen liike vihdoinkin kypsiä yhteistyöhön

  Vasko, T., 2011, In : Kirkkomme lähetys. 2011, 1, p. 26-27 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 63. Lähetysteologin pöydältä: Mitä kristittyjen vainoista seuraa?

  Vasko, T., 2011, In : Kirkkomme lähetys. 2011, 1, p. 28 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 64. Lähetysteologin pöydältä: Potkua suosituksista ja sitoumuksista Lähetysteologin pöydältä: Potkua suosituksista ja sitoumuksista

  Vasko, T., 2011, In : Kirkkomme lähetys. 2011, 2, p. 28 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 65. Lähetysverkostojen maailmankartta. Jaakko Mäkelä & Pekka Y. Hiltunen & Katariina Kokko & Timo Vasko & Tomi Karttunen

  Vasko, T., 2011, In : Kirkkomme lähetys. 2011, 1, p. 24-25 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 66. Miten toimia vainotun Kristuksen kirkon hyväksi? Kirja-arvostelu. Jukka Norvanto: Vainottu. Perussanoma: Kauniainen, 2011

  Vasko, T., 2011, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 38, 5, p. 11 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 67. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuodesta 1977 Euroopan luterilaisten kirkkojen kirkko ja juutalaisuus –komission (LEKKJ) jäsenenä

  Vasko, T., 2011, Kirkko ja juutalaisuus. Vasko päätoimittaja, T. & Hirvonen toimitussihteeri, H. (eds.). 500 ed. Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti, Vol. 2011. p. 37-70 34 p. (Lähetysteologinen Aikakauskirja Journal of Mission Theology; vol. 2011, no. 14).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 68. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön keskus (KLK): Jeesus Kristus on Lähi-idän rauhan avain. – PerjantaiRukous muslimimaailman puolesta 2011: 2.9.2011-13.07.2012. Helsinki 2011.

  Vasko, T., 2011, Helsinki: International Evangelical Church IEC Books Helsinki. 1 p. (30 Päivää rukousta muslimien puolesta Perjantairukous; vol. 2011)

  Research output: Book/ReportBookGeneral public

 69. Suomen lähetysneuvosto: Sanomaa anteeksisaamisesta ja yhteydestä kolmiyhteiseen Jumalaan ei voi pysäyttää. – PerjantaiRukous muslimimaailman puolesta 2011: 2.9.2011-13.07.2012. Helsinki 2011.

  Vasko, T., 2011, Helsinki: International Evangelical Church IEC Books Helsinki. 1 p. (30 Päivää rukousta muslimien puolesta Perjantairukous; vol. 2011)

  Research output: Book/ReportBookGeneral public

 70. Uskonnot ja maailmanlähetys tilastoissa: marttyyrien lukumäärä nyt lähes 100.000

  Vasko, T., 2011, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 2011, 1, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 71. Uskontojen taitajaksi kasvamassa: kirkkohallitus ja uskonnot. Pekka Y. Hiltunen & Marko Kailasmaa & Timo Vasko

  Vasko, T., 2011, In : Kirkkomme lähetys. 2011, 2, p. 6-11 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 72. Koko evankeliumi koko maailmaan: Historiallinen Lausanne III –kongressi pidettiin Kapkaupungissa lokakuussa

  Vasko, T., 26 Nov 2010, http://www.evl.fi/kirkonkello: Kirkkohallitus. 1 p.

  Research output: Book/ReportBookGeneral public

 73. Lähetyksellä suurkonferensseja maailmalla

  Vasko, T., 22 Apr 2010, In : Kotimaa. 2010, 16, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 74. Evankeliumista osattomien määrä lisääntyi jälleen

  Vasko, T., 26 Mar 2010, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 2010, 3-4 26.3.2010, p. 13 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 75. Ajankohtaista: Uskonnot ja maailmanlähetys tilastoissa 2010

  Vasko, T., 2010, In : Kirkkomme lähetys. 1, p. 40-41 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 76. Edinburgh 1910-2010: Maailmanlähetys eilen, tänään ja huomenna

  Vasko, T., 2010, 600 + 300 ed. Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti. 227 p. (Lähetysteologinen Aikakauskirja - Journal of Mission Theology; vol. 2010, no. 13)

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 77. Edinburgh 2010: Todistaminen Kristuksesta tänää

  Vasko, T., 2010, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 2010, 24.9.2010, p. 10 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 78. Edinburgh 2010: Todistaminen Kristuksesta tänään

  Vasko, T., 2010, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 9, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 79. Edinburgh II 2010: Kristuksesta todistaminen tänään

  Vasko, T., 2010, Edinburgh 1910 – 2010: Maailmanlähetys eilen, tänään ja huomenna. Vasko, T. (ed.). Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti, p. 33-59 26 p. (Lähetysteologinen Aikakauskirja - Journal of Mission Theology; vol. 2010, no. 13).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 80. Edinburgh II ja Lausanne III Kapkaupunki – Historiallisten lähetyskonferenssien vuosi 2010

  Vasko, T., 2010, In : Crux. 3, p. 8-9 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 81. Esipuhe Foreword

  Vasko, T., 2010, In : Lähetysteologinen aikakauskirja. 13, p. 2-5 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

 82. Kirja-arvostelu: Lähetystyön ydinkysymys on sielujen pelastus. Arto Hämäläinen: Päämääränä kasvu Lähetystyön perusteet

  Vasko, T., 2010, In : Kirkkomme lähetys. 1, p. 31 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 83. Kirja-arvostelu: Monimuotoinen islam verkostoituu - Aini Linjakumpu: Islamin globaalit verkostot

  Vasko, T., 2010, In : Kirkkomme lähetys. 2, p. 31-32 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 84. Kirja-arvostelu: Edinburgh II –konferenssin 2010 lähetysteologiset työkirjat käyttöön

  Vasko, T., 2010, In : Kirkkomme lähetys. 2, p. 30 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 85. Kirja-arvostelu: Kattava tutkimus 21 valtion uskonnollisuudesta. Bertelsmann Stiftung (ed.): What the World believes

  Vasko, T., 2010, In : Kirkkomme lähetys. 1, p. 32 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 86. Kirkko ja islam -työryhmä yhteyksien avaajana ja ylläpitäjänä

  Vasko, T., 2010, Helsinki: International Evangelical Church Helsinki. 1 p. (30 Päivää rukousta muslimien puolesta Perjantairukous; vol. 2010)

  Research output: Book/ReportBookGeneral public

 87. Koko evankeliumi koko maailmaan: Historiallinen Lausanne III –kongressi pidettiin Kapkaupungissa lokakuussa 2010

  Vasko, T., 2010, In : Kirkonkello : Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote. http://kirkonkello.ejulkaisu.fi/ 26.11.2010

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 88. Kristinuskon ja islamin varhaisia kohtaamisia

  Vasko, T., 2010, Kaikille kansoille – Lähetystyö kulttuurien vuoropuheluna. Jalagin, S., Löytty, O. & Salakka, M. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 89. Kristus-todistus on globalisoitunut

  Vasko, T., 2010, In : Kotimaa. 17.6.2010, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 90. Kutsu koko Kristuksen kirkolle viedä koko evankeliumi koko maailmaan: Kokousraportti osallistumisesta Lausanne III maailman evankelioimisen kongressiin Kapkaupungissa 16.-25.10.2010

  Vasko, T., 2010, Edinburgh 1910 - 2010: Maailmanlähetys eilen, tänään ja huomenna. Vasko, T. (ed.). Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti, p. 202-214 12 p. (Lähetysteologinen Aikakauskirja - Journal of Mission Theology; vol. 2010, no. 13).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 91. Lähetysteologian painopisteitä yhteistyön vahvistamiseksi

  Vasko, T., 2010, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 2010, 19.2.2010 , p. 10-11 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 92. Lähetysteologin pöydältä: Edinburghista Kapkaupunkiin

  Vasko, T., 2010, In : Kirkkomme lähetys. 1, p. 23 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 93. Pääkirjoitus Ledare: Uutta rohkeutta Edinburghista Från Edinburgh med nytt mod

  Vasko, T., 2010, In : Kirkkomme lähetys. 2, p. 3, 47 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 94. Suomen lähetysneuvosto: Maailmanlähetyskonferenssien vuosi 2010

  Vasko, T., 2010, Helsinki: International Evangelical Church IEC Books Helsinki. 1 p. (30 Päivää rukousta muslimien puolesta Perjantairukous; vol. 2010)

  Research output: Book/ReportBookGeneral public

 95. Hetkiä Lontoossa ja Lutonissa

  Vasko, T., 30 Oct 2009, In : Kirkonkello : Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote. http://www.evl.fi/kirkonkello

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 96. Humanistin ja politiikan tutkijan aarreaitta: tutustumismatka Syyrian historiaan ja nykypäivään

  Vasko, T. & Vihmanen, L. (ed.), Sep 2009, In : Tiedetoimittaja. 2009, 1, p. 23-24 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 97. Kristittyjen ja muslimien vuoropuhelu lisääntynyt ilahduttavasti

  Vasko, T., 13 Aug 2009, In : Kotimaa. p. 8 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 98. Tuhti annos ekumenian perustietoa jokaisen käyttöön: mistä arkipäivän ekumeniassa onkaan kysymys?

  Vasko, T., 29 May 2009, In : Kirkonkello : Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote. p. 1

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 99. Uskonto löytyy vasta kuvien takaa

  Vasko, T. & Kaartinen-Koutaniemi, J. (ed.), 22 Apr 2009, In : Kirkko ja kaupunki. 2009, 15, p. 11 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 100. Esipuhe Foreword

  Vasko, T., 2009, In : Lähetysteologinen aikakauskirja. 11, p. 2-3 2 p.

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

 101. Euroopan nuorten lähetyskonferenssi Saksassa: Suuri ja laajapohjainen Mission-Net: European Youth Mission Congress järjestetään Oldenburgissa, Saksassa 8.-13.4.2009

  Vasko, T., 2009, In : Kirkonkello : Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote. http://kirkonkello.ejulkaisu.fi/ 2.2.2009

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 102. Eurooppa tänään: näkökulmia kristillisen lähetys- ja uskontoteologisen tehtävän toteuttamiseen moniarvoisessa ja muutosten alaisessa eurooppalaisessa kontekstissa

  Vasko, T. (ed.), 2009, Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti. 155 p. (Lähetysteologinen aikakauskirja; no. vol. 11)

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 103. Islam ja Eurooppa tänään

  Vasko, T., 2009, In : Kirkkomme lähetys. 1, p. 39

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 104. Jumalan rauhaa -esitteet: Kristinuskon perusteet 19 kielellä

  Vasko, T., 2009, In : Kirkonkello : Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote. http://kirkonkello.ejulkaisu.fi/ 29.5.2009

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 105. Kiinalaisen teologian uusia virtauksia

  Vasko, T. (ed.), 2009, Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti. 134 p. (Lähetysteologinen aikakauskirja; no. vol. 12)

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 106. Kiistelty juutalaisevankeliointi

  Vasko, T., 2009, In : Kirkkomme lähetys. 1, p. 37-38 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 107. Kirja-arvostelu: Näkökulma Lähi-idän kriisien ja islamin väliseen suhteeseen. Carlo Panella: Islamin musta kirja

  Vasko, T., 2009, In : Kirkkomme lähetys. 2, p. 38-39 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 108. Kirja-arvostelu: Jukka Raunu, The mediated immediacy : Joao Batista Libanio and the question of Latin American liberation theology. Helsinki 2008

  Vasko, T., 2009, In : Teologinen Aikakauskirja. 114, 3, p. 284-285 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 109. Kirkko ja islam -työryhmä vuosina 1988-2008

  Vasko, T. (ed.), 2009, Kirkkohallitus Kirkko ja islam -työryhmä. 35 p. (Kirkko ja islam -julkaisuja; vol. 2009, no. 2)

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 110. Kirkko ja lähetystyö kuuluvat erottamattomasti yhteen

  Vasko, T., 2009, In : Kirkkomme lähetys. 2, p. 7-8 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 111. Lähetysneuvoston työ jatkuu

  Vasko, T., 2009, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 11, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 112. Lähetysteologin pöydältä: lähetysteologia valokeilassa juhlavuonna

  Vasko, T., 2009, In : Kirkkomme lähetys. 1, p. 12

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 113. Maapallolle lisää asukkaita ja kristittyä – lisää evankeliumista osattomia

  Vasko, T., 2009, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 2, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 114. Näkökulma Lähi-idän kriisien ja islamin väliseen suhteeseen

  Vasko, T., 2009, In : Kirkkomme lähetys. 2, p. 38-39 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 115. Perustajana myös SLEY: Suomen lähetysneuvosto täytti 90 vuotta

  Vasko, T., 2009, In : Sanansaattaja. 46, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 116. Raamatunkääntäjinä Papua-Uudessa-Guineassa

  Vasko, T., 2009, In : Kirkkomme lähetys. 1, p. 38-39 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 117. Suomen ev.-lut. kirkon lähetystyön keskus: Kirkko ja islam –työryhmä 20 vuotta

  Vasko, T., 2009, Helsinki: International Evangelical Church Helsinki. (30 Päivää rukousta muslimien puolesta Perjantairukous; vol. 2009)

  Research output: Book/ReportBookGeneral public

 118. Suomen lähetysneuvosto: laajalla pohjalla

  Vasko, T., 2009, Helsinki: International Evangelical Church Helsinki. 1 p. (30 Päivää rukousta muslimien puolesta Perjantairukous; vol. 2009)

  Research output: Book/ReportBookGeneral public

 119. Tuhti annos ekumenian perustietoa jokaisen käyttöön – mistä arkipäivän ekumeniassa onkaan kysymys?

  Vasko, T., 2009, In : Kirkonkello : Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote. http://kirkonkello.ejulkaisu.fi/ 29.5.2009

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 120. Uskonnot ja maailmanlähetys tilastoissa vuonna 2009

  Vasko, T., 2009, In : Kirkkomme lähetys. 1, p. 42-43 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 121. Uskonto ja yhteiskuntavastuu yhdistävät muslimeja ja kristittyjä

  Vasko, T. & Lappalainen, L. (ed.), 14 May 2008, In : Kirkko ja kaupunki. 2008, 18, p. 4 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 122. Kristinusko haastajana huomisen maailmassa: Suomen lähetysneuvottelu II Helsinki

  Vasko, T., 25 Jan 2008, In : Kirkonkello : Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote. http://evl.fi/kirkonkello/

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 123. Esipuhe Foreword: Kristinusko, islam ja kehitysyhteistyö afrikkalaisessa kontekstissa Christianity, Islam and development aid cooperation in the African context

  Vasko, T., 2008, In : Lähetysteologinen aikakauskirja. 10, p. 2-3 2 p.

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

 124. Hyvä tietää islamista -kirjanen seurakunnille

  Vasko, T., 2008, Suomen lähetysneuvosto & MESK. 1 p. (PerjantaiRukous muslimimaailman ; vol. 2008)

  Research output: Book/ReportBookGeneral public

 125. Kirkko ja islam –työryhmä 20 vuotta

  Vasko, T., 2008, In : Kirkonkello : Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote. http://kirkonkello.ejulkaisu.fi/ 31.10.2008

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 126. Kristinusko, islam ja kehitysyhteistyö afrikkalaisessa kontekstissa

  Vasko, T., 2008, 600 ed. Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti. 191 p. (Lähetysteologinen Aikakauskirja ; vol. 2008, no. 10)

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 127. Luotsi uskontojen markkinoille

  Vasko, T., 2008, In : Kirkkomme lähetys. 2008, 2, p. 40-41 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 128. Lähetys kuuluu kirkon olemukseen. Suomen lähetysneuvottelu II: Kristinusko huomisen maailmassa - Sofian viesti 2008

  Vasko, T., 2008, In : Kirkonkello : Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote. http://kirkonkello.ejulkaisu.fi/ 28.11.2008

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 129. Matka Trankebariin - luterilaisen maailmanlähetyksen alkamisesta 300 vuotta

  Vasko, T., 2008, In : Fideksen ilmestys. 11, 23.4.2008, p. 7-10 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 130. Missä olivat kristityt?

  Vasko, T., 2008, In : Kirkkomme lähetys. 2008, 2, p. 8

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 131. Sufilaista valomystiikkaa

  Vasko, T., 2008, In : Diakonia. 2008, 4, p. 63 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 132. Suomen lähetysneuvosto ry – Finska missionsrådet rf

  Vasko, T., 2008, Suomen lähetysneuvosto & MESK. 1 p. (PerjantaiRukous muslimimaailman puolesta; vol. 2008)

  Research output: Book/ReportBookGeneral public

 133. Uskonnonvapaus ja sananvapaus ovat keskeisiä ihmisoikeuksia

  Vasko, T., 2008, In : Kirkkomme lähetys. 2008, 1, p. 20

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 134. Uskonnot ja maailmanlähetys tilastoissa vuonna 2008: lähetys on kaikkialta kaikkialle -liikettä

  Vasko, T., 2008, In : Kirkkomme lähetys. 2008, 1, p. 42-43 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 135. Uskonnot ja maailmanlähetys tilastojen valossa 2008

  Vasko, T., 2008, In : Sanansaattaja. 8, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 136. Uskontojen ja henkisyyden peruskäsikirja

  Vasko, T., 2008, In : Kirkkomme lähetys. 2008, 1, p. 39-40 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 137. Vastakohtien Saudi-Arabia

  Vasko, T., 16 Aug 2007, In : Sana.. 2007, 33, p. 12-13 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 138. Ateenassa 2005 järjestetyn Kirkkojen maailmanneuvoston 13. Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssin reseptiosta Suomessa

  Vasko, T., 2007, In : Lähetysteologinen aikakauskirja. 9, p. 5-24 20 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 139. Esipuhe Foreword: Kristinuskon globaalit haasteet ja mahdollisuudet Global Challenges and Potentials of the Christian Faith

  Vasko, T., 2007, In : Lähetysteologinen aikakauskirja. 9, p. 2-3 2 p.

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

 140. Hyvä tietää islamista: Kirkko ja islam

  Hirvonen, H. (ed.) & Vasko, T. (ed.), 2007, 800+1000 ed. Kirkkohallitus Kirkko ja islam -työryhmä. 36 p. (Kirkko ja islam -julkaisuja ; no. 1)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 141. Kirja-arvostelu: Usko on kivunnut julkiseen keskusteluun. Jaakko Hämeen-Anttila: Usko

  Vasko, T., 2007, In : Sanansaattaja. 2, p. 11 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 142. Kirja-arvostelu: Näkökulmia islamiin. Ari Hukari: Islam kuvastimessa

  Vasko, T., 2007, In : Kirkkomme lähetys. 1, p. 36-37 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 143. Kirja-arvostelu: Tavoitteena islamin juurtuminen länsimaihin. Tariq Ramadan: Western Muslims and the Future of Islam

  Vasko, T., 2007, In : Kirkkomme lähetys. 1, p. 37-38 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 144. Kirja-arvostelu: Askelia arabimaiden taustoihin. Tuhat ja yksi askelta: Arabimaat muuttuvassa maailmassa. Toim. Ilona Nykyri ja Jouko Jokisalo

  Vasko, T., 2007, In : Kirkkomme lähetys. 2, p. 39 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 145. Kirja-arvostelu: Islamilainen Jeesus. Jaakko Hämeen-Anttila: Jeesus, islamin profeetta

  Vasko, T., 2007, In : Diakonia. 5, p. 54-55 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 146. Kirja-arvostelu: Varhaiset kristityt ja pluralistinen maailma. Gunnar af Hällström & Anni Maria Laato & Juha Pihkala: Johdatus varhaisen kirkon teologiaan

  Vasko, T., 2007, In : Kirkkomme lähetys. 2, p. 40-41 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 147. Kristinuskon globaalit haasteet ja mahdollisuudet

  Vasko, T., 2007, 1000 ed. Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti. 150 p. (Lähetysteologinen Aikakauskirja; vol. 2007, no. 9)

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 148. Lähetyksen teemapäivä: Messiaaninen juutalaisuus

  Vasko, T., 2007, In : Kirkonkello : Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote. http://kirkonkello.ejulkaisu.fi/ 17.4.2007

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 149. Lähetysteologin pöydältä: Vuoropuhelu luo avoimuutta

  Vasko, T., 2007, In : Kirkkomme lähetys. 1, p. 19 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 150. Maailman lähetys- ja uskontotilasto 2007: Uskontojen vaikutus kasvaa voimakkaasti lähetystyön seurauksena

  Vasko, T., 2007, In : Kirkkomme lähetys. 1, p. 44-45 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 151. Pääkirjoitus Ledare: Saudi-Arabian ainoa kirkko on vuodelta 524 Saudi-Arabien och den enda kyrkan från år 524

  Vasko, T., 2007, In : Kirkkomme lähetys. 2, p. 10-11 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 152. Ranskan kristityillä ja muslimeilla monipuolista kanssakäymistä

  Vasko, T., 2007, In : Kirkkomme lähetys. 2, p. 42 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 153. Ranskassa kristittyjen ja muslimien kohtaamisessa on monia muotoja

  Vasko, T., 2007, In : Lähde : radiolähetystyön lehti. 6, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 154. Suomen evankelis-luterilainen kirkko LEKKJ:n jäsenenä 30 vuotta

  Vasko, T., 2007, In : Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen teologisten asiain jaoston tiedotuslehti.. 2007, 2, p. 7-19 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 155. Suomen lähetysneuvostossa 30 jäsenyhteisöä joilla 900 lähetystyöntekijää

  Vasko, T., 2007, In : Kirkonkello : Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 156. Vuoropuhelu luo avoimuutta: Kirkon lähetystyön keskus, Suomen evankelis-luterilainen kirkko

  Vasko, T., 2007, Suomen lähetysneuvosto & MESK. 1 p. (PerjantaiRukous)

  Research output: Book/ReportBookGeneral public

 157. Mielipide: Dosenteille tutkijanvirkoja yliopistoihin

  Vasko, T., 12 Dec 2006, In : Helsingin Sanomat. 2006, 12.12.2006, p. C 5 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 158. Sunnuntaidebatti; Jälkipeli: Timo Vasko: Dosenteille tutkijanvirkoja yliopistoihin. http://www.hs.fi/keskustelua/message.jspa?messageID=871176

  Vasko, T., 5 Dec 2006, In : HS.fi. 2006, 5.12.2006

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 159. Kristittyjä vainotaan vieläkin

  Vasko, T. & Lappalainen, L. (ed.), 29 Mar 2006, In : Kirkko ja kaupunki. 2006, 12, p. 2 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 160. Esipuhe: Foreword

  Vasko, T., 2006, In : Lähetysteologinen aikakauskirja. 8, p. 2-3 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 161. Eurooppaa kutsutaan uudistumaan ja seuraamaan Kristusta

  Vasko, T., 2006, In : Kirkkomme lähetys. 2006, 2, p. 9-10 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 162. Evankeliumi muutakin kuin brändi tai trendi

  Vasko, T., 2006, In : Kirkkomme lähetys. 2006, 2, p. 41-42 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 163. Intian Trankebarissa juhlittiin luterilaisen maailmanlähetyksen merkkivuotta

  Vasko, T., 2006, In : Kirkkomme lähetys. 2006, 2, p. 32-34 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 164. Kirje Ateenasta: Tule Pyhä Henki, paranna ja sovita (Julkilausuma)

  Vasko, T., 2006, In : Kirkkomme lähetys. 2, p. 36-38 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 165. Lähetysjohtajan matkassa

  Vasko, T., 2006, In : Kirkkomme lähetys. 2006, 2, p. 40-41 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 166. Lähetysteologin pöydältä: lähimmäisenrakkaus ei valikoi

  Vasko, T., 2006, In : Kirkkomme lähetys. 2006, 1, p. 14

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 167. Muslimien kohtaaminen Suomessa: Kirkon lähetystyön keskus (KLK)

  Vasko, T., 2006, International Christian Center Helsinki. 1 p.

  Research output: Book/ReportBookGeneral public

 168. Näkökulmia Itä- ja Etelä-Aasian kirkkojen lähetyshistoriaan ja uskontoteologiaan

  Vasko, T. (ed.), 2006, 1000 ed. Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti. 176 p.

  Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

 169. Orjuuttamiselle ei löydy taivaallista oikeutusta

  Vasko, T., 2006, In : Kirkkomme lähetys. 2006, 1, p. 36

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 170. Pietistis-luterilaisen lähetystyön alkamisesta Intian Trankebarissa 300 vuotta

  Vasko, T., 2006, In : Lähetysteologinen aikakauskirja. (, p. 8-33 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 171. Uskontokriittinen hätähuuto musliminaisten puolesta

  Vasko, T., 2006, In : Kirkkomme lähetys. 2006, 1, p. 36-37 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 172. Yhdessä yhteisiin päämääriin - maailman lähetys- ja uskontotilanne 2006

  Vasko, T., 2006, In : Kirkkomme lähetys. 2006, 1, p. 39-41 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 173. Mielipide: Elämän tuottaminen vaatii älyllistä apua

  Vasko, T., 18 Oct 2005, In : Helsingin Sanomat. 2005, 18.10.2005, p. A 5 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 174. 2000-luvulla kristittyjen määrä laskee Euroopassa ja kasvaa voimakkaimmin Aasiassa ja Afrikassa

  Vasko, T., 2005, In : Kirkkomme lähetys. 2005, 1, p. 40-41 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 175. Demokratiassa islamista voi erota ilman seurauksia - entä muualla?

  Vasko, T., 2005, In : Diakonia. 4, p. 50-51 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 176. Elämän tuottaminen vaatii älyllistä apua

  Vasko, T., 2005, In : Helsingin Sanomat.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 177. Ihmisoikeudet ja kirkon missio

  Vasko, T., 2005, In : Kirkkomme lähetys. 2005, 2, p. 39-40 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 178. Islamin ilmoitusteologian perusteita sunnalaisesta näkökulmasta

  Vasko, T., 2005, In : Kirkkomme lähetys. 2005, 2, p. 39-40 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 179. Jumalan lähetys vai kirkon lähetys?

  Vasko, T., 2005, In : Lähde : radiolähetystyön lehti.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 180. Kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun: Allt kommer av Gud, Gud gav

  Vasko, T., 2005, In : Kirkkomme lähetys. 2005, 2, p. 9-10 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 181. Kylväjä - 30 vuotta ulkolähetysjärjestönä

  Vasko, T., 2005, In : Kirkkomme lähetys. 2005, 2, p. 36

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 182. Lähetysteologin pöydältä: lähetysasiakirjat seurakunnissa käyttöön

  Vasko, T., 2005, In : Kirkkomme lähetys. 2005, 1, p. 23

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 183. Lähetystyö on kirkon perustehtävä

  Vasko, T., 2005, In : Sana.. 23, p. 3 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 184. Mitä nuorilla kirkoilla tarkoitetaan?

  Vasko, T., 2005, In : Lähde : radiolähetystyön lehti.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 185. Perustietoa islamista nyt käsikirjana

  Vasko, T., 2005, In : Kirkkomme lähetys. 2005, 1, p. 32-33 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 186. Teologian tekeminen eri maanosissa esittäytyy suomeksi

  Vasko, T., 2005, In : Kirkkomme lähetys. 2005, 1, p. 33-34 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 187. Yleisteos ihmisoikeuksien ja islamin ongelmallisesta suhteesta

  Vasko, T., 2005, In : Kirkkomme lähetys. 2005, 2, p. 36-38 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 188. Luterilainen maailmanliitto haluaa syventää kirkkojen lähetystietoisuutta

  Vasko, T., 22 Apr 2004, In : Sanansaattaja. 2004, 17, p. 8 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 189. Kiusalliset kysymykset: Onko Raamatun Jumala ja Koraanin Allah sama? Suomen evankelis-luterilainen kirkko vastaa.

  Vasko, T., Jul 2003, In : Se : Suomalainen Espanjassa. 2003, 7, p. 60-61 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 190. Paavalin jalanjäljissä antiikin monikulttuurisessa maailmassa

  Vasko, T., May 2003, In : Tiedetoimittaja. 2003, 5, p. 17-19 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 191. Juutalainen usko ja sen tunnustaminen. Fariseukset. Talmud. Juutalainen ja kristillinen messiasodotus. Keitä ovat messiaaniset juutalaiset?

  Vasko, T., 2003, Ikkuna juutalaisuuteen: historia, usko, kultturi. Turtiainen, J. (ed.). 2. uudistettu ed. Helsinki: Yliopistopaino, Vol. 2003. p. 82-85, 86-89, 90-93, 103-106, 107-110, 124-127 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 192. Kolumni: ”Juopunut mieli ja vaiennut kieli”

  Vasko, T., 29 Apr 2002, In : Kirkonkello : Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote. http://www.evl.fi/kirkonkello/

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 193. Kokonaisvaltainen lähetysnäkemys edistää kokonaisvaltaista rauhaa

  Vasko, T., 2002, Jaetaan ilo! Kirkon missio 2000-luvulla. Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kongressi Tampereella 28.-29.1.2002. Raportti. Auvinen, J. & Salomäki, H. (eds.). Helsinki: Kirkkohallitus, p. 217-219 3 p. (Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja; vol. 2002, no. 2002:5).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 194. Kirkko ja islam. Lähetystyön ja uskontodialogin ongelmakohtia ja mahdollisuuksia

  Vasko, T., 2001, Islam ja kristinusko: näkökulmia kristittyjen ja muslimien kohtaamiseen. Vasko, T. (ed.). Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti, Vol. 2001. p. 24-45 21 p. (Lähetysteologinen Aikakauskirja–Journal of Mission Theology ; vol. 2001, no. 6).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 195. Yksilötyönohjausprosessi oppimistapahtumana

  Vasko, T., 2001, In : Sielunhoidon aikakauskirja. 2001, 13, p. 137-164 27 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 196. Kristus särkyneessä maailmassa. Lähetystyön tutkijat koolla Pretoriassa.

  Vasko, T., 17 Feb 2000, In : Sana.. 2000, 7, p. 16 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 197. Lähetystyö ja ekumenia arkistojen valossa. Kristillisen lähetystyön ja ekumeenisen toiminnan arkistolähteitä Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla

  Vasko, T., Härkönen, M. & Raunio, A., 1999, Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura. 332 p. (Suomen kirkkohistoriallinen seura; vol. 1999, no. 182)

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 198. Tutkielman ohjaaminen opettajan näkökulmasta

  Vasko, T., 1997, Prosessia ja rautalankaa: gradun tekijän opas. Päivänsalo, V. (ed.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Systemaattisen teologian laitos, Vol. 1997. p. 53-57 5 p. (Systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja XIII Helsinki 1997; vol. 1997, no. XIII).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 199. Juutalainen usko ja sen tunnustaminen. Fariseukset. Talmud. Juutalainen ja kristillinen messiasodotus. Keitä ovat messiaaniset juutalaiset?

  Vasko, T., 1995, Ikkuna juutalaisuuteen: historia, usko, kultturi . Turtiainen, J. (ed.). 1. ed. Helsinki: Yliopistopaino, p. 62-64, 65-67, 68-71, 72-74, 75-79, 91-94 22 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 200. Kirja-arvostelu: Tasavertaisesti somessa. Somempi seurakunta. Sosiaalisen median opas. Ville Kormilainen & Johannes Ijäs. Kirjapaja 2016. 143 sivua.

  Vasko, T. T., 17 Oct 2016, In : Kirkkomme lähetys. 2016, 2, p. 31 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 201. Christentum und Islam in Helsinki – Ein Symposium

  Vasko, T., 1994, Interreligiöser Dialog zwischen Tradition und Moderne. Kirste, R., Schwarzenau, P. & Tworuschka, U. (eds.). Balve: Zimmermann Druck + Verlag: Balve, Vol. 1994. p. 421-424 4 p. (Religionen im Gespräch ; vol. 1994, no. Bd. 3).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 202. Luterilainen uskonkäsitys ja reinkarnaation ongelma

  Vasko, T., 1994, Ajatuksia jälleensyntymisestä. Pietikäinen, J. (ed.). Hämenlinna: [A. Karisto], p. 45-54 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 203. Islamin tie Länsi-Eurooppaan

  Vasko, T., 1992, Ajankohtainen islam. Uskonto, yhteisö, elämäntapa, poliittinen voima. Kyyhkynen, M. (ed.). 1. ja 2. painos ed. Helsinki: Kirjapaja, Vol. 1992. p. 66-79 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 204. Johdanto

  Vasko, T., 1992, Ajankohtainen islam, uskonto, yhteisö, elämäntapa, poliittinen voima. Kyyhkynen, M. (ed.). Kirjapaja, p. 8-9 2 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 205. Luterilaisen LEKKJ:n dokumentin "Erklärung zur Begegnung zwischen Lutherischen Christen und Juden" (1990) kriittinen arvio

  Vasko, T., 1992, Israel – messiaan maa. Suomen teologisen instituutin vuosikirja 1992. Junkkaala, E. (ed.). Kauniainen: Perussanoma, Vol. 1992. p. 113-126 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 206. Luterilainen lähetyskäsitys Foundations of Lutheran Mission

  Vasko, T., 1991, Helsinki: Kirjapaja. 90 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 207. "Tapahtukoon Sinun tahtosi - lähetystyö Kristuksen tavoin". Kirkkojen maailmanneuvoston missiologisia trendejä New Delhistä (1961) San Antonioon (1989)

  Vasko, T., 1990, Ekumeeninen vuosikirja 1989 Ekumenisk Årsbok. Helsinki: Suomen Ekumeeninen Neuvosto, p. 49-72 24 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 208. Euroopan uudet haasteet

  Vasko, T. & Väänänen, E., 1985, Lähetettynä maailmaan – Nykypäivän lähetystieto. Halmesmaa, R. & Väänänen, E. (eds.). Helsinki: Kirjapaja, p. 123-130 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 209. Esipuhe suomalaiseen käännökseen

  Vasko, T., 1978, Martin Leevi Bass: Ilosanoma Israelille. Juutalaislähetystyöntekijän elämä ja julistus. Helsinki: Kirjaneliö, p. 5-8 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

 210. Rukouksen aika: rukouksen, transsendenttisen mietiskelyn (TM) ja joogan välistä rajankäyntiä: Rukouksen, transsendenttisen mietiskelyn (TM) ja joogan välistä rajankäyntiä

  Vasko, T., 1978, Helsinki: Kustannus Oy Uusi Tie. 61 p. (Raamattu ja seurakunta sarja n:o 8; vol. 1978, no. 8)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 211. Kuusi uskontoa kristityn näkökulmasta: Kristitty ja Jumalan lapset, Guru, Kristillinen tiede, Bahá`i-usko, Maailman kristinuskon yhdistämisseura

  Vasko, T., 1976, Helsinki: Kirjaneliö. 44 p. (Ajankohtaisia kysymyksiä; vol. 1976, no. 4)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

View all (245) »

Highlighted activities

 1. World Conference of Science Journalists

  Timo Vasko (Other role)
  7 Jun 201514 Jun 2015

  Activity: Visiting an external institution typesAcademic visit to other institution

 2. Petri Laitisen väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajana: Spiritual gifts according to C. Peter Wagner

  Timo Vasko (Pre-examiner)
  13 Jun 201420 Jul 2014

  Activity: Examination typesPre-examiner of doctoral thesis

 3. Israel ja Palestiina: Keitä ovat messiaaniset juutalaiset Israelissa?

  Timo Vasko (Speaker: Presenter)
  6 Oct 2015

  Activity: Participating in or organising an event typesOrganisation and participation in conferences, workshops, courses, seminars

View all (103) »

Latest projects

 1. Gospel and Cultures - A research project of the Academy of Finland

  Ruokanen, M., Kurtén, T., Hurskainen, A., Vasko, T., Huang, P., Ahonen, R., Schreiter, R. J., Walls, A. F., Jongeneel, J. A. B., Brandt, H., Nayak, A., Lande, A., Thelle, N. R., Olsen, J. H., Strandenaes, T., Komulainen, J., Ahonen, T. T., Vähäkangas, M., Vikström, B., Ylänkö, M., Kainulainen, P., Raunu, J. & Antola, M.

  01/01/199831/12/2000

  Project: Research project

 2. Interreligious Dialogue Promoting Cross-Cultural Communication (RELDIAL)

  Ruokanen, M., Sakaranaho, T., Hämeen-Anttila, J., Vähäkangas, M., Rusama, J., Komulainen, J., Martikainen, T., Hasu, P., Groop, K., Huang, P., Visala, A., Jukko, R., Hirvonen, H., Chen, X., Hukari, A., Kuokkanen, A., Chen, Y., Kyllönen, K., Portaankorva, J., Pakkala, M., Kojonen, E., Huhtanen, T., Kuismanen, R., Haapiainen, T., Pöntinen, M., Antola, M., Helle, J., Kärkkäinen, V., Ruppell, G., Ahonen, R. & Vasko, T.

  24/02/201131/12/2016

  Project: Research Evaluation 2011

View all (2) »

ID: 126544