Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

Prize: Prizes and awards

Kristina Malmio (Recipient)

Pris för min doktorsavhandling
Awarded date2 Feb 2006
Granting OrganisationsSvenska Litteratursällskapet i Finland

ID: 76590642