Suomen soiden kasvipeitteessä ja laajuuskasvussa ilmenevät muutokset sekä niiden vaikutus ilmastonmuutokseen

Project: Research project