Generování obsahu a formy v poezii na základé korpusu

Research output: Contribution to journalArticleScientific