Generování obsahu a formy v poezii na základé korpusu

Publication: Contribution to journalB1 Unrefereed journal article