Research outputs

 1. Vanhukset eivät mahdu hoitosuosituksiin

  Pitkälä, K. 2005 In : Suomen lääkärilehti. 60, 36, p. 3509 1 p.

  Research output: ScientificArticle

 2. "Men det är Oululaista att ej förstå sig på prester." Några drag i folksskollärarinnan Sofia Berghs brev

  Saari, M. 2005 Från översättning till etik. Oulu: Oulun yliopisto, p. 273-281 9 p. (Acta Universitatis Ouluensis . Series B; vol. 64)

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 3. Skeptisiä näkemyksiä AKE-lääkkeiden vaikuttavuudesta

  Pitkälä, K. 2005 In : Suomen lääkärilehti. 60, 37, p. 3630 1 p.

  Research output: ScientificArticle

 4. Jäitä hattuun lievän kognitiivisen heikentymisen hoidossa

  Pitkälä, K. 2005 In : Suomen lääkärilehti. 60, 21, p. 2346 1 p.

  Research output: ScientificArticle

 5. D-vitamiinilisä kaikille vanhainkotiasukkaille

  Pitkälä, K. 2005 In : Suomen lääkärilehti. 60, 14, p. 1550 1 p.

  Research output: ScientificArticle

 6. Näyttöön perustuva dementian käytösoireiden lääkehoito

  Pitkälä, K. 2005 In : Suomen lääkärilehti. 60, 8, p. 918 1 p.

  Research output: ScientificArticle

 7. Metakommentar gällande konstruktion av språksociologiskt material

  Saaristo, P. 2005 Svenskan i Finland. Tammerfors: Nordiska språk, Institutionen för språk- och översättningsvetenskap, Tammerfors universitet ,p. 247-266 20 p. (Nordistica Tamperensia . A; vol. 5)

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 8. Dementialääkkeiden käyttöalue laajenee

  Pitkälä, K. 2005 In : Suomen lääkärilehti. 60, 3, p. 287 1 p.

  Research output: ScientificArticle

 9. Työryhmä 2

  Tilvis, R. & Pitkälä, K. 2005 Kansallinen ikääntymisen foorumi 17.12.2004. Helsinki: Stakes Suomen Akatemia, p. 35-38 4 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewChapter

 10. Verb-first constructions as a syntactic and functional resource of (spoken) Swedish

  Lindström, J. & Karlsson, S. 2005 In : Nordic journal of linguistics. 28, 1, p. 97-131 35 p.

  Research output: Scientific - peer-reviewArticle