Näkökulmia arvioinnin ja arvostelun validiuteen

Aktiviteetti: Puhe tai esitysSuullinen esitys