Tiedeleireille osallistuneiden lasten ja nuorten käsityksiä tutkijoiden työn yhteiskunnallisesta merkityksestä

Aktiviteetti: Puhe tai esitysSuullinen esitys