Tutkimusinfrastruktuurit

  1. The INTERTRAN Research Group

    Anu Bask (Johtaja) & Ellen Eftestöl-Wilhelmsson (Johtaja)

    Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)

    Tutkimusinfrastruktuuri: Tutkimuslaboratorio