Kuluttajatutkimuskeskus

RSS-syöte listasta

Järjestys:: Sukunimi
 1. Aalto, Kristiina

  Tieteenalat: 5200 Muut yhteiskuntatieteet (Kuluttajatutkimus)

 2. Ertiö, Titiana

  Tieteenalat: 517 Valtio-oppi, hallintotiede (Kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon) , 113 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet (Mobiiliosallistuminen, Digitaalinen osallistuminen, Teknologian sosiaalinen konstruktio, Pelillistäminen osallistumisessa) , 511 Kansantaloustiede (Taloussosiologia, Instituutiot, Joukkoistaminen) , 5141 Sosiologia (Sosiaaliset mekanismit) , 119 Muut luonnontieteet (Kaupunkitutkimus, Kaupunkiteknologiat)

 3. Heiskanen, Eva

  Tieteenalat: 512 Liiketaloustiede (energia , ympäristö) , 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka (energiapolitiikka, ympäristöpolitiikka, teknologiantutkimus)

 4. Hietanen, Joel

  Tieteenalat: 611 Filosofia , 512 Liiketaloustiede

 5. mikko3.jpg

  Jauho, Mikko

  Tieteenalat: 5141 Sosiologia

 6. 20151116_153600.jpg

  Kaarakainen, Minna

  Tieteenalat: 517 Valtio-oppi, hallintotiede (terveyshallintotiede, hyvinvointipolitiikka)

 7. salla_portrait2015_pieni.jpg

  Laaksonen, Salla-Maaria

  Tieteenalat: 518 Media- ja viestintätieteet (organisaatiomaine, verkkoviestintä, sosiaalinen media, social media, julkisuus, reputation)

 8. Ella_Lillqvist.jpg

  Lillqvist, Ella

  Tieteenalat: 512 Liiketaloustiede (Kuluttajatutkimus, Organisaatioviestintä) , 518 Media- ja viestintätieteet (Internetin tutkimus) , 6121 Kielitieteet (Diskurssintutkimus, korpuslingvistiikka)

 9. Kaisa2_2.jpg

  Matschoss, Kaisa

  Tieteenalat: 511 Kansantaloustiede (Energiapolitiikka, Kuluttajapolitiikka, Kuluttajatutkimus, Osallistaminen, Kestävä kehitys)

 10. oma_MV_syys2016_4.jpg

  Niva, Mari

  Tieteenalat: 5141 Sosiologia (kulutustutkimus, kuluttajatutkimus, ruokakulttuuri, syömisen käytännöt, kestävä syöminen)

 11. Essi_P_yry_0617.jpg

  Pöyry, Essi

  Tieteenalat: 512 Liiketaloustiede (consumer research, Electronic commerce, Information systems, Social media, Customer relationship management, marketing)

 12. Rask_Mikko_E3F8970_photo_Linda_Tammisto.jpg

  Rask, Mikko

  Tieteenalat: 517 Valtio-oppi, hallintotiede (deliberatiivinen demokratia, governance teoria, hallinnolliset innovaatiot, tulevaisuudentutkimus, yhteisluominen)

 13. PetteriReposm.jpg

  Repo, Petteri

  Tieteenalat: 512 Liiketaloustiede (Kuluttajatutkimus) , 517 Valtio-oppi, hallintotiede (Talouspolitologia) , 5200 Muut yhteiskuntatieteet

 14. Rinkinen, Jenny

  Tieteenalat: 5141 Sosiologia (kulutussosiologia, käytäntöteoria, tieteen ja teknologian tutkimus) , 512 Liiketaloustiede (Kulutustutkimus) , 5200 Muut yhteiskuntatieteet

 15. Minna_Ruckenstein.jpg

  Ruckenstein, Minna

  Tieteenalat: 5143 Sosiaaliantropologia

 16. paivi30.1.jpg

  Timonen, Päivi

  Tieteenalat: 512 Liiketaloustiede (kuluttajatutkimus, kuluttajaekonomia, Kulutusyhteiskunnan muutos) , 517 Valtio-oppi, hallintotiede (kuluttajapolitiikka, Kuluttajapolitiikka, Kuluttajatutkimus)

 17. Ylisiurua, Marjoriikka

  Tieteenalat: 512 Liiketaloustiede (kuluttajaekonomia, suuret onlineaineistot, koneoppiminen) , 213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka (viestintätekniikka (ICT), ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus (HCI)) , 5202 Talous- ja sosiaalihistoria