Centre of Excellence in Metapopulation Research

Yksikkö: Instituutio

Yksikön profiili

Metapopulaatiobiologian tutkimuskeskus (MRC; Metapopulation Research Centre, aiemmin MRG) on toiminut Helsingin yliopistossa vuodesta 1991. Teemme pirstoutuneessa ympäristössä elävien lajien biologiaan liittyvää tutkimusta. Vahvuusalueenamme on ekologian, molekyylibiologian, tieteellisen laskennan ja teoreettisen tutkimuksen yhdistäminen. Pyrimme erityisesti edistämään luonnonsuojeluun soveltuvan metapopulaatiobiologian tutkimusta. 

MRC on hyvin kansainvälinen tutkimuryhmä, joka koostuu yli 70 tutkijasta, väitöskirjantekijästä ja tekniseen henkilökuntaan kuuluvasta henkilöstä, jotka edustavat noin kahtakymmentä eri kansallisuutta. MRC on nimetty Suomen Akatemian tieteen huippuyksiköksi 2000-2005, 2006-2011 ja 2012-2017.

Uusimmat julkaisut

  1. Plant and insect genetic variation mediate the impact of arbuscular mycorrhizal fungi on a natural plant-herbivore interaction

    Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

  2. Use of demand for and spatial flow of ecosystem services to identify priority areas

    Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Julkaisut vuosittain

Ei tietoja saatavilla

ID: 9041757