Metsätieteiden osasto

Yksikkö: Osasto

Yksikön profiili

Metsätieteiden laitoksen tutkimus keskittyy metsien tuottamien aineellisten ja aineettomien palvelujen ja hyödykkeiden tuotantoketjun ymmärtämiseen.

Tutkimuksen painoalat 2010-2012

  • Metsä- ja suoekosysteemien ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutukset
  • Sosioekonomiset muutokset ja globaali metsäsektori
  • Metsäinformaation hallinnan uudet keinot
  • Metsien käytön ja metsäluonnonsuojelun taloudellis-ekologiset mallit (sisältää alakohdan Metsät hyvinvoinnin lähteenä)

Tutkimustoiminnan yksi keskeinen voimavara ovat fysiikan laitoksen kanssa yhteiset SMEAR-asemat, jotka ovat merkittävä kansallinen ja EU-tason tutkimusinfrastruktuuri.

www.helsinki.fi/metsatieteet/tutkimus

Uusimmat julkaisut

  1. The role of sustainability standards in the uptake of bio-based chemicals

    Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

  2. Thinking green, circular or bio: Eliciting researchers' perspectives on a sustainable economy with Q method

    Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Julkaisut vuosittain

Ei tietoja saatavilla

ID: 2457