Käytännöllinen teologia

Yksikkö

Yksikön profiili

Käytännöllinen teologia tutkii kristillisten kirkko- ja uskontokuntien toimintaa ja elämää.

Tutkimusaineisto voi olla kirjallisessa tai muussa tallennetussa muodossa (kuva- ja äänitallenteet, kvantitatiivinen aineisto) säilytettävää materiaalia, tai kyselyin, haastatteluin tai havainnoin hankittavaa aineistoa. Tutkimusmenetelmät voivat pohjata esimerkiksi historialliseen analyysiin, erilaisiin kvalitatiivisiin erittelyihin, käyttäytymistieteiden kokeellisiin menetelmiin sekä systemaattiseen analyysiin. Käytännöllisen teologian tutkimuskenttä on laaja, koska kristillisten kirkko- ja uskontokuntien käytännön toiminta kattaa inhimillisen elämän eri osa-alueet.

Viime vuosina valmistuneiden väitöskirjojen aihepiirit ovat vaihdelleet keskiajan jumalanpalveluselämästä oman aikamme sielunhoitoon, 1800-luvun virsisävelmistä modernin kirkkotaiteen tutkimukseen. Lisaksi väitöskirjoissa on tutkittu toisen ja kolmannen vuosituhannen taitteen jumalanpalvelusuudistusta, kirkollisiin toimituksiin osallistuneitten asiakastyytyväisyyttä sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä harjoitettua vapaaehtoista sosiaalista työtä.

Käytännöllisen teologian tutkimukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

1) opinnäytteet (tutkielmat ja jatkotutkielmat)
2) laitoksen opettaja- ja muun henkilökunnan tutkimukset
3) muut laitoksen tukemat tutkimukset.

Uusimmat julkaisut

  1. In-service and Pre-service Teachers’ Orientations to Linguistic, Cultural and Worldview Diversity

    Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

  2. Hyväksytty/In press

    Conformity and resistance in personalized same-sex prayer rituals in Finland

    Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Julkaisut vuosittain

Ei tietoja saatavilla

ID: 2422