Kasvatustieteellinen tiedekunta

RSS-syöte listasta

 1. Heiskanen, Mikko

  Tieteenalat: 516 Kasvatustieteet (Luovuus ja innovatiivisuus, Kyvykkyys, luomisprosessit, lahjakkuus, valmennus) , 515 Psykologia (luovuus, valmennus) , 5141 Sosiologia , 5144 Sosiaalipsykologia

 2. 2014101417316.jpg

  Hienonen, Ninja

  Tieteenalat: 516 Kasvatustieteet (Special education)

 3. profile.jpg

  Hietajärvi, Lauri

  Tieteenalat: 516 Kasvatustieteet (Kasvatuspsykologia)

 4. Markus2016.jpg

  Hilander, Markus

  Tieteenalat: 516 Kasvatustieteet (varhaiskasvatus, ainedidaktiikka) , 1171 Geotieteet (ympäristötieteet, maantiede) , 999 Muut (semiotiikka)

 5. 2P1020111.JPG

  Hilden, Raili

  Tieteenalat: 516 Kasvatustieteet (kielipedagogiikka, kieltenopetus, kielitaidon arivointi, opettajatutkimus, opettajankoulutus, Suullisen kielitaidon arviointi, arvioinnin seuraukset, oppija-autonomia)