Johanna Enqvist

Henkilö

  Tieteenalat

 • 999 Muut - tutkimusinfrastruktuurit, terminologia, käsitteet, tieteidenvälisyys, avoin tiede, joukkoistaminen, digitaaliset ihmistieteet, diskurssintutkimus
 • 615 Historia ja arkeologia - kulttuuriperintö, perintö, kulttuuriympäristö, käsitteet, kulttuuripolitiikka, menneisyyspolitiikka, muinaismuistohallinto, arkeologian teoria

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen väitellyt vuonna 2016 arkeologiasta, mutta sekä väitöskirjani että nykyiset tutkimusintressini edustavat kriittistä perinnöntutkimusta [critical heritage studies]. Väitöstutkimuksessani analysoin suomalaisen kulttuuriperintöhallinnon kieltä, avainkäsitteitä ja ideologiaa, erityisesti nk. auktorisoidun perintödiskurssin käsitteen kautta. Tällä hetkellä olen tutkijana kiinnostunut siitä, kuinka menneisyyskäsityksiä ja menneisyyttä käytetään poliittisissa diskursseissa ja identiteettien rakentamisessa. Pyrin tarkastelemaan myös sitä, millaisia diskursiivisia muodostelmia, käsitteitä ja käsitejärjestelmiä perinnöntutkimuksen keskeisten, laajojen ja monimerkityksisten termien – kuten kulttuurin, kulttuuriperinnön, perinnön ja perinteen – yhteyteen on hahmotettavissa. Olen lisäksi kiinnostunut kulttuuriperinnön, erityisesti kulttuuriympäristön kokemisesta: ’perintökokemuksen’ affektiivisesta, moniaistillisesta ja kehollisesta olemuksesta sekä siihen liittyvistä tunteista ja performatiivisista käytännöistä.

Sulje
Affiliaation päättymispäivä21/06/2016

Valikoidut julkaisut

 1. Suojellut muistot: Arkeologisen perinnön hallinnan kieli, käsitteet ja ideologia

  Enqvist, J., 10 kesäkuuta 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 473 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

 2. Kulttuuriperinnön rekonstruointi kriisin jälkeen: Katsaus tutkimukseen The Reconstruction of Cultural Heritage after Crisis: An Overview of the Research

  Enqvist, J., Kölhi, K. (Kääntäjä), Kivilaakso, A. (toim.), Mattinen, M. (toim.) & Berger, L. (toim.), 11 lokakuuta 2017, Kriisin jälkeen – rekonstruktio?: Post-Trauma Reconstruction. Kivilaakso, A., Mattinen, M. & Berger, L. (toim.). Helsinki: ICOMOSin Suomen osasto ry, s. 14-24 11 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

 3. Hetken kestää elo tää, sekin synkkää ja ikävää – traumaattisten perintöjen terminologiaa

  Enqvist, E. J., 2018, julkaisussa : Suomen museo. 2018

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 4. The New Heritage: A Missing Link between Finnish Archaeology and Contemporary Society?

  Enqvist, J., 2014, julkaisussa : Fennoscandia Archaeologica. XXXI (2014), s. 101 123 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 5. Tieteen termipankki kehittää suomen kielen käyttöä tieteen kielenä

  Onikki-Rantajääskö, T. & Enqvist, E. J., maaliskuuta 2018, julkaisussa : Kielikello. 1

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Näytä kaikki (23) »

Valikoidut aktiviteetit

 1. ‘It’s in our DNA’ – Genes as heritage

  Johanna Enqvist (Puhuja)
  4 syyskuuta 2018

  Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

 2. The Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences – Connecting People, Disciplines and Discourses

  Johanna Enqvist (Puhuja)
  14 joulukuuta 2018

  Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

 3. Relationship between political parties’ perceptions of the past and cultural heritage policy

  Johanna Enqvist (Puhuja), Mikko Härö (Puhuja)
  10 marraskuuta 2017

  Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

 4. Far-right and Heritage in Finland

  Johanna Enqvist (Puhuja)
  1 syyskuuta 2017

  Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

 5. Digital Humanities Hackathon 2017

  Visa Immonen (Järjestäjätoimikunnan jäsen), Eeva Johanna Enqvist (Järjestäjätoimikunnan jäsen)
  15 toukokuuta 201719 toukokuuta 2017

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 6. Yksilöt ja yhteisöt kulttuuriperintönsä tekijöinä

  Johanna Enqvist (Puhuja)
  13 joulukuuta 2016

  Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

 7. COST (Ulkoinen yksikkö)

  Johanna Enqvist (Asiantuntijajäsen)
  2016 → …

  Aktiviteetti: JäsenyystyypitJäsenyys tai muu rooli tutkimusverkostossa

 8. Valtion metsien kulttuuriperintöinventointihankkeen 2010-2015 tulosseminaari

  Johanna Enqvist (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  9 lokakuuta 2015

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitPublic Talks

Näytä kaikki (32) »

Uusimmat palkinnot

 1. almost Best Poster (3rd)

  Johanna Enqvist (Vastaanottaja) & Tiina Onikki-Rantajääskö (Vastaanottaja), 9 maaliskuuta 2018

  Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Näytä kaikki (1) »

ID: 27283674