Lotta Hällström af

Henkilö

Viimeisimmät julkaisut

  1. Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag

    Hällström af, C. 2012 Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica. 296 Sivumäärä

    Tutkimustuotos: MonografiaVäitöskirja

  2. I yrande vals och taktfull mazurka : gungande språk hos Karl August Tavaststjerna

    Hällström af, L. 2006 Vårt bästa arv. Helsingfors: Svenska handelshögskolan, s. 134 - 140 7 Sivumäärä

    Tutkimustuotos: TieteellinenKirjan luku tai artikkeli

Näytä kaikki (2) »

ID: 8172811