Olga Mezhevich

RSS-syöte listasta

  1. Mezhevich O. Översättning av ryskt litterärt talspråk: (Finlands)svenska talspråksmarkörer i skönlitterära översättningar från ryska till svenska. julkaisussa Silén B, Huhtala A, Lehti-Eklund H, Stenberg-Sirén J, Syrjälä V, toimittajat, Svenskan i Finland 17: Föredrag vid den sjuttonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. Vuosikerta 53. Helsingfors: Nordica Helsingiensia (NH) . 2018. s. 118-131. (Svenskan i Finland 17 (konferenspublikation)).
  2. Mezhevich O. Translating Vasilij Šukšin’s literary dialogue into Swedish: Finland Swedish as an extra resource. MikaEL Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu. 2017;10:181-192.
  3. Lehti-Eklund H, (ed.), Silen B, (ed.), Huhtala A, (ed.), Stenberg-Sirén J, (ed.), Syrjälä V, (ed.), Thylin-Klaus J et al. Svenskan i Finland 17. Helsingfors: Nordica Helsingiensia (NH) , 2018. 191 s. (Nordica Helsingiensia; 17).