Panu Minkkinen

Henkilö

  Tieteenalat

 • 513 Oikeustiede - oikeusteoria, oikeusfilosofia, valtiosääntöteoria, oikeus- ja yhteiskuntatiede

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen julkaissut kolme tieteellistä monografiaa, jotka kaikki käsittelevät yhden teeman eri puolia.

Thinking Without Desire (Hart, 1999) perustui väitöskirjaani, ja se pyrki osoittamaan, kuinka "tieteellisen" tiedon tavoittelu, jonka oikeuspositivismi oli omaksunut uuskantilaisista vaikutteistaan, teki oikeuden fiosofisen tutkimuksen mahdottomaksi. Ainoa aidosti filosofinen näkökulma oikeuteen oli kirjan mukaan "ensimmäistä filosofiaa". Toinen kirjani Järjen lait (Tutkijaliitto, 2002) syventyi kantilaiseen ja uuskantilaiseen perinteeseen, joka asettaa yhä tietoteoreettisia vaatimuksia oikeustieteelliselle tutkimukselle, kun taas Sovereignty, Knowledge, Law (Routledge, 2009) analysoi niittä erilaisia tapoja, joilla suvereenisuutta tai täysivaltaisuutta on käytetty estämään modernin tieteenihanteen luhistumisen.

Jatkan näiden tutkimusteemojen käsittelemistä kahden projektin muodossa.

Ensimmäinen jatkaa täysivaltaisuuden tutkimusta, mutta tällä kertaa näkökulmasta, jota olen kutsunut "poliittiseksi valtiosääntöteoriaksi" ja joka on velkaa Carl Schmittin valtiosääntöoikeudelle. Näkökulman mukaan perinteinen oikeusvaltion valtiosääntöteoria ei poliittisista juonteistaan huolimatta pysty täysin ymmärtämään valtiosääntöjen poliittista luonnetta. Teoreettisen viitekehyksen lisäksi projekti käsittelee teemoja kuten valtioelinten väliset vallanjaolliset jännitteet sekä tosiasiallisen vallan vähittäistä siirtymistä kansanedustuslaitoksilta hallituksille tai muille toimeenpanevaa valtaa käyttäville valtioelimille.

Toinen projektini on pyrkimys uudelleenmuotoilla ja radikalisoida oikeustieteen asema ihmistieteenä. Monografia ilmestyy vuonna 2015.

Opetan oikeusteoriaa perustutkinto- ja jatkotutkintotasoilla, ja olen erityisen aktiivinen tohtoriopiskelijoiden tutkimustaitojen opetuksessa. Ohjaan mielelläni oppiaineeni alaan kuuluvia väitöskirjoja, erityisesti valtiosääntöteorian alaan kuuluvia hankkeita ja tieteidenvälistä tutkimusta oikeustieteen ja poliittisen teorian risteyspisteessä.

 
Sulje

Curriculum Vitae

Tutkinnot ja arvot

 • Oikeusteorian dosentti, Helsingin yliopisto, 7.2.2000.
 • OTT, Helsingin yliopisto, 9.101998. Väitöskirja oppiaineessa yleinen oikeustiede (arvosana laudatur).
 • OTL, Helsingin yliopisto, 12.9.1989. Pääaine rikosoikeus (lisensiaattityön arvosana 10/10 pistettä), sivuaine oikeussosiologia (”erinomaiset tiedot”).
 • OTK, Helsingin yliopisto, 18.4.1985. Syventävät opinnot rikosoikeudessa (kandidaattitutkielman arvosana 10/10 pistettä).

Muu koulutus

 • Ylimääräisiä opintoja filosofiassa, sosiologiassa ja oikeussosiologiassa.
 • Yliopistopedagogiikka YP1 & YP2 (10 op), 2013; YP5 (5 op), 2015 (kurssi käynnissä).

Työhistoria

 • Yleisen oikeustieteen professori, Helsingin yliopisto, 1.9.2011-31.12.2011 (osa-aikainen) ja 1.1.2012- (kokoaikainen).
 • Oikeusteorian professori, School of Law, University of Leicester, 1.10.2004-31.12.2011; dekaani (Head of School), 1.9.2008-31.8.2011.
 • Tutkija ja varajohtaja, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 1.5.2002-30.9.2004.
 • Virkaatekevä johtaja, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 1.9.2001-30.4.2002 ja 1.3.2004-31.7.2004.
 • Johtaja, Suomen Lontoon instituutti, 1.2.1999-31.8.2001.
 • Tutkija ja tuntiopettaja, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.8.1995-30.5.1998.
 • Vt. rikosoikeuden apulaisprofessori, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.1.1995-31.7.1995.
 • Tutkija, tutkimusprojekti “Oikeuden polysentria”, Helsingin yliopisto, 1.8.1992-31.12.1994.
 • Vt. rikosoikeuden assistentti ja tuntiopettaja, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.9.1990-31.7.1992.
 • Tutkija, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.8.1988-31.8.1990.
 • Vt. rikosoikeuden assistentti ja tuntiopettaja, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.9.1987-31.7.1988.
 • Vt. suunnittelija, YK:n yhteydessä toimiva Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti (HEUNI), 1.7.1986-31.8.1986.
 • Tutkimusavustaja, YK:n yhteydessä toimiva Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti (HEUNI), 28.10.1985-4.4.1986.
 • Vt. amanuenssi, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.10.1985-31.10.1985.
 • Tutkimusavustaja, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.11.1984-31.12.1984 ja 1.5.1985-31.8.1985.

Pidempiaikaiset tutkijavierailut

 • Socio-Legal Research Centre (SLRC), Griffith Law School, Brisbane, Australia, 20.7.2010-30.7.2010.
 • Benjamin N. Cardozo School of Law, Program of Law and Humanities, New York, 1.9.2007-31.12.2007, rahoittajana Leverhulme Trust.
 • School of Law, Birkbeck College, Lontoo, 1.6.1998-31.1.1999, rahoittajana British Council.
 • Juristische Fakultät, Humboldt-Universität-zu-Berlin, 1.10.1993-30.4.1994, rahoittajana tutkimusprojekti ”Oikeuden polysentria”, Helsingin yliopisto.
 • Centre for Criminology and the Social and Political Study of Law (CCSPSL), Faculty of Law, University of Edinburgh, 1.7.1990-31.8.1990, rahoittajana Suomen Akatemia.
 • École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Pariisi, 1.5.1989-31.5.1990, rahoittajana Suomen Akatemia.

Hallintokokemus (mm.)

 • Dekaani (Head of School), School of Law, University of Leicester, 1.9.2008-30.9.2011.
 • Tohtorikoulun johtaja (Director of Postgraduate Research), School of Law, University of Leicester, 1.10.2004-31.7.2007.
 • Tieteellisen neuvoston jäsen, Helsingin yliopisto, 1.1.2004-31.7.2004.
 • Varajohtaja/johtaja, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 1.9.2001-31.7.2004.
 • Johtaja, Suomen Lontoon instituutti, 1.2.1999-31.8.2001.

 Tutkimusrahoitus (mm.)

 • 2014 Koneen säätiö
 • 2014 Suomalainen Lakimiesyhdistys
 • 2013 Svenska kulturfonden
 • 2007 Leverhulme Trust
 • 2005 & 2008 British Academy
 • 2005-2009 NordForsk (ryhmä)
 • 1997 British Council
 • 1995-1997 Emil Aaltosen säätiö
 • 1995 Alfred Kordelinin säätiö (ryhmä)
 • 1992 Helsingin yliopiston rahastot (ryhmä)
 • 1989, 1993, 1996 (ryhmä) & 1998 Suomen kulttuurirahasto
 • 1989 Suomen Akatemia
 • 1986 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Muita akateemisia ansioita (mm.)

 • Toimitusneuvoston jäsen, Edinburgh Critical Studies in Law, Literature and the Humanities (kirjasarja, Edinburgh University Press), 2014-2019.
 • Johtoryhmän (Executive Committee) jäsen, Association for the Study of Law, Culture and the Humanities (ASLCH), 2014-2016.
 • Ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja, Seventeenth Annual Conference of the Association for the Study of Law, Culture and the Humanities (ASLCH), 2014.
 • Neuvonantaja, tutkimusprojekti Lectores para la justicia, Buenos Airesin yliopisto, Argentiina, 2013- (jatkuu).
 • Arviointilautakunnan jäsen, tutkimuksenarviointi UEFRAE 2013, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto.
 • Ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja ja kansainvälisen seminaarin pääjärjestäjä, Friend or Foe? The Contemporary Relevance of Carl Schmitt, Helsingin yliopisto, 17-18.6.2013.
 • Hallituksen puheenjohtaja, Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY ry, 2013- (jatkuu).
 • Vuoden opettaja 2013, opiskelijajärjestö Pykälä ry.
 • Kansainvälisen asiantuntijapaneelin jäsen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta, Suomen Akatemia, 2011 ja 2010.
 • Neuvottelukunnan (Advisory Board) jäsen, Socio-Legal Research Centre (SLRC), Griffith Law School, Brisbane, Australia, 2010- (jatkuu).
 • Ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja ja kansainvälisen konferenssin pääjärjestäjä, Genealogies: Excavating Legal Modernity (Critical Legal Conference 2009), University of Leicester, 11-13.9.2009.
 • Jäsen, Consultative Group for Arts, Humanities and Social Sciences, Research Information Network (RIN), Higher Education Funding Council for England (HEFCE), 2006-2011.
 • Päätoimittaja 2009-2012; toimituskunnan jäsen 2006-2009 and 2012- (jatkuu); toimitusneuvoston jäsen 1994-2006; Law and Critique (Springer).
 • Toimitusneuvoston jäsen, Law, Culture, & the Humanities (Sage), 2004- (jatkuu).
 • Toimituskunnan jäsen, Retfærd (DJØF), 2002-2004.
 • Kunniamaininta ”Northern Scholar 1996/97”, University of Edinburgh.
 • Tutkimussuunnitelmien arvioija, Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS), 2012 ja 2014; Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), Belgia, 2010; Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), Kanada, 2010; National Research Foundation (NRF), Etelä-Afrikka, kahdesti vuonna 2007.
 • Vastaväittäjä ja väitöskirjojen tarkastaja ja esitarkastaja, Iso-Britannia (Leicester, Southampton, Birkbeck/Lontoo), Tanska (Kööpenhamina), Etelä-Afrikka (Kapkaupunki) ja Suomi (Helsinki, Jyväskylä, Lappi).
 • Säännöllinen kirjojen käsikirjoitusten ja kirjoitussuunnitelmien arvioija johtaville kansainvälisille kustantajille (esim. Palgrave Macmillan, Routledge) ja keskeisten aikakauskirjojen vertaisarvioija.

https://blogs.helsinki.fi/minkkine/
https://twitter.com/PanuMinkkinen
https://blogs.helsinki.fi/polcon-network/
https://twitter.com/PolCon1
https://blogs.helsinki.fi/socio-legal/
https://twitter.com/HelSocioLegal

 

 

Valikoidut julkaisut

 1. Hyväksytty/In press

  Agonism, Democracy, and Law

  Minkkinen, P., 2019, (Hyväksytty/In press) The Oxford Handbook of Law and the Humanities. Del Mar, M., Meyler, B. & Stern, S. (toim.). Oxford: Oxford University Press

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 2. The Tragic Politics of Public Law

  Minkkinen, P., 2018, Questioning the Foundations of Public Law. Dowdle, M. & Wilkinson, M. (toim.). Oxford: Hart Publishing, s. 51-61 11 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 3. Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus - suuntaus, tarkastelutapa, menetelmä?

  Minkkinen, P., 2017, julkaisussa : Lakimies. 115, 7-8, s. 908-923 16 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 4. 'Life Grasps Life': Wilhelm Dilthey’s Minor Jurisprudence

  Minkkinen, P., 2017, julkaisussa : Law Text Culture. 21, s. 143-164 22 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 5. Rancière and Schmitt: Sons of Ares?

  Minkkinen, P., 2017, Rancière and Law. Lopez Lerma, M. & Etxabe, J. (toim.). Abingdon: Routledge, s. 129-149 21 Sivumäärä (Nomikoi Critical Legal Thinkers).

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 6. "Vähiten vaarallinen valtioelin"? Tuomiovalta, vallanjako ja demokratia

  Minkkinen, P., 2016, julkaisussa : Politiikka : Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu. 58, 3, s. 224-237 14 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 7. ’Electoral Shenanigans’: The Constituted Electorate, the Constituent People, and the Porous State

  Minkkinen, P., 2016, Subjectivity, Citizenship and Belonging in Law: Identities and Intersections. Griffiths, A., Mustasaari, S. & Mäki-Petäjä-Leinonen, A. (toim.). Abingdon: Routledge, s. 72-83 12 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 8. Mikä on poliittinen valtiosääntö?

  Minkkinen, P., 2017, julkaisussa : Tiede & edistys. 42, 3, s. 140-147 8 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 9. A-Legal Irruptions and Spatial Revolutions

  Minkkinen, P., 2016, julkaisussa : Jurisprudence. 7, 2, s. 401-408 8 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 10. Lacan avec Bataille avec Nietzsche: A Politics of the Impossible?

  Minkkinen, P., 2016, Jacques Lacan: Between Psychoanalysis and Politics. Tomšic, S. & Zevnik, A. (toim.). Abingdon: Routledge, s. 281-298 18 Sivumäärä (Interventions).

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 11. The Contemporary Relevance of Carl Schmitt: Law, Politics, Theology

  Arvidsson, M. (toim.), Brännström, L. (toim.) & Minkkinen, P. (toim.), 2016, Abingdon: Routledge. 246 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

 12. A Law without the Political: Carl Schmitt, Romanticism, and Friedrich Dürrenmatt's The Execution of Justice

  Minkkinen, P., 2016, The Contemporary Relevance of Carl Schmitt: Law, Politics, Theology. Arvidsson, M., Brännström, L. & Minkkinen, P. (toim.). Abingdon: Routledge, s. 78-90 13 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 13. The Container and the Septic Tank: Statism, Life, and the Geopolitics of Territoriality

  Minkkinen, P., 2016, Finnish Yearbook of International Law. Petman, J. (toim.). Oxford: Hart Publishing, Vuosikerta 23, 2012-2013. s. 389-409 (Finnish Yearbook of International Law; painos 23).

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 14. Valta, sen jakaminen, ja parlamentarismi: PL 3 §:stä Walter Bagehotin valossa

  Minkkinen, P., 2015, julkaisussa : Lakimies. 113, 1/2015, s. 3-27 25 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 15. Here I stand, I can do no other”: Politics, Violence, and Ends in Themselves

  Minkkinen, P., 2013, julkaisussa : Law and Literature. 25, 2, s. 226-243 18 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 16. Political Constitutionalism versus Political Constitutional Theory: Law, Power and Politics

  Minkkinen, P., 2013, julkaisussa : International Journal of Constitutional Law. 11, 3, s. 585–610 25 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 17. De Lege Ferenda: What Is the ‘Socio’ of Legal Reasoning?

  Minkkinen, P., 2013, Exploring the 'Socio' of Socio-Legal Studies. Feenan, D. (toim.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 85-110 26 Sivumäärä (Palgrave Macmillan Socio-Legal Studies).

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 18. Critical legal ‘method’ as attitude

  Minkkinen, P., 2013, Research Methods in Law. Watkins, D. & Burton, M. (toim.). Abingdon: Routledge, s. 119-138 19 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 19. The ‘Last Resort’: A Moral and/or Legal Principle?

  Minkkinen, P., 2013, julkaisussa : Oñati Socio-Legal Series. 3, 1, s. 21-30 10 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 20. Oikeudesta ja anteeksiannon mahdottomuudesta

  Minkkinen, P., 2012, Voiko historiaa hyvittää?: Historiallisten vääryyksien korjaaminen ja anteeksiantaminen. Löfström, J. (toim.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 53-60 8 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 21. Law, Ethics, and the Imagery of Suffering

  Minkkinen, P., 2011, Law and Art: Justice, Ethics and Aesthetics. Ben-Dor, O. (toim.). Abingdon: Routledge, s. 273-287 15 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 22. The Legal Academic of Max Weber's Tragic Modernity

  Minkkinen, P., 2010, julkaisussa : Social & Legal Studies. 19, 2, s. 165-182 18 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 23. Sovereignty, Knowledge, Law

  Minkkinen, P., 2009, Abingdon: Routledge. 186 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

 24. Ressentiment as Suffering: On Transitional Justice and the Impossibility of Forgiveness

  Minkkinen, P., 2007, julkaisussa : Law and Literature. 19, 3, s. 513-531 19 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 25. 'If Taken In Earnest': Criminal Law Doctrine and the Last Resort

  Minkkinen, P., 2006, julkaisussa : Howard Journal of Criminal Justice. 45, 5, s. 521-536 15 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 26. Bataille's Contestation

  Minkkinen, P., 2005, julkaisussa : Law, culture and the humanities. 1, 2, s. 247-263 17 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 27. Why Is Law a Normative Discipline? On Hans Kelsen's 'Normology'

  Minkkinen, P., 2005, julkaisussa : Res Publica. 11, 3, s. 235-249 15 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 28. Lainoppi ja metafysiikan vastustus: B.C. Carlsonin ‘konstruktiivisesta oikeustieteestä

  Minkkinen, P., 2003, Oikeustiede: Jurisprudentia. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys, Vuosikerta XXXVI. s. 421-466 46 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 29. Järjen lait: Kant ja oikeuden filosofia

  Minkkinen, P., 2002, Helsinki: Tutkijaliitto. 145 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

 30. Thinking Without Desire: A First Philosophy of Law

  Minkkinen, P., 1999, Oxford: Hart Publishing. 205 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Näytä kaikki (131) »

Valikoidut aktiviteetit

 1. Adjunct Professor, School of Law and Justice, Southern Cross University, Australia, 2018-2020.

  Panu Minkkinen (Palkinnonsaaja)
  20182020

  Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitPalkinnot ja kunnianosoitukset - Palkinnot ja kunnianosoitukset

 2. Exploring the ‘studies’ in socio-legal studies

  Panu Minkkinen (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja)
  3 toukokuuta 2018

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 3. Inclusive and exclusive globalisation

  Panu Minkkinen (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja)
  12 maaliskuuta 2018

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 4. Steering committee of the Doctoral Programme Gender, Culture, and Society (SKY), University of Helsinki

  Panu Minkkinen (Muu rooli (kuvaile kentässä "Roolin kuvaus ja lisätiedot"))
  1 tammikuuta 201831 joulukuuta 2021

  Aktiviteetti: TutkimustyypitTohtoriohjelman varajohtaja tai muu merkittävä tehtävä tohtoriohjelmassa

 5. Whither, legal scholarship?

  Panu Minkkinen (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja)
  21 syyskuuta 2017

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 6. Edinburgh University Press (Kustantaja)

  Panu Minkkinen (Toimituskunnan jäsen (member of editorial board))
  1 tammikuuta 201431 joulukuuta 2021

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitJulkaisusarjan toimittaja

 7. Association for the Study of Law, Culture & the Humanities (ASLCH) (Ulkoinen yksikkö)

  Panu Minkkinen (Jäsen)
  1 syyskuuta 20131 huhtikuuta 2016

  Aktiviteetti: JäsenyystyypitJäsenyys tai muu rooli tutkimusverkostossa

 8. Association for the Study of Law, Culture & the Humanities (ASLCH) (Ulkoinen yksikkö)

  Panu Minkkinen (Puheenjohtaja)
  1 syyskuuta 20131 huhtikuuta 2014

  Aktiviteetti: JäsenyystyypitJäsenyys tai muu rooli tutkimusverkostossa

 9. Friend or Foe? The Contemporary Relevance of Carl Schmitt. A Swedish-Finnish Workshop, Helsingin yliopisto

  Panu Minkkinen (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja)
  17 kesäkuuta 201318 kesäkuuta 2013

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 10. Finnish Association for the Philosophy of Law (SOFY) (Ulkoinen yksikkö)

  Panu Minkkinen (Puheenjohtaja)
  27 maaliskuuta 201328 maaliskuuta 2018

  Aktiviteetti: JäsenyystyypitJäsenyys tai muu rooli tutkimusverkostossa

 11. Griffith Law School (Ulkoinen yksikkö)

  Panu Minkkinen (Asiantuntijajäsen)
  27 heinäkuuta 2010 → …

  Aktiviteetti: JäsenyystyypitJäsenyys tai muu rooli tutkimusverkostossa

 12. Tohtorikoulun johtaja (Director of Postgraduate Research), University of Leicester

  Panu Minkkinen (Johtaja)
  1 syyskuuta 200431 elokuuta 2007

  Aktiviteetti: TutkimustyypitTohtoriohjelman varajohtaja tai muu merkittävä tehtävä tohtoriohjelmassa

 13. Law and Critique (Lehti)

  Panu Minkkinen (Toimituskunnan jäsen (member of editorial board))
  1 syyskuuta 2006

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitTiedelehden toimittaja

 14. Law, culture and the humanities. (Lehti)

  Panu Minkkinen (Toimituskunnan jäsen (member of editorial board))
  1 syyskuuta 2004

  Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitTiedelehden toimittaja

Näytä kaikki (179) »

Valikoidut palkinnot

 1. Vuoden opettaja

  Panu Minkkinen (Vastaanottaja), 13 huhtikuuta 2013

  Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

 2. Leverhulme Research Fellow

  Panu Minkkinen (Vastaanottaja), 2 lokakuuta 2007

  Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

 3. Northern Scholar

  Panu Minkkinen (Vastaanottaja), 1996

  Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Näytä kaikki (4) »

Valikoidut projektit

 1. HSLI: Helsinki Socio-Legal Initiative (HSLI)

  Minkkinen, P.

  25/09/2017 → …

  Projekti: Tutkimusprojekti

 2. PolCon: Political Constitutional Theory (PolCon)

  Minkkinen, P. & Brännström, L.

  01/05/2013 → …

  Projekti: Tutkimusprojekti

Näytä kaikki (2) »

ID: 87841