Pertti Ahonen

Henkilö

Lisätietoja affiliaatiostaVuodesta 2017 lähtien politiikan tutkimuksen ja viestinnän yhteisessä kandidaattiohjelmassa sekä kahdessa politiikan tutkimuksen ja viestinnän yhteisessä maisteriohjelmassa. Suomenkielisissä politiikan ja viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelmissa politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen opintosuunnilla, kansainvälisessä maisteriohjelmassa Global Politics and Communication vastuuhenkilö opintosuunnalla Governance, Organizations, and Communication. Ohjaamani tohtorikoulutettavat kuuluvat käytännössä poikkeuksetta tohtorikoulutusohjelmaan PYAM.

Curriculum Vitae

Pääasiallisen asiantuntemukseni alueita/Main fields of my expertise:

Tarkemmin ks. selvitys julkaisuistani tässä TUHAT-tietokannassa sekä tutkimusryhmäni Research Group on Digital Politology sivu/For more see my publications mentioned in this TUHAT database and the pages of the Research Group on Digital Politology I lead: https://blogs.helsinki.fi/peahonen/research-group-on-digital-politology

Julkisten politiikkatointen arvioinnin tutkimus ja kehittäminen/Research upon and development of the evaluation and assessment of public policies

Laskennallisten tekoälymenetelmien soveltaminen ja soveltamisen edistäminen politiikan tutkimuksessa/Using and promoting computational artificial intelligence methods in political science research

Poliittisen talouden tietyt erikoisalueet, kuten julkisen laskentatoimen laajennukset arvioinnin suuntaan sekä julkisyhteisöjen osakeomistus yhtiöissä/Selected fields of political economy, such as extensions of public sector accounting towards evaluation and assessment, and ownership of companies of public governments

 

Koulutus:

1971 Ylioppilas

1976 Ekonomi (nyk. KTK), nyk. Aalto/HKKK, pääaine yrityksen laskentatoimi

1976 VTK (nyk. VTM), HY, pääaine yl. valtio-oppi

1978 KTK (nyk. KTM ja ekonomi, KTM:n tuolloinen arvo 1979), Aalto/HKKK

1978 VTL, HY

1983 Väitös HY, 1984 VTT (yl. valtio-oppi)

 

Tehtävät:

1975-1976 Tutkimusavustaja, HY, yleisen valtio-opin laitos

1976-1977 Asevelvollinen

1977-1985 Valtiovarainministeriön hallinnonalalla eri tehtävissä aluksi vs.:nä ja vt.:nä ja sittemmin nimitettynä (tarkastaja, erikoistutkija, hallinnontutkija, päätoiminen komitean sihteeri)

(1980-1 Fulbright-stipendiaatti, University of Virginia, USA)

1984-1985 Hallinto-opin vs. ja vt. apulaisprof., HY

1986-1989 Em. tehtävään pysyvästi määrätty apulaisprof.

(1987-1988, 1994-1995 ja 2004-2005 Suomen Akatemian varttunut

tieteenharjoittaja/varttunut tutkija)

1988/9-1990 Fulbright Scholar, Stanford University, USA

1990-2010 Julkishallinnon, erit. finanssihallinnon prof., TaY, 1992 alkaen oppiaineessa Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

(1999-2001, Professor of Public Policy and Management, European Institute of Public Administraiton, EIPA, Maastricht, Alankomaat)

2010- Yl. valtio-opin, erit. hallinnon tutkimuksen prof., HY

 

Päätoimeen liittyvät opetusvastuut 1.8.2010-31.12.2012:

- Osa yleisen valtio-opin johdantokurssia

- Yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjalla policyanalyysin, toimeenpanotutkimuksen ja arvioinnin opintojakso aineopinnoissa

- Yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjalla kaksi opintojaksoa syventävissä opinnoissa

- Samalla linjalla pro gradu -seminaari

- Samalla linjalla jatkokoulutusseminaari (vetovastuu aloitteestani 2010 alkaen yhteisvastuullinen linjan professorin eli minun, vakinaistamispolkuapulaisprofessorin ja 1-2 yliopistonlehtorin kesken)

 

Opetusvastuiden päivitys  kaudelle 2014-2017:

- Edelleen osavastuu mainitusta oppiaineen johdantokurssista

- Edelleen vastuu edellä toisena mainitusta kurssista Policyanalyysi ym.

- Vastuu kontaktiopetuksesta ja tenteistä aineopintojen opintojaksolla Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat

- Vastuu kontaktiopetuksesta ja tenteistä syventävien opintojen opintojaksolla Hallinnon ja organisaatioiden teoria ja tutkimus

- Vastuu yhdestä oppiaineen linjan kahden pro gradu -seminaariryhmän joukosta, ml. seminaarien vetäminen ja ohjaus

- Vastuu määrättyjen tohtorintutkintoon kuuluvien tenttisuoritusten ottamisesta vastaan

- Osallistuminen ja usein puheenjohtaminen oppiaineen linjan tohtorikoulutusseminaarissa

 

Opetusvastuiden päivitys 2017-:

- Suomenkielinen opetus:

*** Aineopinnot: opintojakso ja kurssi organisaatioteorioista 5 op

*** Syventävät opinnot: vastuuopettajuus ja puolet opetusvastuusta politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen opintojaksolla ja yhdellä kahdesta sen kurssista

- Englanninkielinen maisteriohjelma Global Politics and Communication

*** Vastuuopettajuus yhdestä ohjelman kolmesta opintosuunnasta, Governance, Organizations, and Communication

*** Vastuuopettajuus yhdellä em. opintosuunnan kursseista (10 op) ja puolesta sen opetusta (5 op)

*** Periaatteessa em. opintosuunnan pro gradu -tutkielmaseminaarin vetovastuu

- Pro gradu -tutkielmien ohjausvastuista sekä erilaisia ohjausvastuista n. 15 väitöskirjahankkeessa

Viimeisimmät julkaisut

 1. Transitory and Resilient Salient Issues in Party Manifestos, Finland, 1880s to 2010s: Content Analysis by Means of Topic Modeling

  Ahonen, P. P. & Koljonen, J. M., syyskuuta 2018, Social Informatics: 10th International Conference, SocInfo 2018, St. Petersburg, Russia, September 25-28, 2018, Proceedings, Part I. Staab, S., Koltsova, O. & Ignatov, D. I. (toim.). 1 toim. Cham: Springer International Publishing , s. 23-37 15 Sivumäärä (Lecture Notes in Computer Science; painos 11185).

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 2. Sääntelytaakan vähentäminen: laadukkaalla sääntelyllä kevyempi taakka

  Rantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K. V., Tala, J. K. J. & Uusikylä, P., 20 maaliskuuta 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 9 Sivumäärä (Policy Brief; nro 11/2018)

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

 3. Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen

  Rantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K., Tala, J. & Uusikylä, P., maaliskuuta 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 211 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; nro 27/2018)

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Näytä kaikki (53) »

Viimeisimmät aktiviteetit

 1. World Congress of Semiotics 2019, Buenos Aires, Argentine

  Pertti Ahonen (Osallistuja)
  9 syyskuuta 201913 syyskuuta 2019

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 2. IIAS-Lien 2019 Conference "Effective, Accountable, and Inclusive Governance" 18-21 June, Nanyang Technological University, Singapore

  Pertti Ahonen (Osallistuja)
  18 kesäkuuta 201921 kesäkuuta 2019

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 3. International Research Society for Public Management (IRSPM) XXIII Conference, Wellington, New Zealand

  Pertti Ahonen (Osallistuja)
  huhtikuuta 2019

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Näytä kaikki (250) »

Viimeisimmät projektit

 1. Eroon turhasta sääntelystä - sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen

  Rantala, K., Kuokkanen, K., Alasuutari, N., Ahonen, P., Tala, J., Kautto, P., Kauppila, J., Römpötti, E. & Uusikylä, P.

  VALTIONEUVOSTON KANSLIA

  01/06/201628/02/2018

  Projekti: Tutkimusprojekti

 2. Koneen säätiö 2015-17; Politiikkatointen muotoutumisen digitaalinen ihmistiede, Ahonen, Nelimarkka, Marttila, Mattson

  Ahonen, P., Nelimarkka, M., Mattson, J. & Marttila, M.

  Unknown funder

  01/01/201531/12/2017

  Projekti: Tutkimusprojekti

Näytä kaikki (2) »

ID: 6216515