Raili Hilden

Henkilö

  Tieteenalat

 • 516 Kasvatustieteet - kielipedagogiikka, kieltenopetus, kielitaidon arivointi, opettajatutkimus, opettajankoulutus, Suullisen kielitaidon arviointi, arvioinnin seuraukset, oppija-autonomia

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Raili Hildén työskentelee vieraiden kielten didaktiikan yliopistonlehtorina Kasvatustietellisen tiedekunnan Kasvatustieteen osastossa. Hän on kielitaidon arvioinnin dosentti, jolla on professorin pätevyys. Hildénillä on laaja kokemus ja asiantuntemus erilaisista kehittämishankkeista ja hallinnollisista tehtävistä (esim. kaksikielinen aineenopettajakoulutus ja kansainvälisen ja englanninkielisen maisteriohjelman kehittäminen). Hän on toiminut erilaissa kansainvälisissä ja kansallisissa asiantuntijatehtävissä, joista tällä hetkellä merkittävimmät ovat Ylioppilastutkintolautakunnan varapuheenjohtajuus, sen kielivaliokunnan puheenjohtajuus ja ruotsin ainejaoksen puheenjohtajuus. 

Hildénin tutkimus painottuu kielitaidon arviointiin ja arvioinnin merkitykseen palautteenantajana ja informaatio-ohjauksen välineenä. Arviointitietoa tarvitaan koulutusjärjestelmän eri tasoilla kertomaan, miten oppilaat saavuttavat opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet, miten opetusta tulee kehittää ja miten oppimistulokset heijastavat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.   Hildén oli vahvasti mukana kielten opetusuunnitelman perusteiden uudistuksessa 2003-2004, jolloin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoa sovellettiin suomalaiseen kielikoulutukseen edelläkväijänä koko maanosassa. Vuosina 2012- 2014 Hildén johti kielten oppimistulosten kansallista arviointihanketta, jonka tulosten pohjalle rakentuivat nyt voimassa olevat kielten opetussuunnitelmien perusteet.

Hildénin tutkimus- ja kehitystoiminta kattaa kansainvälisiä ja kansallisia yhteistyöhankkeita, joista useimpia hän on johtanut tai koordinoinut. Hankkeet ovat liittyneet taitotasoasteikon soveltamiseen, opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen ja erityisesti suullisen kielitaidon opetukseen ja arviointiin.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon kielikokeiden kehittäminen niiden digitaalistuessa on ajankohtainen haaste, jonka myötä myös puhumisen kokeen liittäminen tutkintoon on vähitellen mahdollista. Tämä on yksi Hildénin johtaman DigiTala-hankkeen tavoitteista. 

Dosentti Hildén osallistuu säännöllisesti kasvatustieteen ja didaktiikan alan konferensseihin ja seminaareihin ja esittelee niissä tutkimustuloksiaan. Hän pitää esityksiä opettajien koulutustilaisuuksissa kotimaassa ja ulkomailla, käy opettajanvaihtovierailuilla ja julkaisee yleistajuisia artikkeleita. Hän antaa myös haastatteluja ja asinatuntijapuheenvuoroja erilaisissa medioissa.

 

Sulje

Curriculum Vitae

Viimeisimmät julkaisut

 1. Hyväksytty/In press

  Kone ja ihminen yhteistyössä

  Kallio, H. H. & Hilden, R. 2018 (Hyväksytty/In press) julkaisussa : Tempus. 1/2018

  Tutkimustuotos: AmmatillinenArtikkeli

 2. Johdanto: Arvioinnin sudenkuoppia väistelemässä

  Rautopuro, J., Hilden, R. & Ouakrim-Soivio, N. marraskuuta 2017 Kriteerit puntarissa. Britschgi, V. & Rautopuro, J. (toim.). Turku: FERA Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 9-16 8 Sivumäärä (Kasvatusalan julkaisuja; nro 74)

  Tutkimustuotos: Tieteellinen - vertaisarvioituKirjan luku tai artikkeli

 3. Arvosanan ansaitsemme - asteikolla tai ilman?

  Hilden, R., Rautopuro, J. & Huhta, A. 31 maaliskuuta 2017 Kriteerit puntarissa. Britschgi, V. & Rautopuro, J. (toim.). Turku: FERA Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 63-80 18 Sivumäärä (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 74)

  Tutkimustuotos: Tieteellinen - vertaisarvioituKirjan luku tai artikkeli

Näytä kaikki (120) »

Viimeisimmät aktiviteetit

 1. Assessment methods for language teaching and students’ learning outcomes

  Hilden, R. (Puhuja)
  22 marraskuuta 2017

  Aktiviteetti: Puhe tai esitysSuullinen esitys

 2. DigiTala. Developing a High-Stake Digital Spoken Language Proficiency Assessment

  Hilden, R. (Puhuja), Kallio, H. (Puhuja)
  24 elokuuta 2017

  Aktiviteetti: Puhe tai esitysSuullinen esitys

 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön seminaari koskien kielivarannon monipuolisuutta ja kielitaidon kehittämistarpeita

  Hilden, R. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  24 elokuuta 2017

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenPublic Talks

Näytä kaikki (388) »

Uusimmat palkinnot

 1. Ammatillinen kunniamaininta: Vuoden kieltenopettaja 2003

  Raili Hilden (Vastaanottaja), 22 marraskuuta 2003

  Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

 2. Kulturfonden för Sverige och Finland - Språkpriset 2004

  Raili Hilden (Vastaanottaja), 16 huhtikuuta 2004

  Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

 3. The FIPLV International Award 2005

  Raili Hilden (Vastaanottaja), 12 kesäkuuta 2005

  Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Näytä kaikki (3) »

ID: 26283