Tutkijat

Järjestys:: Sukunimi
 1. Alanko, Teija

  Tieteenalat: 119 Muut luonnontieteet (Arkeobotaniikka) , 615 Historia ja arkeologia (Arkeobotaniikka, Puutarhahistoria)

 2. web_NIU9484.jpg

  Alenius, Teija Helena

  Tieteenalat: 119 Muut luonnontieteet (palaeoecology, vegetation history, land-use history, Environmental Change, Pollen analysis, sedimentology, stratigraphy) , 615 Historia ja arkeologia (environmental archaeology, cultural landscape development, cultivation history)

 3. Elo, Hannu

  Tieteenalat: 116 Kemia (orgaaninen kemia, epäorgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, analyyttinen kemia, teoreettinen kemia, sovellettu kemia) , 1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia (entsymologia, polyamiinien biokemia) , 317 Farmasia (lääkeainekemia, antibiootit, antimetaboliitit, entsyymi-inhibiittorit, syöpälääkkeet, rakenne-vaikutussuhteet, metallikelaatit, kohdentuvat peptidit, diagnostiikka) , 119 Muut luonnontieteet (mikrobiologia, kliininen mikrobiologia)

 4. Ertiö, Titiana

  Tieteenalat: 517 Valtio-oppi, hallintotiede (Kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon) , 113 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet (Mobiiliosallistuminen, Digitaalinen osallistuminen, Teknologian sosiaalinen konstruktio, Pelillistäminen osallistumisessa) , 511 Kansantaloustiede (Taloussosiologia, Instituutiot, Joukkoistaminen) , 5141 Sosiologia (Sosiaaliset mekanismit) , 119 Muut luonnontieteet (Kaupunkitutkimus, Kaupunkiteknologiat)

Edellinen 1 2 3 4 5 6 Seuraava