Venla Oikkonen

Henkilö

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

NYKYINEN  TEHTÄVÄ

Yliopistotutkija, Helsingin yliopiston Tutkijakollegium (1.9.2016-31.7.2019); Sukupuolentutkimuksen dosentti, Helsingin yliopisto; Visiting Researcher, Centre for Gender and Women's Studies, Lancaster University, UK.

 

TUTKIMUSTOIMINTA

Siirryin syyskuussa 2016 yliopistotutkijaksi Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumiin. Olen aloittanut uuden kolmivuotisen tutkimuksen, joka tarkastelee kansallisiin rokotussuosituksiin lisättäviä uusia rokotteita ympäröivää kulttuurista keskustelua Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Tieteentutkimukseen, sukupuolentutkimukseen, kulttuurintutkimukseen ja mediatutkimukseen nojaava hankkeeni tutkii rokotteisiin liittyviä kulttuurisia tunnelatauksia ja odotuksia. Lähestyn rokotteita ruumiillisina teknologioina, jotka tuottavat ja uusintavat ymmärrystämme eroista. 

 

Suomen Akatema rahoittama post doc -tutkimukseni Kuulumisen politiikat: Kansallinen kertomus genomitutkimuksen aikakaudella (2012-2016) tarkasteli kansakunnan käsitteissä genomitutkimuksen myötä tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen lähtökohtana on, että kertomukset kansakuntien synnystä ja kohtalosta perustuvat kuviteltuihin rodullisiin, kulttuurisiin ja historiallisiin eroihin, jotka populaatiogenetiikan kehitys on saattanut kyseenalaiseksi. Tutkimuksessa kysyn, minkälaisia neuvotteluja kansallisten ja etnisten kategorioiden suhteesta geneettiseen tietoon käydään 2000-luvulla angloamerikkalaisessa kulttuurissa. Tarkastelen erityisesti niitä prosesseja, joiden kautta genomiajan kansalliset kertomukset sukupuolittuvat ja rodullistuvat ja sukupuolen ja rodun historiallisesti kontingentit käsitteet kietoutuvat toisiinsa. Viimeistelen parhaillaan postdoc-tutkimukseni pohjalta toista kansainvälistä monografiaani, jonka työnimi on Population Genetics and Belonging ja jonka julkaisee Palgrave Macmillan.

 

Olen aiemmin tutkimuksessani keskittynyt evoluutiokertomukseen ja kulttuuriseen ymmärrykseen evoluutiosta. Monografiani Gender, Sexuality and Reproduction in Evolutionary Narratives ilmestyi Routledgen julkaisemana toukokuussa 2013. Kirja tarkastelee evoluutiopsykologian suosiota sukupuolen ja seksuaalisuuden selittäjänä amerikkalaisessa ja brittiläisessä nyky-yhteiskunnassa. Kirja sijoittaa evoluutiopsykologisen puheen darwinilaisen evoluutiokertomuksen muodonmuutosten kontekstiin, mistä käsin sosiobiologian ja evoluutiopsykologian sitoumukset ja irrottautumiset suhteessa Darwinin teksteihin piirtyvät esiin. Kirja paikantaa sokeita pisteitä evoluutiopsykologisessa argumentoinnissa laajan populaarin, kaunokirjallisen ja luonnontieteellisen aineiston analyysin kautta. Samalla teos avaa uudenlaisia feministisen ja queer-kritiikin paikkoja.

 

Olen toimittanut Sari Irnin ja Mianna Meskuksen kanssa teoksen Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus (Vastapaino, 2014). Kirja tarkastelee ajankohtaisia bioteknologisia ilmiöitä sukupuolen, seksuaalisuuden ja materiaalisuuden näkökulmista.

 

OPETUS  JA  OHJAUS

Ohjaan feministisen tieteentutkimuksen ja feministisen kulttuurintutkimuksen opinnäytteitä (gradu ja väitöskirja).

 

TEHTÄVÄT  TIETEELLISISSÄ  YHTEISÖISSÄ

 • Nordic Network for Gender, Body, Health, johtoryhmän jäsen
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman johtoryhmän jäsen, Helsingin yliopisto
Sulje

Curriculum vitae

Valikoidut julkaisut

 1. The Politics of Becoming Different: Rethinking Evolution through Population Genetics

  Oikkonen, V. M. elokuuta 2015 julkaisussa : Feminist Theory. 16, 2, s. 189-206 18 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 2. Mitochondrial Eve and the Affective Politics of Human Ancestry

  Oikkonen, V. maaliskuuta 2015 julkaisussa : Signs. 40, 3, s. 747-772 26 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 3. Kennewick Man and the Evolutionary Origins of the Nation

  Oikkonen, V. helmikuuta 2014 julkaisussa : Journal of American Studies. 48, 1, s. 275-290 16 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 4. Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus

  Meskus, M. (toim.), Oikkonen, V. (toim.) & Irni, S. (toim.) 12 helmikuuta 2014 Vastapaino. 459 Sivumäärä

  Julkaisu: Kirja/kokoomateosC2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

 5. Gender, Sexuality and Reproduction in Evolutionary Narratives

  Oikkonen, V. 27 toukokuuta 2013 London & New York: Routledge. 182 Sivumäärä

  Julkaisu: Kirja/kokoomateosC1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

 6. Narrative Analysis as a Feminist Method: The Case of Genetic Ancestry Tests

  Oikkonen, V. elokuuta 2013 julkaisussa : European Journal of Women's Studies. 20, 3, s. 295-308 14 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 7. Competing Truths: Epistemic Authority in Popular Science Books on Human Sexuality

  Oikkonen, V. 2013 julkaisussa : European Journal of English Studies. 17, 3, s. 283-294

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 8. Mutations of Romance: Evolution, Infidelity, and Narrative

  Oikkonen, V. M. syyskuuta 2010 julkaisussa : Modern Fiction Studies. 56, 3, s. 592-613 22 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 9. Narrating Descent: Popular Science, Evolutionary Theory and Gender Politics

  Oikkonen, V. 2009 julkaisussa : Science as Culture. 18, 1, s. 1-21 21 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Näytä kaikki (19) »

Valikoidut aktiviteetit

 1. 4S & EASST joint conference 2016

  Oikkonen, V. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  31 elokuuta 20163 syyskuuta 2016

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 2. International Symposium Nation/Boundaries/Place: Reappraising the Global Sphere

  Oikkonen, V. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  2 kesäkuuta 20163 kesäkuuta 2016

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 3. Rethinking Race and Sexuality: Feminist Conversations, Contestations, and Coalitions

  Oikkonen, V. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  17 huhtikuuta 201319 huhtikuuta 2013

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 4. Migration, Memory and Place

  Oikkonen, V. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  5 joulukuuta 20127 joulukuuta 2012

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 5. Genomics in Society: Facts, Fictions and Cultures

  Oikkonen, V. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  23 huhtikuuta 201224 huhtikuuta 2012

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 6. Memory, Mediation, Remediation: An International Conference on Memory in Literature and Film

  Oikkonen, V. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  28 huhtikuuta 201130 huhtikuuta 2011

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 7. Beyond Citizenship: Feminism and the Transformation of Belonging

  Oikkonen, V. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  30 kesäkuuta 20102 heinäkuuta 2010

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 8. 7th European Feminist Research Conference

  Oikkonen, V. (Puhuja: esitelmän pitäjä)
  4 kesäkuuta 20097 kesäkuuta 2009

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminenKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Näytä kaikki (58) »

Uusimmat palkinnot

 1. The 2015 Catharine Stimpson Prize for Outstanding Feminist Scholarship

  Venla Oikkonen (Vastaanottaja), maaliskuuta 2015

  Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Näytä kaikki (1) »

ID: 62103