Perunan menekinedistämisen, tiedotuksen, neuvonnan, koulutuksen ja kehittämisen tehostaminen

Projekti: Tutkimusprojekti

Kuvaus

Projektin tavoitteena on luomuruokaperuna-alan kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen sekä menekinedistäminen tunnistamalla onnistuneita luomuperunakäytäntöjä tuottajan ja ammattikeittiön välillä ja levittämällä niistä tietoa. <br /><br><br><br />Hankkeen osatavoitteena on:<br /><br><br />- selvittää mitä ovat ne tavat toimia, joilla luomuruokaperunatuottajat voisivat saada jalansijaa ammattikeittiöiden toimittajina,<br /><br><br />- tuottaa käytännön ohjeita ja suosituksia siitä, miten luomuruokaperunan tuottajat voivat kasvattaa markkinasegmenttiään ammattikeittiöiden tavarantoimittajina erilaisten toimintamallien kautta,<br /><br><br />- lisätä tietoa ammattikeittiöiden markkinapotentiaalista ja toimintalogiikasta luomuperunantuottajien ja -yritysten keskuudessa, <br /><br><br />- levittää olemassa olevaa tieto luomuperunan lajikkeiden käyttöominaisuuksista ammattikeittiöpuolelle.<br /><br><br><br />Hankkeessa kartoitetaan ja analysoidaan menestyksellisten luomuperunantoimitusketjujen ja liiketoimintasuhteiden rakentumista ja syitä niiden onnistumiseen haastattelemalla tuottaja/yrittäjä–ammattikeittiöasiakas –pareja. Haastattelujen pohjalta saadut keskeiset tulokset saatetaan käytännön ohjeiksi ja suosituksiksi, joita voidaan levittää tuottajien ja jalostajien keskuudessa.<br /><br><br><br />Hankkeen tuloksista tiedotetaan Peruna-alan yhteistyöryhmän nettisivuille. Erityisesti luomutiedon tiedotuskanavina ovat käytettävissä ProLuomun ja Luomuinstituutin nettisivut. <br /><br><br><br />Projekti on osa Perunantutkimuslaitoksen hallinnoimaa ja Peruna-alan yhteistyöryhmän toteuttamaa Perunan menekinedistämisen, tiedotuksen, neuvonnan, koulutuksen ja kehittämisen tehostaminen –hanketta.<br />
LyhytotsikkoLuomuperunaa onnistuneesti ammattikeittiöihin
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201631/12/2017

Aktiviteetit

ID: 59934142