Tulevaisuuden peruskoulu

Projekti: Tutkimusprojekti

Kuvaus

Tulevaisuuden peruskoulu -kehittämishankkeen tavoitteena on perusopetuksen uudistamiseksi

selvittää perusopetuksen nykytilaa ja oppimistulosten heikkenemisen syitä
kaventaa tyttöjen ja poikien oppimistuloseroja
löytää keinoja oppilaiden kouluviihtyvyyden ja motivaation parantamiseen.
Esitykset valmistellaan siten, että ne ovat soveltuvin osin käytettävissä opetussuunnitelmatyössä vuonna 2014 sekä seuraavan hallitusohjelman valmistelua varten.


Ohjausryhmä ja työryhmät

Hanketta valmistelee kaksi työryhmää, joista toinen keskittyy osaamisen ja oppimisen merkitykseen yhteiskunnan kehityksessä ja toinen oppimismotivaatioon, kouluviihtyvyyteen, opetusjärjestelyihin ja menetelmiin. Työtä koordinoi laajapohjainen ohjausryhmä
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm28/02/201401/06/2015

ID: 51414519