Music Perception (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Elvira Brattico - Referentgranskare

Ad-hoc referee

Music Perception
23 okt 2014

Tidskrift

TidskriftMusic Perception
ISSN0730-7829
Internationell aktivitetJa

ID: 44709659