INSTRUCT HILIFE protein crystallography platform

Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturCentral servicefacilitet

Ansvarig enhetInstitutet för bioteknik
Tillgänglig för ej-HU användareJa

ID: 121133678