NOW (New and Old Worlds) fossil mammal database

Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturUtrustning

Ansvarig enhetAvdelningen för geovetenskaper och geografi
Ansvarig personMikael Fortelius
Tillgänglig för ej-HU användareJa

ID: 103465210