Forskningsinfrastrukturer

 1. TRUlab instrumented vehicles

  Otto Lappi (Chef)

  Avdelningen för digital humaniora

  Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturUtrustning

 2. Electron microbeam laboratory

  Radoslaw Michallik (Operatör)

  Avdelningen för geovetenskaper och geografi

  Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturCentral servicefacilitet

 3. NOW (New and Old Worlds) fossil mammal database

  Mikael Fortelius (Chef) & Kari Lintulaakso (Operatör)

  Avdelningen för geovetenskaper och geografi

  Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturUtrustning

 4. Flow cytometry unit

  Medicum

  Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturUtrustning

 5. Thermo CellInsight

  Harri Jäälinoja (Chef)

  Institutet för bioteknik

  Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturUtrustning

 6. FIMM Single Cell Analytics

  Pirkko Mattila (Chef)

  Institutet för molekylärmedicin i Finland

  Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturUtrustning

 7. Long-Term Ecosystem Research

  Jaana Bäck (Chef)

  Avdelningen för skogsvetenskaper

  Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturUtrustning

 8. Extracellular Vesicle - EV Core

  Pia Siljander (Chef)

  Biovetenskaper

  Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturUtrustning

 9. Environmental laboratory

  Juhani Virkanen (Chef)

  Avdelningen för geovetenskaper och geografi

  Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturUtrustning

 10. Mass Spectrometry and Metabolomics unit

  Tiina Kauppila (Chef)

  Farmaceutiska fakulteten

  Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturUtrustning

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...14 Nästa