Forskningsinfrastrukturer

  1. The INTERTRAN Research Group

    Anu Bask (Chef) & Ellen Eftestöl-Wilhelmsson (Chef)

    Centret för hållbarhetsvetenskap (HELSUS)

    Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturForsknings-laboratorium