Forskningsinfrastrukturer

  1. NMR technology platform / Finnish biological NMR center

    Institutet för bioteknik

    Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturUtrustning

  2. Pilot processing laboratories

    Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper

    Forskninginfrastruktur: ForskningsinfrastrukturUtrustning