DNA Sequencing and Genomics

Organisation: Forskningsgrupper

Senaste publikationer

  1. Alternative oxidase-mediated respiration prevents lethal mitochondrial cardiomyopathy

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  2. Serotonin and tryptophan metabolites, autoantibodies and gut microbiome in APECED

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  3. Mikrobiomforskning och sjukdomsassociationer

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

ID: 2615003