Samuel Kaski / Ansvarig forskare

RSS-feed av denna lista

  1. Best paper award, ECML 2011

    Samuel Kaski (!!Recipient), 2011

    Pris: Pris och hedersbetygelser

  2. Winner of drug sensitivity prediction challenge

    Samuel Kaski (!!Recipient), 2012

    Pris: Pris och hedersbetygelser