Avdelningen för geovetenskaper och geografi

Organisation: Avdelning

Organisationsprofil

Institutionen för geovetenskaper och geografi är en exceptionellt mångsidig enhet för akademisk forskning och undervisning. Forskningen inriktas på såväl minoriteters bosättningsmässiga ställning i städer som på plattektonik och i tiden föränderliga miljöer, allt sedan livets begynnelse. En gemensam nämnare för forskningen på institutionen är jordklotet, från dess centrum till strukturerna på jordytan. Till jordklotet kopplas också det myndighetsansvar som seismologiska institutet som en del av institutionen bär. Läs mera

Senaste publikationer

  1. !!Accepted/In press

    Re-thinking geoeconomics: Towards a political geography of economic geographies

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Publikationer per år

Ingen tillgänglig data

ID: 3637