Miljövetenskaper

Organisation: Resultatenhet

Senaste publikationer

  1. Sääntelyn voi tehdä myös houkuttelevasti

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

  2. Consumer Trust in a Health-Enhancing Innovation: Comparisons between Finland, Germany, and the United Kingdom

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Publikationer per år

Ingen tillgänglig data

ID: 3141