Försöksdjursenheten

Organisation: Resultatenhet

Senaste publikationer

  1. The use of patient specific polyetheretherketone implants for reconstruction of maxillofacial deformities

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  2. MAPK/ERK Signaling in Regulation of Renal Differentiation

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

  3. Development of the urogenital system is regulated via the 3 ' UTR of GDNF

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Publikationer per år

Ingen tillgänglig data

ID: 4489