Svenska social- och kommunalhögskolan

Organisation: Fakultet

Organisationsprofil

Forskningsprofilen vid Svenska social- och kommunalhögskolan förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer till innovativa och mångvetenskapliga ansatser. Forskningsprofilen svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar genom att förena expertisen inom högskolans olika forskningsområden till en stimulerande forsknings- och undervisningsmiljö.

Högskolans forskning bedrivs huvudsakligen inom fem tematiska nätverk som förenar expertisen i högskolans olika vetenskapsområden. Högskolans sex vetenskapsområden journalistik, rättsvetenskap, socialt arbete och socialpolitik, sociologi, socialpsykologi samt statskunskap med förvaltning utgör basen för den forskningsverksamhet som bedrivs i nätverken.

Nätverken är Etniska relationer, migration och tillhörighet; Välfärd, värd och insatser; Journalistik, kommunikation och delaktighet; Grupprelationer, genus och identitet och Demokrati, politiskt deltagande och institutionell förändring.

Senaste publikationer

 1. !!Accepted/In press

  The Ascendency of Whiteness: On Understanding Racialized Queerness in LGBTQI Refugee Work

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel

 2. Worthy Lives and Building Homes

  Forskningsoutput: Övriga bidrag

 3. Pysäytetyt - Etninen profilointi Suomessa

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Publikationer per år

Ingen tillgänglig data

ID: 2961