Svenska social- och kommunalhögskolan

Organisation: Fakultet

Organisationsprofil

Forskningsprofilen vid Svenska social- och kommunalhögskolan förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer till innovativa och mångvetenskapliga ansatser. Forskningsprofilen svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar genom att förena expertisen inom högskolans olika forskningsområden till en stimulerande forsknings- och undervisningsmiljö.

Högskolans forskning bedrivs huvudsakligen inom fem tematiska nätverk som förenar expertisen i högskolans olika vetenskapsområden. Högskolans sex vetenskapsområden journalistik, rättsvetenskap, socialt arbete och socialpolitik, sociologi, socialpsykologi samt statskunskap med förvaltning utgör basen för den forskningsverksamhet som bedrivs i nätverken.

Nätverken är Etniska relationer, migration och tillhörighet; Välfärd, värd och insatser; Journalistik, kommunikation och delaktighet; Grupprelationer, genus och identitet och Demokrati, politiskt deltagande och institutionell förändring.

Senaste publikationer

  1. Algorithms Are a Reporter’s New Best Friend: News Automation and the Case for Augmented Journalism

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

  2. Vitality, Language Use, and Life Satisfaction: A Study of Bilingual Hungarian Adolescents Living in Romania

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  3. !!E-pub ahead of print

Publikationer per år

Ingen tillgänglig data

ID: 2961