Viks undervisnings- och forskningsgård

Organisation: Resultatenhet

Senaste publikationer

  1. Cloning of the wheat Yr15 resistance gene sheds light on the plant tandem kinase-pseudokinase family

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Publikationer per år

Ingen tillgänglig data

ID: 98479492