Livsmedelshygien

Organisation: Inrättning

Senaste publikationer

  1. Occurrence and growth of Listeria monocytogenes in packaged raw milk

    Forskningsoutput: Vetenskaplig - Peer reviewArtikel

Publikationer per år

Ingen tillgänglig data

ID: 7881052