Materialkemi

Organisation: Inrättning

Senaste publikationer

  1. Atomic Layer Deposition of Zirconium Dioxide from Zirconium Tetraiodide and Ozone

    Forskningsoutput: Vetenskaplig - Peer reviewArtikel

Publikationer per år

Ingen tillgänglig data

ID: 3699