Helena Åström

Person

Information om forskning och undervisning

Forskningsprojekt:

- Växternas övervintring i ett mildare vinterklimat

- Betydelsen av milda vintrar för skadliga främmande växtarter

- Växternas morfologiska anpassning till vinterförhållanden

- Backlökens (Allium oleraceum) cytotyper och populationsbiologi

PECC-gruppen (Plant Ecophysiology and Climate Change) 

Allium projektet

 

Undervisningsprojekt:

Växternas vinter - vinterekologi på nätet

 

Stäng

Senaste publikationer

 1. Kasvien talvi -verkkosivusto

  Saarinen, T. P. & Åström, H. M. 15 nov 2017

  Forskningsoutput: ProfessionellWebbpublikation/-plats

 2. Nurmilaukan uusi löytöpaikka Espoossa (U)

  Åström, H. M. & Haeggström, C. A. 2016 I : Lutukka. 32, 3, s. 86-87 2 s.

  Forskningsoutput: ProfessionellArtikel

 3. Lassdal, an old ballast site in eastern Nyland, S Finland

  Åström, H. M. & Haeggström, C. A. dec 2015 I : Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 91, s. 9-20 12 s.

  Forskningsoutput: Vetenskaplig - Peer reviewArtikel

Visa alla (40) »

Senaste aktiviteter

 1. Helsingfors universitet, Biologins kandidatprogram

  Åström, H. (Deltagare)
  20172020

  Aktivitet: AnnanTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

 2. Handledning av pro gradu -avhandling

  Åström, H. (Handledare)
  20162017

  Aktivitet: ExaminationHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

 3. Handledning av pro gradu -avhandling

  Åström, H. (Handledare)
  20162017

  Aktivitet: ExaminationHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Visa alla (37) »

Senaste pris

 1. Lärarakademin vid Helsingfors universitet, medlem

  Helena Åström (!!Recipient), 2014

  Pris: Pris och hedersbetygelser

Visa alla (1) »

ID: 20148