Kristina Malmio

Person

  Forskningsområden

 • 6122 Litteraturforskning - Finlandssvensk litteratur, 1910- och 1920-talen, Parodi, ironi och metafiktion, Litteratursociologi , Litteraturteori, Perioden 1990-2010, Minoritetslitteratur, Spatialitet
Mera information om affiliationAdjunct professor, Senior lecturer, Principal investigator in research project Late modern spatiality in Finland-Swedish prose 1990-2010 (1.8.2014-31.7.2017)

Ett urval av publikationer

 1. Phoenix-Marvel Girl in the Age of fin de siècle: Popular Culture as a Vehicle to Postmodernism in Diva by Finland-Swedish author, Monika Fagerholm

  Malmio, K., 15 jun 2012, I : Studia Fennica. Litteraria. 6, s. 72-95

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

 2. Ett brunetternas hjärtlösa skratt: Postmodernism och parodi i Monika Fagerholms Underbara kvinnor vid vatten (1994) och Diva (1998)

  Malmio, T. K. M. & Lahdenperä, H. H., 1 okt 2017, I : Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. 92, s. 151-177 26 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

 3. Finländsk litteratur

  Malmio, K., 16 jun 2017, Nordens litteratur. Petersson, M. & Schönström, R. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 411-430 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 4. Fagerholm goes Oprah: Minor literature, global market, and gender in literary exchange

  Malmio, T. K. M., 29 nov 2017, I : Nora : Nordic journal of feminist and gender research. Volume 25, Issue 4, s. 247‒262

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

 5. Kjell Westö, Finnlands Honoré de Balzac

  Malmio, T. K. M., 15 jun 2016, I : Hessisches Literaturforum im Mousonturm E.V.. Juni 2016, Häft 122: Nordlichter, s. 25-38 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 6. Novel districts: critical readings of Monika Fagerholm

  Malmio, K. M. (red.) & Mia, Ö. (red.), 31 maj 2016, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 159 s. (Studia Fennica. Litteraria; vol. 9)(Studia Fennica)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

 7. Mötet mellan lokala och globala rum: Bo Carpelans Axel och Monika Fagerholms Diva som former av kognitiv kartläggning

  Malmio, T. K. M., 2016, Historiska och litteraturhistoriska studier . Thylin-Klaus, J. & Welander, M. (red.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, Vol. 91. s. 37-65 28 s. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 91).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 8. "De tings must be in order. Den de coustumers buy better." Kapitalismkritik i Ralf Andtbackas diktsamling Wunderkammer.

  Malmio, K. M., 8 dec 2017, Modernitetens uttryck och avtryck: Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Möller-Sibelius, A. & Rudels, F. (red.). Åbo: Föreningen Granskaren, s. 138-148 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 9. Finlandssvensk kanon: Verk laddade med "social energi"

  Malmio, K., 27 okt 2017, I : Hufvudstadsbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 10. Vad behövs berättelser till? Metafiktivitetens former och funktioner i Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan

  Malmio, T. K. M., 17 feb 2017, Mielikuvituksen maailmat: Tieteidenvälisiä tutkimuksia kirjallisuudesta. Polvinen, M., Salenius, M. & H. S. (red.). Turku: Eetos, 18 s. (Eetos-julkaisuja; vol. 19).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 11. Under strecket: Finska romaner öppnar för omvärlden

  Malmio, T. K. M., 21 dec 2016, I : Svenska dagbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 12. Ett annat Norden: Recension av Rethinking National Literatures

  Malmio, T. K. M., 8 jun 2016, I : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 3-4, s. 99-103 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

 13. Finlandssvenska fiktiva rum i en tid av förändring

  Malmio, T. K. M., 8 jun 2016, I : Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. 1/2016, s. 40-43 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 14. Introduction

  Malmio, T. K. M. & Mia, Ö., 31 maj 2016, Novel districts: critical readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 9. s. 8-21 14 s. (Studia Fennica. Litteraria ; vol. 9)(Studia Fennica).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 15. The New Cradle of the Western Civilization: Hypertexts, Global Networks, and the Finland-Swedish Novel Diva

  Malmio, K., 2016, New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society. Lindqvist, U. & Björklund, J. (red.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 59-76

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 16. Finlands författare höjer tonläget

  Malmio, T. K. M., 21 dec 2015, I : Svenska dagbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 17. Habitus i skiftande former: Ett begrepp och hur det används i tre svenska litteraturvetenskapliga undersökningar

  Malmio, K., 1 dec 2015, I : Tidskrift för litteraturvetenskap.. 2-3, s. 67-88

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

 18. The role of debate in creating the aesthetic, cultural, and social value of literature

  Malmio, K., 2015, Values of literature . Meretoja, H., Lyytikäinen, P., Isomaa, S. & Malmio, K. (red.). Leiden: Rodopi, s. 151 –169 19 s. (Value Inquiry Book Series (VIBS); vol. 278).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 19. Values of literature

  Meretoja, H. (red.), Lyytikäinen, P. (red.), Isomaa, S. (red.) & Malmio, K. (red.), 2015, Leiden: Rodopi. 228 s. (Value Inquiry Book Series (VIBS); vol. 278)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

 20. Wunderkammer? Suomenruotsalainen kirjallisuus ja uusliberalistinen talous

  Malmio, K., 15 dec 2018, Kirjallisuus nykykapitalismissa: Suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin näkökulma. Sevänen, E., Ojajärvi, J. & Steinby, L. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 1444. s. 384-421 38 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nr. 1444).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 21. Vertailevia näkökulmia eurooppalaisiin kirjallisuuksiin ja kirjallisuudentutkimuksiin

  Malmio, K., 30 dec 2014, I : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2014, 4, s. 72-75 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

 22. Suomenruotsalainen kirjallisuus ‒ ahdas huone avartuu

  Malmio, K., 15 dec 2013, Suomen nykykirjallisuus 1: Lajeja, poetiikkaa. Hallila, M., Hosiaisluoma, Y., Kirstinä, L., Karkulehto, S. & Ojajärvi, J. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 193-201, 204-216 21 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; vol. 1390, nr. 1).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 23. Suomenruotsalaisen kirjallisuusinstituution erityispiirteitä

  Malmio, K., 15 dec 2013, Suomen nykykirjallisuus 2: Kirjallinen elämä ja yhteiskunta. Hosiaisluoma, Y., Hallila, M., Karkulehto, S., Kirstinä, L. & Ojajärvi, J. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 192-193 2 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1390, nr. 2).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 24. Kirja-arvostelu, Fredrik Långin romaani Flickorna på Nappari

  Malmio, K., 30 nov 2013, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 25. "Hetki, jolloin kaikki muuttuu lopullisesti". Johanna Holmströmin romaanin Camera Obscura arvostelu

  Malmio, K., 12 feb 2012, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 26. Heartland, wasteland. Tankar om tvåspråkighet

  Malmio, K., 2012, I : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 5-6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 27. Suomenruotsalaisten salapoliisien Helsinki

  Malmio, K., 2012, Unioninakseli – pääkaupungin läpileikkaus. Meinander, H. (red.). Teos

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

 28. Sukupuoli, yhteiskunta, valta, kirjallisuus. Feministisen kirjallisuudentutkimuksen sosiologisuus

  Malmio, K., 19 dec 2011, Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien sosiologiaa, toim. Voitto Ruohonen, Erkki Sevänen ja Risto Turunen. Sevänen, E., Turunen, R. & Ruohonen, V. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 183−217 34 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, Tiede 1346, Helsinki 2011).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 29. Den oroande, störande och produktiva ambivalensen

  Malmio, K. & Paqvalen, R., 15 nov 2011, Avain – Finsk tidskrift för litteraturforskning 3/2011. Malmio, K. & Paqvalén, R. (red.). Kirjallisuudentutkijain seura, Vol. 3.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

 30. Pidättekö purjehtimisesta, konstaapeli? Johan Bargumin kirjan Seglats i september arvostelu

  Malmio, K., 11 nov 2011, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 31. Arma lasseliten med kluven tunga: Elmer Diktonius och den tvåspråkigas identitet

  Malmio, K., 25 sep 2011, Både och, sekä että. : Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Grönstrand, H. & Malmio, K. (red.). Schildts

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

 32. Ett kampglatt försvar för en flerspråkig identitet: Inledning

  Malmio, K., 25 sep 2011, Både och, sekä että.: Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Schildts

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

 33. Ut i vida världen: Flerspråkighet i några finlandssvenska romaner på 1990- och 2000-talen

  Malmio, K., 25 sep 2011, Både och, sekä että.: Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Grönstrand, H. & Malmio, K. (red.). Schildts

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

 34. ”Saariston lapsi kasvaa ja kertoo”. Kirjallisuusarvostelu, Julia Dahlström: Islossning

  Malmio, K., 7 apr 2011, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 35. A room of its creation: Entity creation from the 1900s: Ninni Holmqvist, Hanne Orstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlstrome and Kirsten Hammann

  Malmio, K., 2011, I : Scandinavian Studies (Provo). 83, 3, s. 453-455 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

 36. ”Pitkää yksinäistä lukemista. Kirje suomenruotsista."

  Malmio, K., 2011, I : Parnasso. 2/2011

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

 37. Inledning. Några ord om teori och metod, analys och tolkning

  Malmio, K., 31 dec 2010, Jo. – Nej. : Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”. . Malmio, K. (red.). Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, s. 7-13 (Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur; nr. 22).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

 38. Naturens ordning? Ett feministiskt perspektiv på ’Även dina kameler’

  Malmio, K., 31 dec 2010, Jo. – Nej. : Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”. . Malmio, K. (red.). Helsinki: Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, s. 106-127 (Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur; nr. 22).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

 39. Jo. - Nej. Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell "Även mina kameler"

  Malmio, K. M. (red.), 2010, Helsingfors.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskaplig

 40. ’En idyllens blonde sångare.’: Skapandet av Jarl Hemmers namn och habitus inom det litterära fältet på 1910- och 1920-talet.

  Malmio, K., 2010, Historiska och litteraturhistoriska studier 85. Nygård, S. & Tidigs, J. (red.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, s. 179-204 26 s. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 740)(Historiska och litteraturhistoriska studier; nr. 85).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

 41. ’Fork-tongued like the Best Young Snake’. Elmer Diktonius and Finno-Swedish Bilingualism.

  Malmio, K., 2010, I : Scandinavian Studies (Provo). Volume 82 , Number 1, s. 37−52

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

 42. Mies muistaa, myös kuoleman: Claes Andersson, Varje slag mitt hjärta slår

  Malmio, K., 9 dec 2009, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 43. Sekakieli ei ole enää tabu: Kirja-arvostelu: Emma Juslin, Ensamma tillsammans

  Malmio, K., 15 okt 2009, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 44. Poliittinen runo tekee paluuta: Henrika Ringbom, Händelser ur Nya Pressen 1968-1974

  Malmio, K., 6 sep 2009, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 45. Vainoaja velloo jalkovälissä: Kirja-arvostelu: Helena Sinervo, Tykistönkadun päiväperho

  Malmio, K., 9 aug 2009, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 46. Puhtaus ja ylevyys korvaavat hyvin kauneuden: Charlotte Brontë, Professori

  Malmio, K., 9 jun 2009, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 47. Jumalaista juhlaa odotellessa: Susanne Ringell, Ryggens nymåne

  Malmio, K., 10 maj 2009, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 48. Elämä ja tekstit kietoutuvat toisiinsa. Marguerite Duras, Sodan vihkot ja muita kirjoituksia

  Malmio, K., 22 feb 2009, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 49. Kauniit serkut tupakoivat uimarannalla: Mikaela Sundström, De vackra kusinerna

  Malmio, K., 4 jan 2009, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 50. "Min egen tunga, kyynpoikanen: Elmer Diktonius' tvåspråkighet som en form av kulturellt och socialt kapital i 1920-talets Finland

  Malmio, K., 2009, I : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 2009, 6-7, s. 326-336 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 51. Bloch, butch, Bertel: Kontextuella litteraturstudier

  Malmio, K. M., Ekman, M., Pettersson, B. J. O., Fjelkestam, K., Tidigs, J., Kuhlefelt, E., Burman, C., Meurer, J., Möller-Sibelius, A., Lillqvist, H. & Welander, M., 2009, Helsingfors: Avd. för nordisk litteratur, Nordica, Helsingfors universitet. 215 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

 52. Bloch, butch, Bertel: Kontextuella litteraturstudier

  Malmio, K. M. (red.) & Ekman, FL. M. (red.), 2009, Helsingfors. 215 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

 53. Elmer Diktonius, rebell i alla riktningar?

  Malmio, K., 2009, I : Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. 2009, 1, s. 27-32 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 54. Elmers kropp, fältets ögon: habitus, kapital och klass i några beskrivningar av Elmer Diktonius

  Malmio, K., 2009, Bloch, butch, Bertel: kontextuella litteraturstudier. Ekman, M. & Malmio, K. (red.). Helsingfors; Åbo: Helsingfors universitet, Åbo Akademi, s. 85-102 18 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

 55. Hyvä kansalainen hallitsee tunteensa.

  Malmio, K., 2009, I : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 3-4, s. 113-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

 56. Kontextuell forskning, ett ouppnåeligt ideal? Om problem och möjligheter i kontextuell forskning

  Malmio, K., 2009, Bloch, butch, Bertel: kontextuella litteraturstudier. Ekman, M. & Malmio, K. (red.). Helsingfors; Åbo: Helsingfors universitet, Åbo Akademi, s. 9-19 11 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

 57. Kahden äidin välissä: Kirja-arvostelu: Heidi Köngäs , Jokin sinusta

  Malmio, K., 11 nov 2008, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 58. Töölössä lyö tyhjää: Markku Pääskynen, Vastaavuuksia

  Malmio, K., 9 okt 2008, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 59. Terveisiä kalojen valtakunnasta: Kirja-arvostelu: Maria Peura, Vedenaliset

  Malmio, K., 29 sep 2008, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 60. Suomenruotsalainen kirjallisuus ei piikittele

  Malmio, K., 9 aug 2008, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 61. Vihreä vallankumous: Eva-Stina Byggmästar, Men hur små poeter finns det egentligen

  Malmio, K., 5 jul 2008, I : Helsingin Sanomat.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 62. Skräckens och skammens tecken: Kirja-arvostelu: Sofi Oksanen, Puhdistus

  Malmio, K., 18 maj 2008, I : Hufvudstadsbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 63. Double play: identity, status and refinement in the self-reflexive popular literature in Finland in the 1910s and 1920s

  Malmio, K., 2008, Metaliterary layers in Finnish literature. E. B. S. H. E. S. . R. T. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 182-201 20 s. (Studia Fennica).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 64. Elmer Diktoniuksesta, luotettavasti ja epäluotettavasti

  Malmio, K., 2008, I : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2008, 1, s. 112-113 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

 65. He Strongly Envied Sherlock Holmes. But He Decided Not to Take Him to His Model. A Discursive Approach to the ‘Self’ in an Early Self-Reflexive Finnish Detective Novel.

  Malmio, K., 2008, I : Scandinavian Studies (Provo). 80, 4, s. 455−476

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

 66. Litteraturpedagogik i praktiken: en analys av Solveig von Schoultz' "Även dina kameler"

  Malmio, K., 2008, Medvandrare: festskrift till Roger Holmström den 13 november 2008. Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 192-208 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 67. Rebelliskhet och skapandet av auktoritet i Elmer Diktonius’ Min dikt

  Malmio, K., 2008, Perspektiv på svenska språket. Bukowski, P., Pietrzak-Porwisz, G. & Kowal, I. (red.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 21−30

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

 68. Rotansilmät, makkarankuoritakki. Luokkakatse ja Elmer Diktonius.

  Malmio, K., 2008, I : Kulttuurintutkimus. 25, 4. , s. 53-67 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

 69. Ut genom ett så litet hål mellan fiktion och verklighet: gränsöverskridningar och postmodernitet i Lars Sunds roman Eriks bok

  Malmio, K., 2008, Gränser i nordisk litteratur. Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 161-171 11 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 70. Hur ord och bild är själ: Kent Danielsson, Balladen om Bel Ols

  Malmio, K., 29 nov 2007, I : Hufvudstadsbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 71. Till flickan i mig: Eva-Stina Byggmästar, Älvdrottningen

  Malmio, K., 24 okt 2007, I : Hufvudstadsbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 72. Babes in the wood? intertekstuaalisuus ja subteksti Solveig von Schoultzin novellissa "Även dina kameler"

  Malmio, K., 2007, I : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2007, 3, s. 26-43 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

 73. Narren Elmer Diktonius: det parodiska imiterandet av maktens språk

  Malmio, K., 2007, I : Tidskrift för litteraturvetenskap.. 2007, 4, s. 63-76 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

 74. Vallasta ja konteksteista

  Malmio, K., 2007, I : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2007, 3, s. 71-72 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

 75. Voiko suomalainen kirjallisuudentutkija äänestää USA:n vaaleissa?

  Malmio, K., 2007, I : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2007, 2, s. 86-88 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

 76. Man beundrar, man fryser: Juha Seppälä. Ei kenenkään maa

  Malmio, K., 28 nov 2006, I : Hufvudstadsbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 77. En tragikomedi som känns i märg och ben: Jari Järvelä, Kansallismaisema

  Malmio, K., 12 nov 2006, I : Hufvudstadsbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 78. Välbekant och exotiskt: Riina Katajavuori, Kirjeitä Jekaterinburgiin; Allan Mutka, Rippupuku

  Malmio, K., 3 sep 2006, I : Hufvudstadsbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 79. På trolsk resa med Fjodor: Vladimir Tsypkin, Sommaren i Baden-Baden

  Malmio, K., 22 jan 2006, I : Hufvudstadsbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 80. Kirjallisuudentutkimuksen Tähtien sota, osa X: Järjen ja logiikan paluu?

  Malmio, K., 2006, I : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 4, s. 68 - 76 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

 81. Lektio, jota en pitänyt eli Metafiktio, sika, identiteetti ja sivistys

  Malmio, K., 2006, I : Kulttuurintutkimus. 23, 1, s. 42 - 48 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

 82. Tervetuloa metametamaahan − metafiktion käsite ennen ja nyt. Mika Hallila, Metafiktion käsite. Teoreettinen, kontekstuaalinen ja historiallinen tutkimus

  Malmio, K., 2006, I : Kulttuurintutkimus. 23, 4, s. 62-64 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

 83. Avståndet mellan människa och fluga: Mari Mörö, Kärpäsen koulu

  Malmio, K., 11 dec 2005, I : Hufvudstadsbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 84. Världen enligt Pimenoff: Veronika Pimenoff, C

  Malmio, K., 9 okt 2005, I : Hufvudstadsbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 85. A gentleman is never astonished, says Wilde: theatrical metalanguage in Skelettegåtan, a Finland-Swedish Detective Novel from 1929

  Malmio, K., 2005, I : Edda : Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2005, 3, s. ?-225

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

 86. Att tala med de döda: metafiktivitet och social energi i Lars Sunds Eriks bok

  Malmio, K., 2005, Det öppna rummet. Helsingfors: Söderström, s. 277-287 11 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 87. Det öppna rummet: festskrift till Merete Mazzarella den 4 februari 2005 ; [förord: Anna Biström ... et al.]

  Malmio, K. (red.) & Paqvalen, R. (red.), 2005, [Helsingfors]: Söderström. 369 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

 88. Ett skrattretande (för)fall: teatraliskt metaspråk, förströelselitteratur och den bildade klassen i Finland på 1910- och 1920-talen

  Malmio, K., 2005, Helsingfors: Helsingfors universitet. 206 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

 89. Globaaleja ollaan - vai ollaanko?

  Malmio, K., 2005, I : Naistutkimus. 18, 1, s. 80-83 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

 90. Katse peiliin ja peilin taakse: muutamia kysymyksiä ja näkökulmia kirjallisuuden metatasojen tutkimukseen

  Malmio, K., 2005, I : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2005, 1, s. 59-70 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

 91. Nöyryyden retoriikka: naiskirjailijoiden paikoista 1840-luvun Suomessa

  Malmio, K., 2005, I : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2005, 3-4, s. 119-121 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

 92. Nåden är en röst i människan: Juha Seppälä, Mitä sähkö on?

  Malmio, K., 12 sep 2004, I : Hufvudstadsbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 93. Using and refusing America: ‘America’ as a way of creating modernity and national identity. A case study of a finnish-swedish detective novel from 1916

  Malmio, K., 2004, Cultural Identity in Transition. : Contemporary Conditions, Practices and Politics of a Global Phenomenon. Kupiainen, J., Sevänen, E. & Stotesbury, J. S. (red.). New Delhi, India : Atlantic Publishers and Distributions, s. 365–382

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 94. Berättelsen är medveten om sig själv – varför? Några exempel på hur man inom litteraturvetenskapen förklarat metafiktion och ett av sociologin inspirerat förslag till kontextualisering av reflexivitet

  Malmio, K., 2003, Kunskapens hugsvalelse. : Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Clas Zilliacus. Åbo Akademis förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

 95. Om konsten att byta kläder. Klass, sexualitet och litteratur i A. G. Ingelius gotiska roman Det gråa slottet

  Malmio, K., 2002, I : Historiska och Litteraturhistoriska Studier. 77, s. 191–210

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

 96. When beginning is difficult: The ‘happy twenties’ and metafictionality in the parodies of Fiikuksen varjossa

  Malmio, K., 2002, On the Treshold: New Studies in Nordic Literature. Garton, J. & Robinson, M. (red.). Norwich: Norvik Press Ltd, s. 237–248

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

 97. Aina: rekommenderas för folket! Moral, estetik och den stora allmänhetens litteratur

  Malmio, K., 2000, Folket. : Studier i olika vetenskapers syn på begreppet folk. Fewster, D. (red.). Svenska litteratursällskapet i Finland, Vol. 626. s. 67–80 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

 98. Populärlitteraturen

  Malmio, K., 2000, Finlands svenska litteraturhistoria. : Andra delen: 1900-talet. Ekman, M. (red.). Helsingfors/Stockholm : Bokförlaget Atlantis, s. 161–172

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 99. Språkets och lagens gränser: Den mimetiska illusionen i Anna Lassilas Nonparellit och Mari Mörös Kiltin yön lahjat

  Malmio, K., 1999, I : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 7-8, s. 420–436

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

 100. Viettelypelin asiantuntija. Markku Soikkeli, Lemmen leikkikehässä. Rakkausdiskurssin sovellukset 1900-luvun suomalaisissa rakkausromaaneissa

  Malmio, K., 1999, I : Kulttuurintutkimus. 16, 3, s. 47–49

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

 101. Älykästä sukkeluutta ja reipasta realismia: 1920-luvun ajanvietekirjallisuus

  Malmio, K., 1999, Suomen kirjallisuushistoria 2.: Järkiuskosta vaistojen kapinaan. Rojola, L. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 289–298

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 102. Den romantiska diskursens fall. Kärlek och verklighet i några romaner skrivna av finska och svenska kvinnliga författare på 20-talet

  Malmio, K., 1998, Kvinnelitteraturhistorier.: Rapport fra forskersymposiet Nordisk kvinners litteratur. Langås, U. (red.). Avdeling for humanistiske fag, s. 177–186 (Forskningsserien nr 7).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

 103. Kenttä, usko ja uskonpuute. Nälkäinen kirjallisuudentutkija kirjoittaa itselleen oljenkorren

  Malmio, K., 1998, I : Kulttuurintutkimus. 15, 2, s. 3–14 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

 104. Kuinka shoppailla paradigmapuodissa eli teorioita teorioista

  Malmio, K., 1998, I : Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. 51, 1, s. 185–187

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

 105. Position: hungrig, mitt i ett paradigmskifte

  Malmio, K., 1998, Perspektiv på litteraturvetenskapen. Åbo: Litteraturvetenskapliga institutionen, (Meddelanden ; nr. 25).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

 106. En pikara i det romantiska landskapet.

  Malmio, K., 1996, Hemmet, rummet och revolten.: Studier i litterärt gränsöverskridande. Åbo: Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi, s. 179-284

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

 107. Feministisen yleissivistyksen akateemiset avaimet: Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen

  Malmio, K., 1996, I : Naistutkimus. 3, s. 75–77

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

 108. Ketun kertomus. Kulttuurikoodeja, intertekstejä ja arkkitekstejä Hilja Valtosen romaanissa Älä nuolaise ennenkuin tipahtaa!

  Malmio, K., 1996, I : Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. 49, 2, s. 28–47

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

 109. Kotitekoista samppanjaa kirjallisessa erämaassa. Naiskirjailijoita ja kritiikin kielikuvia 1920-luvun Suomessa

  Malmio, K., 1996, Sivupolkuja. : Tutkimusretkiä kirjallisuuden rajaseuduille. . Norkola, T. & Rikkinen, E. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (Tietolipas ; nr. 148).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

 110. Kapina rakkaudessa: Hilja Valtosen romaaneissa romanttinen diskurssi muuntuu ja murtuu

  Malmio, K., 1995, I : Naistutkimus. 1, s. 2–10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

 111. Amorfiaana, ett kalejdoskop

  Malmio, K., 1992, I : Horisont. 5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

 112. Lilja av stål.. Kaari Utrio och den romantiska genrens normer

  Malmio, K., 1992, 1992: Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. (Meddelanden; nr. 18)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

 113. Hur stenarna från Sayada blev sakral skulptur: De profundis av Essi Renvall

  Malmio, K., 1991, I : Konsthistoriska studier. 12

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Visa alla (122) »

Markerade aktiviteter

 1. Svenska högskoleverket (Extern organisation)

  Kristina Malmio (Medlem)
  9 mar 201231 jan 2013

  Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

 2. Medlem i beredningsgrupp HS-A, Ämnesrådet för Humaniora och Samhällsvetenskap

  Kristina Malmio (!!Consultant)
  20172018

  Aktivitet: Konsulttyper!!Consultancy

 3. Realismens röster. Kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur

  Kristina Malmio (Opponent)
  13 maj 2017

  Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

 4. Workshop Multiling

  Kristina Malmio (Närvarande), Antje Wischmann (Talare: Ordförande), Stefan Schröder (Närvarande), Sophie Wennerscheid (Närvarande), Clemens Räthel (Närvarande)
  28 apr 201729 apr 2017

  Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 5. Nordeuropa Institut (Humboldt University)

  Kristina Malmio (Besökande forskare)
  1 jan 201731 maj 2017

  Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

 6. Tillsättning av universitetslektor i litteraturvetenskap

  Kristina Malmio (!!Consultant)
  15 okt 20161 dec 2017

  Aktivitet: Konsulttyper!!Consultancy

 7. IASS 2016

  Kristina Malmio (Talare: Inledningsanförande (keynote))
  9 aug 201613 aug 2016

  Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 8. Nordisk samtidslitteratur och det senmoderna samhället

  Kristina Malmio (Ordförande i organisationskommitté)
  18 feb 2016

  Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Visa alla (136) »

Ett urval av pris

 1. Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

  Kristina Malmio (!!Recipient), 2 feb 2006

  Pris: Pris och hedersbetygelser

Visa alla (1) »

Utbildning

Ansvarig forskare

ID: 22707