Mari Wiklund

Person

Mera information om affiliationNykykielten laitos

Markerade publikationer

 1. Ranskan ääntämisopas

  Wiklund, M. 24 sep 2015 1 uppl. Helsinki: Finn Lectura. 147 sidantal

  Publikation: Bok/antologiD5 Lärobok eller professionell hand-, guide- eller ordbok

 2. Gaze behavior of pre-adolescent children afflicted with Asperger Syndrome

  Wiklund, M. 2012 i : Communication & Medicine. 9, 2, s. 173–186 13 sidantal

  Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

 3. Puheen prosodian ja kirjoitetun kohdetekstin suhde suomenkielisessä kirjoitustulkkausaineistossa

  Wiklund, M. 2013 i : Puhe ja Kieli. 2013, 3, s. 107-130 23 sidantal

  Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

 4. Syntactic and prosodic forms of first names in institutional interaction involving multiple participants

  Wiklund, M. & Voilmy, D. 2013 i : Discours. 2013, 13, 34 sidantal

  Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

 5. Gaze behaviour and linguistic processing of dynamic text in print interpreting

  Wiklund, M. & Sharmin, S. apr 2014 s. 263-266 4 sidantal

  Publikation: KonferensbidragA4 Artikel i konferenspublikation

 6. The realization of pitch reset in Finnish print interpreting data

  Wiklund, M. 2014 i : Text & Talk. 34, 4, s. 491–520 30 sidantal

  Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

 7. Subordination and the prosodic marking of punctuation in "L’étranger" by Albert Camus

  Wiklund, M. sep 2014 Contexts of Subordination: Cognitive, typological and discourse perspectives. Visapää, L., Kalliokoski, J. & Sorva, H. (red.). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, Vol. 249, s. 203-221 19 sidantal (Pragmatics & Beyond New Series; vol. 249)

  Publikation: Bidrag till bok/antologiA3 Bidrag till bok eller andra samlingsvolymer

 8. La transmission des effets stylistiques des phrases sans verbe fini dans les traductions finnoises: L’exemple des pièces de théâtre de Jean-Paul Sartre

  Wiklund, M. dec 2014 i : SKY Journal of Linguistics. 27, s. 95-125 31 sidantal

  Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

 9. La perception de la ponctuation de « L’étranger » d'Albert Camus à travers la prosodie de son auteur

  Wiklund, M. mar 2015 i : Information grammaticale. mars 2015, 145, s. 45-52 8 sidantal

  Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

 10. Interactional Challenges in Conversations with Autistic Preadolescents: The Role of Prosody and Nonverbal Communication in Other-Initiated Repairs

  Wiklund, M. mar 2016 i : Journal of Pragmatics. 94, s. 76–97 22 sidantal

  Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

 11. The Reading Process of Dynamic Text – A Linguistic Approach to an Eye Movement Study

  Wiklund, S. M-A., Sharmin, S. & Tiittula, L. dec 2016 i : SKY Journal of Linguistics. 2016, 29, s. 119-146 28 sidantal

  Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

Visa alla (52) »

Markerade aktiviteter

 1. Väitöskirjan esitarkastajana toimiminen

  Wiklund, M. (Förhandsgranskare)
  jun 2015

  Aktivitet: !!ExaminationFörhandsgranskare av doktorsavhandling

 2. ESCAP 2015 - 16th International Congress of the European Society for Child and Adolescent Psychiatry

  Wiklund, M. (Poster presentation)
  23 jun 2015

  Aktivitet: !!Participating in or organising an eventArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 3. COMET 2015 - 13th Annual Communications, Medicine, and Ethics Conference

  Wiklund, M. (Talare: Presentation)
  25 jun 201527 jun 2015

  Aktivitet: !!Participating in or organising an eventArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 4. COLLeGIUM : Studies across disciplines in the humanities and social sciences (Tidskrift)

  Wiklund, M. (Medlem i redaktionell ledning)
  sep 2015 → …

  Aktivitet: !!Publication peer-review and editorial workRedaktör för vetenskaplig tidskrift

 5. ALAPP 2015 – 5th International Conference on Applied Linguistics and Professional Practice

  Wiklund, M. (Talare: Presentation)
  5 nov 20157 nov 2015

  Aktivitet: !!Participating in or organising an eventArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 6. AFinLAn syyssymposium 2015: Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa

  Wiklund, M. (Talare: Presentation)
  13 nov 201514 nov 2015

  Aktivitet: !!Participating in or organising an eventArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 7. XLIII Kielitieteen päivät: Kielen ulottuvuuksia - kielitieteen kurkotteluja

  Wiklund, M. (Talare: Presentation)
  25 maj 201627 maj 2016

  Aktivitet: !!Participating in or organising an eventArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 8. Langnet (Extern organisation)

  Wiklund, M. (Styrelsemedlem)
  2016 → …

  Aktivitet: !!MembershipMedlemskap eller annan roll i forskningsnätverk

 9. Monografiakäsikirjoituksen arviointi Vastapainolle (Tidskrift)

  Wiklund, M. (Referentgranskare)
  jun 2016

  Aktivitet: !!Publication peer-review and editorial workReferentgranskning av manuskript

Visa alla (126) »

Senaste pris

 1. Ranskalaisen filologian dosentti

  Mari Wiklund (!!Recipient), 20 jan 2015

  !!Prize: Pris och hedersbetygelser

Visa alla (1) »

Markerade projekt

 1. Koodinvaihtojen prosodiaa ulkosuomalaisten puheessa

  Wiklund, M. & Kurhila, S.

  09/10/2011 → …

  Projekt: Forskningsprojekt_Forskning

 2. Kuvailutulkkauksen prosodiaa

  Wiklund, M. & Hirvonen, M.

  18/02/2016 → …

  Projekt: Forskningsprojekt_Forskning

 3. Puheen ja puheentutkimuksen teemaverkosto (AFinLA ry)

  Wiklund, M., Lintunen, P., Nieminen, T. & Ullakonoja, R.

  27/05/2014 → …

  Projekt: Forskningsprojekt

 4. Puhutun kielen tutkimus -teemaverkosto (Langnet)

  Wiklund, M., Aarikka, L., Rantapää, M., Lindholm, C., Pekkala, S., Mononen, K. & Raitaniemi, M.

  01/09/2016 → …

  Projekt: Forskningsprojekt_Forskning

 5. Ymmärrysongelmatilanteet asiointitulkkauksessa

  Wiklund, M. & Määttä, S. K.

  01/10/2016 → …

  Projekt: Forskningsprojekt_Forskning

Visa alla (15) »

ID: 81754