almost Best Poster (3rd)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Johanna Enqvist (!!Recipient) & Tiina Aulikki Onikki-Rantajääskö (!!Recipient)

Tilldelningsdatum9 mar 2018
Omfattning!!International
Tilldelande organisationerDigital Humanities in the Nordic Countries
Tilldelat vid evenemangDigital Humanities in the Nordic Countries

ID: 102147968