Finska Föreningen för Industriellt Rättsskydds pris för pro gradu-avhandling 2018

Pris: Pris och hedersbetygelser

Sebastian Åstrand (!!Recipient)

Tilldelningsdatum7 maj 2018
Omfattning!!National
Tilldelande organisationerSuomen Teollisoikeudellinen Yhdistys / Finska Föreningen för Industriellt Rättsskydd

ID: 115984240